Berichten

CDA hekelt Haags cultuurbeleid: “Brabant in de kou”

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant heeft scherpe kritiek op de verdeling van de rijkssubsidies voor culturele instellingen. “Den Haag laat Brabant in de kou staan”, vindt fractievoorzitter Marianne van der Sloot.

De Raad voor Cultuur maakte vorige week bekend welke culturele instellingen volgens haar aanspraak kunnen maken op subsidie van het Rijk. Van de 118 aanvragen zijn er slechts 3 toegewezen aan Brabant. Andere Brabantse aanvragers, zoals het Vincent van Goghhuis in Zundert of Het Zuidelijk Toneel in Tilburg, ontvangen helemaal niets of moeten hun huiswerk overdoen.

Waar Brabant door Den Haag wordt overgeslagen, komen cultuurmakers en -liefhebbers in de Randstad er beter vanaf. Ter vergelijking: in de afgelopen jaren besteedde het Rijk van haar cultuurbudget 226 euro per Amsterdammer en per Brabander 2,50 euro.

Volgens het CDA is deze scheve verhouding onterecht. “Het lijkt alsof Den Haag denkt dat (top)cultuur alleen in Amsterdam of Den Haag te vinden is, maar dat is onzin. Daarbij wordt 45% van onze nationale export in Brabant verdiend”, aldus Van der Sloot.

Volgens het CDA moeten Rijksgelden zorgen voor een stevige culturele basisinfrastructuur in héél Nederland en niet alleen in de Randstad. De talloze grote en kleine cultuurinstellingen in Brabant verdienen dan ook meer aandacht, steun en erkenning. Het CDA roept het Brabantse college van Gedeputeerde Staten op om actie te ondernemen en bij de minister een rechtvaardiger subsidieverdeling te bepleiten.

Marianne van der Sloot
MvdSloot@brabant.nl

‘Complimentenlunch’ voor Brabantse vrijwilligers

Op 1 maart jl. was het Nationale Complimentendag. Traditioneel wilde het CDA deze gelegenheid aangrijpen om vrijwilligers die zich dag in dag uit belangeloos inzetten voor onze samenleving extra in het zonnetje te zetten.
De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant organiseert hiertoe de CDA Brabant Complimentenlunch, waarvoor vrijwilligers van Brabantse opvanglocaties voor vluchtelingen worden uitgenodigd.

Fractievoorzitter Marianne van der Sloot:

“Nationale Complimentendag is een mooi moment om onze waardering te laten blijken voor het geweldige werk dat vrijwilligers doen. Als CDA organiseren we daarom binnenkort de CDA Brabant Complimentenlunch, om vrijwilligers uit onze provincie eens goed te verwennen. Dit jaar nodigen we hiervoor vrijwilligers van Brabantse opvanglocaties voor vluchtelingen uit, die momenteel onder soms moeilijke omstandigheden grote prestaties leveren. Het CDA is trots op hen!”

Het CDA heeft er een traditie van gemaakt om op Nationale Complimentendag vrijwilligers in het zonnetje te zetten. In Brabant wil de Statenfractie dat ieder jaar op een andere, originele wijze doen. Dit jaar met een Complimentenlunch, en suggesties voor volgend jaar zijn van harte welkom. Wie een goed idee heeft, kan dat mailen naar cda@brabant.nl.

Marianne van der Sloot
MvdSloot@brabant.nl

CDA: projecten van ouderenbonden verdienen provinciale steun

Het CDA heeft tijdens de Statendag van 26 februari haar steun uitgesproken voor de provinciale subsidies aan projecten van de Brabantse ouderenbonden.

Statenleden Marianne van der Sloot en Marcel Deryckere: ”De provincie bereikt en ondersteunt via de ouderenbonden honderdduizenden Brabantse senioren met de meest fantastische projecten. We hebben hiermee goud in handen. Koester deze projecten en draai ze niet de nek om.”

Het CDA heeft het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om de projectsubsidies beslist niet af te schaffen, zoals de VVD verzocht. De Statenfractie zal dit thema de komende maanden blijven volgen en strijden voor behoud van provinciale steun aan projecten van de Brabantse ouderenbonden.

Marcel Deryckere
MDeryckere@brabant.nl