Berichten

Spreektekst Marcel Deryckere – Debat over Referendumverordening op 28/06

Spreektekst1 Marcel Deryckere – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over het initiatiefvoorstel Referendumverordening Noord-Brabant
(28-06-2019)

Voorzitter,

Het CDA is altijd duidelijk geweest over het referendum. Al in 2006 zei toenmalig Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek over het referendum het volgende: “Het is een instrument om deelbelangen door te drukken en verduistert verantwoordelijkheden. Daar komt nog bij dat een referendum zelden gaat over waarover het zou gaan.”

Het CDA is voorstander van een representatieve democratie via verkiezingen. Om de vier jaar worden wij Statenleden door de Brabanders gekozen om namens hen beslissingen te nemen over de toekomst van onze provincie.

Het referendum past niet in die democratische traditie. Het is namelijk de taak van de volksvertegenwoordiging, van de Staten, om deelbelangen tegen elkaar af te wegen en oog te hebben voor het brede plaatje en voor de langere termijn. Helaas is een referendum een middel dat ingewikkelde zaken terugbrengt tot een ‘ja’ of ‘nee’, terwijl er 1001 andere antwoorden tussen die beide opties zitten.

Bovendien weten we uit de afgelopen jaren dat referenda amper gaan over waar ze over zouden moeten gaan. Het nationale referendum over het Oekraïneverdrag maakt dat duidelijk. Het zou een landelijk debat worden over de nut en noodzaak van vrijhandel en samenwerking. Het werd volgens de aanvragers uiteindelijk een referendum over de Europese Unie. Wat het feitelijk niet was.

Om deze redenen steunt het CDA de Referendumverordening niet. Wel pleit het CDA voor versterking van de representatieve democratie, bijvoorbeeld met initiatieven die helpen om de opkomst te verhogen.

1 Alleen het gesproken woord telt.

Spreektekst Marcel Deryckere initiatiefvoorstel Referendumverordening Noord-Brabant (28 juni 2019)

CDA: provincie moet referendumuitslag Nuenen serieus nemen en herindeling afblazen

De provinciale CDA-fractie roept de provincie Noord-Brabant op om de uitslag van het referendum in Nuenen serieus te nemen en de voorgenomen herindeling van de gemeente af te blazen.

Het CDA is blij met de hoge opkomst en duidelijke uitslag van het herindelingsreferendum, dat gisteren plaatsvond. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart is dit de tweede keer dat de inwoners van Nuenen aangeven tegen een opgelegde gemeentelijke fusie met Eindhoven te zijn.

Statenlid Marcel Deryckere (CDA) stelt dat Provinciale Staten, de Brabantse volksvertegenwoordiging, het heldere signaal van de Nuenense bevolking niet mogen negeren. “Als CDA zullen wij tegen het herindelingsvoorstel van het provinciebestuur stemmen. De inwoners van Nuenen zijn duidelijk en zien een opgelegde fusie met Eindhoven niet zitten.”

Aan het einde van dit jaar neemt de provincie Noord-Brabant een besluit over de fusie van Nuenen en Eindhoven. Op vrijdag 26 oktober a.s. krijgen inwoners van Nuenen de gelegenheid om in het Provinciehuis het provinciebestuur rechtstreeks toe te spreken en hun mening over de voorgenomen fusie te geven.

De provinciale CDA-fractie roept de Nuenenaren op om van deze mogelijkheid gebruik te maken en massaal naar het Provinciehuis te komen, zodat zij nogmaals aan het provinciebestuur kunnen laten weten hoe zij tegenover een fusie staan. Voor dit zgn. ‘inspreekmoment’ is vooraf inschrijven verplicht. Dit kan door een e-mail te sturen naar de griffie van de provincie Noord-Brabant: statengriffie@brabant.nl.

Referendum Oekraïne: een verstandige keuze!

Op 6 april mag de Nederlandse kiezer zich in een referendum uitspreken over een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Dit raadgevend referendum is aangevraagd door tegenstanders van deze overeenkomst, die daarbij niet zozeer de samenwerking met de Oekraïne aan de kaak willen stellen maar de in hun ogen ondemocratische besluitvorming in Brussel.

Het CDA is geen voorstander van referenda. Het verdrag is uitgebreid besproken en goedgekeurd door onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement, de Eerste en de Tweede Kamer. Daarbij zijn alle voor- en nadelen van het verdrag uitgebreid besproken.

Maar nu het referendum een feit is, gaan we de kiezer uitleggen waarom het CDA voor dit samenwerkingsverdrag met de Oekraïne is. Het verdrag bevat afspraken over economie en veiligheid en is daarmee goed voor zowel Nederland als Oekraïne.

Het karakter van de CDA campagne is primair informatief. Wij zullen leden en kiezers actief informeren over onze argumenten vóór dit verdrag. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • CDA-vertegenwoordigers uit Den Haag en Brussel zijn beschikbaar voor deelname aan (tv-)debatten, discussies en manifestaties;
  • via de CDA-website en social media zal het CDA standpunt inzake het referendum worden uitgedragen;
  • voor de afdelingen en de leden wordt op korte termijn een duidelijke infographic gepubliceerd over het CDA-standpunt
  • het CDA draagt bij aan activiteiten van de vóór-campagne “Stem voor Nederland”, een samenwerkingsverband van een aantal politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Onze bijdrage aan de voor-campagne voorziet niet in eigen foldermateriaal, posters of (grootschalige) campagnebijeenkomsten. Het toelichten van ons standpunt aan de kiezer zien wij als een reguliere kerntaak van elke politieke partij. Daarvoor zetten we de gebruikelijke kanalen in.

Voor zover u voornemens bent om in uw eigen afdeling activiteiten rond het referendum te organiseren, kunt u hiervoor vanzelfsprekend een beroep doen op de ondersteuning van het landelijk partijbureau.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met hans.janssens@cda.nl (campagne), thijn.vanveghel@cda.nl (sprekersverzoeken) of bronne.pot@cda.nl (verdrag).