Datum: Dinsdag 5 april 2016
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur Ontvangst vanaf 19.30 uur
Locatie: Huize Groenberg. Molenstraat 27 in Oirschot
Genodigden:

 

 

CDA-ers en belangstellenden Geadresseerd: Brabantse CDA Afdelingen en Relaties PPP Gelieve dit door te zenden aan mensen in uw eigen omgeving die zich mogelijk door het onderwerp aangesproken voelen of meer in het algemeen,

mensen die maatschappelijke belangstelling hebben

Inleider Drs. E. Bernard

 Thema: Onderwijs met overtuiging

 

Geachte CDAers, geachte belangstellenden,

Op dinsdag 5 april organiseert de CDA-Brabant groep Praktische Politieke Philosophie een dialoogconferentie over onderwijs. U bent hiervan harte welkom.

Het thema zal ingeleid worden door Drs. E. Bernard, voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Dhr. Bernard heeft diverse functies gehad in het onderwijsveld: hij gaf economie les, had diverse managementfuncties op de Universiteit van Tilburg, de Technische Universiteit van Eindhoven en de Universiteit Utrecht, en hij zit in tal van bestuursraden, onderwijscommissies en expertgroepen. Zo was hij recent betrokken bij de discussie Onderwijs 2032. Dhr Bernard heeft een open blik op de veranderende samenleving. Hij wil graag met u in dialoog dus u wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie. Vriendelijke groet,

Mia Sol,
vz PPP 06 26565443

Graag horen we via Elly Lammers pcbjlammers@on.nl of u wel of niet aanwezig bent op 5 april.