Op zaterdag 28 mei jl. hield het CDA Brabant haar halfjaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze ALV stonden o.a. bestuurlijke zaken als de jaarrekening 2015 en de nieuwe bestuursstructuur op de agenda. Daarnaast praatte de Provinciale Statenfractie de leden bij over de politieke actualiteit en presenteerde de commissie-Machielsen haar eindrapportage met lessen en aanbevelingen voor toekomstige verkiezingen en campagnes.

Na de pauze was er een interactief programma, waarbij leden in deelsessies praatten over campagne en afdelingsversterking én in gesprek konden met de Provinciale Statenfractie en de Brabantse Tweede Kamerleden Madeleine van Toorenburg en Erik Ronnes.

Ter afsluiting bood het bestuur, tijdens een informeel samenzijn, alle leden een hapje en een drankje aan.

CDA Brabant voorzitter Inge van Dijk bedankt iedereen die aanwezig is geweest, op welke wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan deze dag.

Wilt u zaken teruglezen of inzien?

Klik op de volgende link voor de powerpointpresentatie van de ALV: Powerpointpresentatie ALV CDA Brabant (28 mei 2016).

Klik op de volgende link voor de presentatie van de Provinciale Statenfractie: Presentatie ‘Fractie in actie!’ (28 mei 2016).

Klik op de volgende link voor de jaarrekening 2015: Jaarrekening 2015 CDA Brabant (28 mei 2016).

Klik op de volgende link voor de eindrapportage van de commissie-Machielsen: Eindrapportage commissie-Machielsen (28 mei 2016).