Berichten

Verslag van een dag meelopen op het Provinciehuis

Door: Gijs van der Heijden.

In het kader van het opleidingsprogramma voor jonge, Brabantse CDA-leden/-geïnteresseerden liep ik op 6 april jl. een dag mee op het Provinciehuis van Noord-Brabant. Statenlid Marcel Deryckere en fractiemedewerker Ernst van Welij hadden deze dag georganiseerd om een inkijkje te geven in hun werk voor de Brabantse CDA-fractie.

Niet veel mensen weten over het werk van de Statenleden in het Provinciehuis. Het is dé reden waarom het CDA allerlei mensen, individueel of in groepen, uitnodigt om een keer te komen kijken. Toevallig viel deze meeloopdag samen met een bezoek van de Vrouwen van Nu uit Oirschot. Mijn programma begon met het meeluisteren naar een openbare vergadering over Staatsbosbeheer. Ter sprake kwamen o.a. afvaldumpingen, toenemende criminaliteit en het verliezende gezag van boswachters in hun gebieden. Heel interessant om eens te horen waar boswachters allemaal mee te maken hebben! Daarna ben ik met Ton Braspenning, een collega-Statenlid van Marcel, meegegaan naar een bijeenkomst waar politieke partijen vragen kunnen stellen aan gedeputeerden, de ministers van de provincie. Het CDA stelde daar vragen over de veehouderij.

Vervolgens heb ik samen met een andere meeloopgast en met de Vrouwen van Nu een quiz mogen spelen met weetjes over de provincie, waarbij de dames een bezoek aan de Tweede Kamer konden winnen. Dat lukte en dus gaan zij binnenkort naar Den Haag.

Van fractievrijwilliger Jos kregen we een uitgebreide rondleiding door het Provinciehuis. We gingen langs verschillende zalen, de publieke tribune en helemaal naar boven om het uitzicht vanaf de 23ste verdieping te zien. Ook bekeken we de fractiekamers en de Statenzaal. Als laatste gingen we naar de ondergrondse schuilkelder van het Provinciehuis. Bijzonder indrukwekkend om te aanschouwen welke voorbereidingen er tijdens de Koude Oorlog waren getroffen voor een mogelijke atoomaanval of -ramp.

Na afloop van de tour gaf Marcel uitleg over zijn werk als Statenlid en waarom het Statenwerk best wel van belang is. Ook passeerden enkele interessante thema’s de revue, zoals de versnelde transitie van de veehouderij en de totstandkoming van de Brabantse coalitie. We sloten af met het volgen van een live debat in de grote vergaderzaal.

Leuk om een keer te zien wat er allemaal in het Provinciehuis gebeurt (over alle kunstwerken en De Deur bij de Statenzaal heb ik het nog niet eens gehad). Ik zou het iedereen aanraden!

Netwerkbijeenkomst CDAV

UITNODIGING NETWERKBIJEENKOMST

Tijd: 2 februari, van 13.30 uur tot 16.30 uur
Plaats: Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Programma

13.30 uur: Aankomst Provinciehuis + Welkom

13.45-14.15 uur: Ontvangst door Marianne van der Sloot

14.15-15.45 uur: CDAV-programma, thema is ‘ambassadeurschap’ e.a.

15.45-16.30 uur: Rondleiding Provinciehuis

16..30 uur: Afsluiting

Thema van het CDAV-programma is ‘ambassadeurschap’, imago, integriteit. De netwerkbijeenkomst sluit aan bij de workshop van het landelijk CDAV, die gehouden wordt in Almere op 20 januari, voorafgaand aan de CDA nieuwjaarsreceptie. Ook onderwerpen van die workshop: gebruik social media, wie is je achterban, wat is jouw persoonlijke drive voor dit werk, persoonlijke campagne, hoe houd je jezelf staande in een mannenbolwerk, wat is je (vrouwen)agenda, relatie met thuis, opereren in het publieke domein, komen aan de orde.

Met de CDA POWERVROUWEN Esther de Lange (vice-vz EVP fractie Europees Parlement), Marianne van der Sloot (raadslid ’s-Hertogenbosch en vz PS fractie Noord-Brabant), en Jetty Eugster (wnd burgemeester Reusel-de Mierden)

Voor deze netwerkbijeenkomst zijn alle leden van het landelijk CDAV uitgenodigd.

Het bestuur van het CDAV Brabant nodigt je van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Graag zsm, maar vóór 24 januari opgeven via: cdav@cdabrabant.nl

Blog van de voorzitter: ALV

Beste mensen,

Ik hoop dat 9 december al dikgedrukt in de agenda’s staat. Dan vindt namelijk weer onze ALV plaats. Dit keer zal deze vooral in het teken staan van de gedane coalitieonderhandelingen. We gaan het hebben over de behaalde onderhandelingsresultaat, hoe het nu gaat en wat er aan zit te komen. Onze Brabantse Tweede Kamerleden Erik, René en Madeleine zullen toelichtingen geven en natuurlijk ook uitgebreid antwoorden op vragen.

Voorafgaande aan de ALV is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een sessie over landbouw door Jaco Geurts en Ton Braspenning. Na het officiële gedeelte is er ruimte voor een rondleiding op het provinciehuis verzorgt door Ernst van Welij die jullie, kan ik uit eigen ervaring meegeven, op een hele leuke manier kennis laat maken met “de geheimen van het Provinciehuis”.

Na de ALV zal er ook een sessie plaatsvinden met de lijsttrekkers. We willen met de Tweede Kamerleden, die hierbij ook aanwezig zijn, een aantal thema’s die zowel lokaal als landelijk spelen uitwerken. Deze gaan we in groepen gaan uitwerken tot pitch die je kunt gebruiken tijdens de aankomende verkiezingen. De thema’s waar wij aan denken zijn leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid.
Ook willen we de lijsttrekkers onderling verbinden de komende tijd. Met elkaar, met Den Haag en met de Provincie. Zodat er onderling snel geschakeld kan worden, goede suggesties of nice to know snel terecht komen. En de lijsttrekkers een extra hulpmiddel hebben om hun rol stevig in te kunnen vullen.
Ik zal iedere lijsttrekker die bij mij bekend is komende 2 weken even kort bellen om ze persoonlijk uit te nodigen. Maar ook omdat ik graag hoor hoe het gaat en wat jullie eventueel van het CDA Brabant nodig hebben.

Heb je interesse in de deelsessie landbouw om 9:00uur, de rondleiding of lijsttrekkerssessie om 13:00ur? Vergeet je dan niet aan te melden: inschrijfformulier

Tot 9 december op het Provinciehuis!

Leuk als jullie komen.

Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant

 

 

Gezocht: enthousiaste CDA-rondleiders

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant nodigt veel mensen uit om het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch te komen bekijken en de provinciale politiek van dichtbij mee te maken. Maandelijks bezoeken talloze groepen het gebouw en maken kennis met de Statenleden van het CDA. Vast onderdeel van elk bezoek is een rondleiding langs o.a. de Statenzaal, fractiekamers, 23ste verdieping en atoombunker.

Vanwege de grote belangstelling van groepen uit de gehele provincie is de Statenfractie per direct op zoek naar enthousiaste CDA’ers die het leuk vinden om op vrijwillige basis rondleidingen te verzorgen voor gasten van het CDA.

Wie zoeken wij:

 • Je bent lid van het CDA en woont in de provincie Noord-Brabant;
 • Je bent een enthousiaste spreker, die verhalen kan vertellen en mensen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden geboeid weet te houden;
 • Je hebt kennis over (provinciale) politiek en het Provinciehuis, of bent bereid je deze op korte termijn eigen te maken;
 • Je herkent je in het CDA-gedachtegoed en bent in staat om in lijn hiermee antwoord te geven op vragen van gasten;
 • Je bent sociaal en behulpzaam ingesteld, met een scherp oog voor gastvrijheid en service;
 • Je bent zelfredzaam en houdt het hoofd koel in stressvolle situaties;
 • Je kunt jezelf vrijmaken op vrijdagen en incidenteel op maandagen.

Wat bieden wij:

 • samenwerken met de allerleukste fractie van Nederland;
 • een bijzondere werkomgeving, waar het nooit saai is;
 • een interessant en uitgebreid netwerk;
 • een geweldige (politieke) leerschool;
 • een vrijwilligersovereenkomst met CDA Brabant;
 • een reiskostenvergoeding;
 • leuke extraatjes, zoals deelname aan bepaalde fractieactiviteiten en trainingen, een bezoek aan de Tweede Kamer enz.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ernst van Welij via het e-mailadres evwelij@brabant.nl. Graag ontvangen we daarbij ook een motivatie én CV.

De vacature staat open zolang als deze op de website www.cdabrabant.nl staat vermeld.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

VACATURE rondleider CDA Brabant (21 juli 2017)

CDA: groen licht voor meer scholieren naar het Provinciehuis

Het Presidium (dagelijks bestuur) van Provinciale Staten Noord-Brabant heeft gisteren groen licht gegeven voor een uitbreiding van het aantal klassenbezoeken aan het Provinciehuis.

Daarmee komt de provincie tegemoet aan een voorstel van het CDA dat, ondersteund door diverse andere partijen, opriep tot het uitwerken van een plan om meer scholieren in de gelegenheid te stellen tijdens hun schooltijd het Provinciehuis te bezoeken.

Via Prodemos kunnen jaarlijks 40 schoolklassen het Provinciehuis van Noord-Brabant bezoeken. Veel te weinig, vindt het CDA, dat zelf ook regelmatig scholen uitnodigt om op bezoek te komen. Statenleden Stijn Steenbakkers en Marcel Deryckere schreven daarom een voorstel, waarin zij ervoor pleiten om dat aantal in de toekomst te verhogen.

Dit besluit van het Presidium is daartoe een belangrijke eerste stap, aldus het CDA. De provincie gaat haar capaciteit uitbreiden van 40 naar 60 klassenbezoeken per jaar. Ook gaat de provincie bijdragen aan de vaak hoge kosten voor (bus)vervoer naar het Provinciehuis. Na een jaar vindt een evaluatie plaats.

Steenbakkers en Deryckere zijn enthousiast:

“Als CDA willen we meer aandacht voor burgerschap en maatschappelijke vorming. Daar hoort een bezoek aan de Tweede Kamer of de gemeenteraad bij, maar óók een excursie naar het Provinciehuis. De provincie is de meest onbekende bestuurslaag, zoals ook blijkt uit de lage opkomstcijfers bij verkiezingen. Daar moeten we iets aan doen, want ook de provincie neemt besluiten die jongeren raken. Bijvoorbeeld over openbaar vervoer, de agrarische sector of de leefbaarheid in hun gemeente. Die besluiten nemen we in het Provinciehuis, dus voorwaar een goede reden om jongeren daar uit te nodigen.”

CDA: elke scholier naar het Provinciehuis

Elke Brabantse scholier moet tijdens zijn/haar middelbare schooltijd het Provinciehuis kunnen bezoeken. Dat vindt de Provinciale Statenfractie van het CDA in Noord-Brabant, die hiertoe een voorstel voorbereidt.

Het CDA nodigt regelmatig schoolklassen uit in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch en merkt bij leerlingen én leraren een grote behoefte aan méér aandacht voor politiek en maatschappelijke vorming. In het bijzonder voor het provinciebestuur. Met name voor jongeren blijkt de provincie een onbekende bestuurslaag, die weinig zichtbaar is en waar ze weinig van weten.

Daarom komt het CDA met een voorstel dat de provincie Noord-Brabant aanzet om scholen in Brabant in staat te stellen met hun leerlingen naar het Provinciehuis te komen. Dat vraagt geld, maar óók creativiteit, stelt het CDA. Voor veel scholen zijn de vervoerskosten een drempel om naar het Provinciehuis te komen. Met de aanschaf van een eigen Brabant-bus, die leerlingen ophaalt en terug naar school brengt, zou de provincie daar bijvoorbeeld al in tegemoet kunnen komen. En er zijn andere oplossingen, waarover het CDA de komende tijd met betrokkenen in gesprek gaat om te komen tot een totaalvoorstel.

Als het aan het CDA ligt, bestaan de schoolbezoeken aan het Provinciehuis in elk geval uit een ontmoeting met een vertegenwoordiger van de provincie, een rondleiding door het gebouw én een scholierendebat over provinciale onderwerpen. Hiervoor zou de provincie nog intensiever moeten gaan samenwerken met voorlichtingscentrum ProDemos, maar óók met studenten die bijvoorbeeld een lerarenopleiding doen of bestuurskunde studeren. Zij kunnen in het Provinciehuis les- en werkervaring opdoen en zo ontstaat een win-winsituatie.

Het streven van het CDA is dat uiteindelijk tenminste 75% van de middelbare scholieren in Brabant het Provinciehuis een keer bezoekt. Hiervoor moet de provincie structureel geld opzij zetten, vindt de partij. “Dit sluit ook aan bij de letter en geest van het landelijk verkiezingsprogramma van het CDA, waarin wij pleiten voor meer aandacht voor burgerschap en maatschappelijke vorming”. Aldus Stijn Steenbakkers, behalve Statenlid ook kandidaat-Kamerlid bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

Statenleden Marcel Deryckere en Stijn Steenbakkers, initiatiefnemers van het voorstel:

“Willen we jongeren betrokken maken bij de wereld om hen heen, dan moeten we ze meenemen naar de plekken waar over hun toekomst wordt beslist.

Veel scholieren bezoeken met hun middelbare school de Tweede Kamer of het Europees Parlement, maar over de provincie weten de meesten weinig tot niets. Terwijl ook dáár belangrijke zaken voor hen worden geregeld, zoals het openbaar vervoer of regels voor het runnen van een agrarisch bedrijf. En niet te vergeten: de leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer, een belangrijke schakel met de landelijke politiek.

Met ons voorstel willen wij de provincie dichterbij brengen. Het is een investering in onze kinderen en in de toekomst van onze democratie. Voor het Brabant dat we door willen geven.”

Het CDA wil haar initiatief indienen bij de behandeling van de Voorjaarsnota van de provincie. Dat is een tussenstand van het lopende begrotingsjaar, waarover Provinciale Staten in april debatteert.