Berichten

Distributiecentrum Regionale Voedselbanken Brabant krijgt geld van Provinciale Staten

PERSBERICHT

’s-Hertogenbosch, 11 november 2016

Distributiecentrum Regionale Voedselbanken Brabant krijgt geld van Provinciale Staten.

De Provinciale Statenfracties van PvdA, SP, CDA, Lokaal Brabant, CU-SGP, 50PLUS, PvdD en GroenLinks stellen vandaag – tijdens de behandeling van de begroting 2017 – voor een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen aan het distributiecentrum van de Regionale Voedselbanken in Brabant.

Het regionale distributiecentrum vervult volgens deze fracties een belangrijke functie voor de diverse lokale voedselbanken en daarmee voor vele mensen, vooral gezinnen, in onze provincie.

Het distributiecentrum krijgt het geld om te investeren in voorzieningen die de exploitatiekosten gedurende de komende jaren structureel kunnen verminderen, zoals energiezuinige koelunits, zonnepanelen en/of elektrisch aangedreven bestelauto’s. Het distributiecentrum heeft daarmee een reële kans de exploitatie na 2017, binnen de samenwerking van gemeenten en Voedselbanken in Brabant, voor een langjarige periode sluitend te maken. De fracties geven aan dat het toekennen van het geld bovendien bijdraagt aan de doelen van de provincie, zoals het stimuleren van energiebesparende maatregelen, het voorkomen van voedselverspilling en het bevorderen van samenbindende initiatieven in de samenleving.

EINDE PERSBERICHT

CDA op werkbezoek bij distributiecentrum voedselbanken

Op 30 september a.s. brengt de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant een werkbezoek aan het regionale distributiecentrum van de Brabantse en Zeeuwse voedselbanken.

Dit regionale distributiecentrum is gevestigd in Tilburg en ondersteunt de lokale voedselbanken in de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

Aanleiding voor het werkbezoek is het voornemen van de provincie om het distributiecentrum niet langer financieel te ondersteunen. Zorgwekkend, vindt het CDA.

Statenlid Marcel Deryckere:

“Voedselbanken vervullen een belangrijke functie. Ze verstrekken levensmiddelen aan de allerarmsten in onze samenleving.

Voor het CDA staat voorop dat de voedselbanken dit werk moeten kunnen blijven voortzetten. Een goed functionerend, regionaal distributiecentrum is daarvoor onmisbaar. Wij willen dan ook dat de provincie bekijkt hoe zij dit centrum kan helpen, als blijkt dat het voortbestaan en functioneren in de knel komt.”

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om aan dit werkbezoek deel te nemen. Hiervoor én voor meer informatie (bijv. foto’s of interviewverzoeken) kunnen zij contact opnemen met Ernst van Welij (06-10485989). 

Het werkbezoek start om 10.00u en duurt tot 11.30u. Locatie is de Beelaerts van Bloklandstraat 13 te Tilburg.