Berichten

Blog van de voorzitter: ALV

Beste mensen,

Ik hoop dat 9 december al dikgedrukt in de agenda’s staat. Dan vindt namelijk weer onze ALV plaats. Dit keer zal deze vooral in het teken staan van de gedane coalitieonderhandelingen. We gaan het hebben over de behaalde onderhandelingsresultaat, hoe het nu gaat en wat er aan zit te komen. Onze Brabantse Tweede Kamerleden Erik, René en Madeleine zullen toelichtingen geven en natuurlijk ook uitgebreid antwoorden op vragen.

Voorafgaande aan de ALV is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een sessie over landbouw door Jaco Geurts en Ton Braspenning. Na het officiële gedeelte is er ruimte voor een rondleiding op het provinciehuis verzorgt door Ernst van Welij die jullie, kan ik uit eigen ervaring meegeven, op een hele leuke manier kennis laat maken met “de geheimen van het Provinciehuis”.

Na de ALV zal er ook een sessie plaatsvinden met de lijsttrekkers. We willen met de Tweede Kamerleden, die hierbij ook aanwezig zijn, een aantal thema’s die zowel lokaal als landelijk spelen uitwerken. Deze gaan we in groepen gaan uitwerken tot pitch die je kunt gebruiken tijdens de aankomende verkiezingen. De thema’s waar wij aan denken zijn leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid.
Ook willen we de lijsttrekkers onderling verbinden de komende tijd. Met elkaar, met Den Haag en met de Provincie. Zodat er onderling snel geschakeld kan worden, goede suggesties of nice to know snel terecht komen. En de lijsttrekkers een extra hulpmiddel hebben om hun rol stevig in te kunnen vullen.
Ik zal iedere lijsttrekker die bij mij bekend is komende 2 weken even kort bellen om ze persoonlijk uit te nodigen. Maar ook omdat ik graag hoor hoe het gaat en wat jullie eventueel van het CDA Brabant nodig hebben.

Heb je interesse in de deelsessie landbouw om 9:00uur, de rondleiding of lijsttrekkerssessie om 13:00ur? Vergeet je dan niet aan te melden: inschrijfformulier

Tot 9 december op het Provinciehuis!

Leuk als jullie komen.

Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant

 

 

OV-Race van start: z.s.m. naar Haren, Mariahout, Olland en Boerdonk

Vandaag houdt het CDA een OV-Race om het openbaar vervoer in Noord-Brabant te testen. Verdeeld in drie teams reizen lokale, provinciale en landelijke politici samen met OV-gebruikers naar plaatsen als Haren (gemeente Oss), Mariahout (gemeente Laarbeek), Olland en Boerdonk (beide gemeente Meierijstad).

Het doel van de ‘race’ is om OV-ervaringen te verzamelen, door zo snel mogelijk vanaf het Brabantse Provinciehuis naar de verschillende bestemmingen te komen. Alléén met gebruikmaking van het openbaar vervoer, zoals stad- en streekbussen, de trein, buurtbus, deeltaxi, veerpont of OV-fiets.

Onderweg moeten de teams verschillende OV-opdrachten uitvoeren om zaken als toegankelijkheid, bereikbaarheid en reistijd te testen. Bijvoorbeeld het in- en uitstappen met een rolstoel.

Het team dat als éérste aankomt op zijn bestemming, terugreist naar het Provinciehuis, alle opdrachten goed heeft volbracht én het meeste geld heeft overgehouden, wint de Race en krijgt een prijs.

Aan de OV-Race nemen o.a. deel: Tweede Kamerlid René Peters, Statenleden Ankie de Hoon, Huseyin Bahar, Caroline van Brakel en Marcel Deryckere, en de Boxtelse CDA’ers Lieke van de Braak en Ruud van Casteren.

Statenlid Ankie de Hoon, woordvoerder verkeer en vervoer, bij de start van de Race:

“Geweldig om met de Brabantse CDA-fractie weer een OV-Race te houden. Dit jaar samen met René Peters en onze CDA-collega’s uit Boxtel. De vorige Race heeft ons ontzettend veel geleerd over het functioneren van o.m. de Brabantse bussen, dus ik ben benieuwd wat we nu allemaal gaan tegenkomen. Mijn team moet naar Olland en Boerdonk, eens kijken hoe lang we onderweg zijn.”

HERINNERING: ALV CDA Brabant

HERINNERING:
Beste mensen,
Graag wil ik de ALV van aanstaande zaterdag nog een keer bij u onder de aandacht brengen.

Het bestuur van het CDA Brabant nodigt u namelijk van harte uit voor de voorjaarsALV 2017. Tijdens de ALV zullen natuurlijk een paar belangrijke huishoudelijke zaken worden afgehandeld zoals de jaarrekening 2016. Maar ook blikken we terug op de Tweede Kamerverkiezingen met onze Erik en René en kijken we hoe het met onze Statenfractie gaat.

Het grootste deel van de ALV zullen we gebruiken voor een verhaal door Stevo Akkerman, schrijver van ‘Het klopt wel, maar het deugt niet’. In ‘Het klopt wel, maar het deugt niet’ vraagt journalist Stevo Akkerman zich af of niet alleen de bankenwereld, maar de hele maatschappij een ‘amoreel universum’ is geworden. Onze samenleving zit vol gevaarlijke prikkels die ertoe leiden dat de persoonlijke moraal van medewerkers wordt opgeofferd aan de doelen van het bedrijf of de organisatie. Hoe is het mogelijk dat zoveel bedrijven bijna tien jaar na de financiële crisis nog steeds de randen blijven opzoeken van wat acceptabel is – zelfs als ze grotendeels in overheidshanden zijn, zoals ABN Amro? En hoe komt het dat de overheid, voor zover zij dat al wil, onmachtig is om hiertegen op te treden? Zijn onze politici nog wel geïnteresseerd in een rechtvaardige samenleving of schrikken ze terug voor alles wat zweemt naar idealen, uit angst voor wat al snel ‘moralisme’ heet? Tijdens de ALV zal Akkerman op deze vraagstukken ingaan en zullen bekende CDA’ers hierop reageren. Daarna is het aan de zaal om in discussie te gaan over dit thema. Uiteindelijk zal Ernst Hirsch Ballin de discussie samenvatten en afsluiten.
Na de discussie blikken we nog even vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en zullen we u proberen te inspireren en tips te geven over hoe we denken deze verkiezingen te kunnen winnen.

Ten slotte nemen we afscheid van Brigite van Haaften (Oud-gedeputeerde en Statenlid) en een tweetal bestuursleden (Wim Wetzels en Godfried van Gestel).

De locatie is het cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle (Thomas Diessenstraat 1). U kunt gratis parkeren in parkeergarage de Hovel. Om 9:30uur ontvangen we u graag voor een kopje koffie/thee en we beginnen de ALV om 10:00uur. Rond 12:00uur willen we informeel afsluiten met een worstenbroodje en wat te drinken.

Ik hoop een aantal van u dan nog even te zien en spreken.

Hopelijk tot aanstaande zaterdag!

Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant

CDA-manifestatie met Sybrand Buma in Breda

Het CDA houdt op 3 maart a.s. een grote verkiezingsmanifestatie in Breda. CDA-leider Sybrand Buma zal daar spreken over het thema Sterke samenleving.

Voor het CDA is een ‘sterke samenleving’ een van de hoofdthema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. “In een sterke samenleving staat niemand er alleen voor en stellen we grenzen, zodat mensen zich sterk en thuis voelen. En meer baas zijn over hun eigen leven en hun eigen omgeving.” Aldus Buma.

De manifestatie in Breda is de laatste van vijf CDA-manifestaties, die de afgelopen weken in het gehele land hebben plaatsgevonden. Behalve Sybrand Buma zullen ook alle Brabantse CDA-kandidaten aanwezig zijn, onder wie René Peters, Madeleine van Toorenburg, Erik Ronnes, Stijn Steenbakkers en Bob Bergkamp. Een goede regionale vertegenwoordiging in de Tweede Kamer vindt het CDA ontzettend belangrijk.

Met deze manifestatie markeert het CDA de aftrap van de Brabantse CDA-campagne. Locatie is Podium Bloos, aan de Speelhuislaan 151 in Breda. De start is om 19.00u en de bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk.

Netwerkbijeenkomst CDA Seniorennetwerk Brabant

Aanmelden:           Netwerkbijeenkomst CDA Brabant.

Onderwerp:               Gezond toewerken naar een hogere pensioenleeftijd?                                    

 

Sprekers:

  1.   Peter van de Steen;    oud directeur IBN, werkvoorziening voor 11 gemeenten in NO-Brabant
  2.  Jean Pierre Adams; manager met brede ervaring in het bedrijfsleven
  3.   René Peters;                CDA kandidaat (3e) voor de Tweede Kamer en wethouder Oss

Genodigden:

Brabantse leden lokale CDA fracties, wethouders, contactpersonen Seniorennetwerk,  Statenfractie, CDA Brabant bestuur, CDA leden en niet leden als introducé.

 

Aanmelden:      donvansambeek@onsbrabantnet.nl

Datum en tijd:      11 januari 2017;  aanvang 19:30u, inloop 19:00u Einde 22:00u.

Plaats:                   Boerke Mutsears    Vijverlaan 2  5042 PZ Tilburg

Organisatie:         lokale afdelingen regio Tilburg, CDA Brabant Seniorennetwerk

 

Onlangs is bekend gemaakt dat de pensioenleeftijd voor diegenen die geboren zijn in 1954 of later, weer met 3 maanden stijgt. Voor de coördinatiecommissie van het CDA Senioren netwerk Noord-Brabant is dit de aanleiding om stil te staan bij de betekenis en de gevolgen die dit heeft voor de groep senioren van 55+. Er zijn drie sprekers bereid gevonden dit thema toe te lichten.
Peter van de Steen heeft als oud directeur van IBN, werkvoorziening voor 11 gemeenten in Noord-Oost Brabant veel ervaring met de arbeidsintegratie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij zal in zijn inleiding ingaan op zijn ervaringen hoe mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een zinvol perspectief geboden kan worden door deelname aan het arbeidsproces.
Jean Pierre Adams heeft zijn wortels als manager/ bestuurder in het bedrijfsleven. Hij zal met de bril op van de werkgever ingaan op het imago en de positie van de 55+ers op de arbeidsmarkt.
René Peters, tot 15 december 2016 wethouder in Oss en nummer drie op de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017.  René zal het onderwerp belichten vanuit zijn politieke invalshoek.
Het  doel van deze avond is vooral om kennis en visies uit te wisselen. Wij willen daarom de  deelnemers de gelegenheid geven met elkaar in gesprek te gaan om de eigen visie op het onderwerp te delen en aan te scherpen. Daarom zal een groot deel van de avond vrijgemaakt worden voor tafeldiscussies op  basis van prikkelende stellingen. Het gaat er niet om conclusies te trekken maar  we  hopen we dat de oogst van die avond zich vertaald in extra motivatie van de deelnemers om zich in te zetten voor de campagne van onze CDA Tweede Kamer kandidaten.  En natuurlijk als verrijking voor het CDA werk van de deelnemers zelf.  De aftrap zal gedaan worden door de voorzitter van het Seniorennetwerk Don van Sambeek (Laarbeek).

 

Programma

19.00 u inloop

19.30 u welkom door Don van Sambeek, voorzitter CDA Senioren netwerk Noord-Brabant

19.35 u inleiding door Peter van de Steen

20.00 u inleiding door Jean Pierre Adams

20.25 u inleiding door René Peters

20.50 u korte pauze

21.00 u discussie in groepen aan de hand van stellingen

21.45 u delen van de uitkomsten uit de discussie

22.00 u sluiting

 

Fijne jaarwisseling en graag tot ziens op 11 januari.

Namens de Coördinatiecommissie CDA Senioren netwerk

Voor informatie:

Peter Ketelaars : lid

Tel: 0492 772 441 (inspreken kan)

Don van Sambeek: voorzitter

0492-46 20 32

Opinie René Peters – Naar Den Haag

Tijdens het partijcongres van 12 november in Veghel is de kieslijst definitief vastgesteld. Als nummer drie van het CDA ga ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dus naar Den Haag. Een hele stap. En best spannend ook. Maar met mijn ervaring en manier van werken kan ik daar wel wat toevoegen.

Als wethouder sta je dicht bij de praktijk. De afgelopen jaren heb ik me met hart en ziel proberen in te zetten voor mensen die ik vaak letterlijk kon zien en spreken. Daar ligt mijn kracht en drive. Ik wil de politieke wereld en de echte wereld met elkaar verbinden. En dat kan alleen door veel contact te hebben met mensen om wie het gaat.

Den Haag ligt ver van Brabant. Zo ervaren veel mensen het. En eerlijk gezegd heb ik dat ook zo ervaren. Zaken die (met alle goede bedoelingen) in Den Haag worden bedacht, werken in de praktijk soms anders uit dan voorzien. En dat geeft veel onzekerheid. Bijvoorbeeld binnen de (jeugd)zorg, het onderwijs en de participatiewet.

Dat kan anders. En dat moet anders. Niet door te polariseren maar door te verbinden. Door uit te gaan van mensen en hun omgeving in plaats van de Haagse werkelijkheid. Ik woon in Oss. En ik blijf in Oss wonen. Maar ik ga Den Haag dichter bij Brabant brengen. En de politiek dichter bij de mensen en de praktijk. Gemakkelijk zal het niet worden. Maar noodzakelijk is het wel. Ik heb er zin in.

Slag om Brabant kan beginnen: veel Brabanders op CDA-kandidatenlijst

DEN BOSCH – De hoogste binnenkomer op de door het CDA gepresenteerde concept kieslijst is een Brabander. De 40-jarige Osse wethouder René Peters komt binnen op plek 3. Hij is niet de enige Brabander met een hoge plek, de zittende Kamerleden Madeleine van Toorenburg (plek 5) en Erik Ronnes (plek 17) staan ook hoog op de lijst.
“Ik ben trots op mijn plek op de lijst. Het brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Maar ook veel kansen om Den Haag dichter bij de mensen te brengen. Den Haag kan wel wat Brabant gebruiken. En dat is precies wat ik ga doen.” aldus Peters. Ook CDA Brabant voorzitter Inge van Dijk reageert enthousiast op de lijst: “Brabant is goed vertegenwoordigd op de conceptlijst. We hebben goede mensen, dat is ook landelijk opgevallen en daar ben ik blij om. Nu is het aan ons in Brabant om te zorgen dat deze mensen ook daadwerkelijk mee gaan doen in Den Haag. Hier zullen we hard voor gaan werken.”
Buiten Peters, Van Toorenburg en Ronnes staan er meer Brabanders op de concept kieslijst. Zo staat het Bossche Statenlid Stijn Steenbakkers op plek 24. En voormalig wethouder uit Breda Bob Bergkamp staat op plek 36. Het CDA heeft bij de kieslijst gekozen voor een goede mix tussen ervaring en vernieuwing.
Klik op de volgende link voor de complete concept kieslijst: https://www.cda.nl/partij/tk2017/kandidaten-tweede-kamer/.