Naar aanleiding van het recent gepubliceerde onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) heeft de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten.

  1. Hoe duidt het college het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)?
  2. In het eerste kwartaal van 2017 komt het college met het afwegingskader gezondheid en veehouderij. Wat is het doel van dit beleid? Welk provinciaal beleid of welke regelgeving wil het college dat dit afwegingskader gaat dienen?
  3. Gaat het college het VGO-onderzoek in dit beleid een plek geven? Zo niet, in welk beleid dan wel?
  4. Hoe gaat het college de verbinding zoeken met de samenleving, maatschappelijke organisaties en Provinciale Staten bij het uitwerken van dit beleid?
  5. Is het college van plan nog andere stappen te nemen m.b.t. het VGO-onderzoek, voordat het college het afwegingskader gezondheid en veehouderij met Provinciale Staten deelt?

Het CDA zal deze vragen mondeling stellen aan verantwoordelijk gedeputeerde Spierings tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 15 juli (aanvang 10.30u).