Hoogste Brabander op de kandidatenlijst:

Hannie Visser-Kieboom (h.visser-kieboom@wsrl.nl)

Campagneleider:

Mark Jansen van Gaal (cda@brabant.nl)

Campagnesecretariaat:

Angelique Wulms (awulms@brabant.nl)

Pers & Mediaverzoeken:

Ernst van Welij (evwelij@brabant.nl/06-10485989)