Berichten

Schriftelijke vragen over PAS-uitspraak Europees Hof van Justitie

Schriftelijke vragen van Statenleden Marianne van der Sloot (CDA) en Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP) over de vernietigende uitspraak van het Europees van Hof van Justitie over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de gevolgen voor de provincie Noord-Brabant.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over de PAS-uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Geacht college,

Het Europees Hof van Justitie heeft vandaag uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Kort samengevat gaat de PAS onderuit, omdat er geen maatregelen mogen worden genomen als de verwachte voordelen van die maatregelen niet vaststaan ten tijde van de beoordeling.

Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de landbouw, industrie en infrastructuur. De precieze impact kunnen wij op dit moment niet inschatten. Uit uitlatingen van het ministerie begrijpen wij dat de vergunningverlening naar alle waarschijnlijkheid per direct moet worden stopgezet.

Naar aanleiding hiervan hebben wij voor u de volgende vragen:

01. Wilt u ons op zo kort mogelijke termijn informeren over de impact van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie voor de Brabantse landbouw, industrie en infrastructuur?

En omdat u ongetwijfeld al heeft nagedacht over de consequenties van deze uitspraak:
 
02. Wat is uw Plan B? En hoe ziet u de voortgang van de diverse lopende trajecten?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag zo spoedig mogelijk tegemoet, d.w.z. vóór de behandeling van de provinciebegroting a.s. vrijdag 9 november.

Bij voorbaat hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

Namens de fracties van het CDA en de ChristenUnie-SGP,

Marianne van der Sloot (CDA) en Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP)

Schriftelijke vragen over PHS-Infrastructuur Boxtel

Schriftelijke vragen van Statenlid Ankie de Hoon over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) en de infrastructuur in de gemeente Boxtel.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over PHS-Infrastructuur Boxtel.

Geacht college,

In 2013 heeft de gemeenteraad van Boxtel ervoor gekozen om een fietstunnel aan te leggen, wanneer de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat wordt afgesloten. Voordat daadwerkelijk tot sluiting van de dubbele spoorwegovergang kan worden over gegaan, zullen er nog een aantal andere maatregelen moeten worden genomen.

Het gehele project is onderverdeeld in deelprojecten:

Deelproject 1: opheffen dubbele spoorwegovergang Tongersestraat.
Deelproject 2: aanleg Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) (bestemmingsplan is goedgekeurd).
Deelproject 3: maatregelen buurtschap Tongeren.
Deelproject 4: capaciteitsuitbreiding Keulsebaan.
Deelproject 5: aanleg fietstunnel onder spoor Tongersestraat.

Hierbij zijn de volgende problemen geconstateerd:

  • Boxtel heeft geen rondwegstructuur.
  • Industrieterrein Ladonk en kern Lennisheuvel zijn na het opheffen van de dubbele spoorwegovergang bij calamiteiten moeilijk te bereiken.
  • Buurtschap Tongeren en Kalksheuvel zijn moeilijk te bereiken.
  • Er zijn onvoldoende financiële middelen voor het gehele project. Dit is destijds erkend door gedeputeerde Van Heugten, er zijn extra middelen toegezegd bij extra maatregelen (maar dit ligt niet vast).
  • Opheffen dubbele spoorwegovergang zal leiden tot drukte elders (o.a. Noord-Zuidas). Noord-Zuidas is niet toegerust op toename hoeveelheid verkeer, mogelijkheden tot verbreding zijn hier niet.
  • Men gaat nu verkeer ontmoedigen, kiest voor spreiding i.p.v. oplossing in Boxtel-Noord en gaat in Oost proberen verkeer vanuit Schijndel via een oostelijke rondweg af te wikkelen naar knooppunt Liempde op de A2.

De CDA Statenfractie verzoekt het college van Gedeputeerde Staten antwoord te geven op de volgende vragen hieromtrent:

  1. Heeft de provincie gelden toegezegd aan de gemeente Haaren om de spoorwegovergang in Esch veilig te maken?
  2. Zijn er mogelijkheden dat Boxtel aansluit bij dit proces?
  3. De verkeersafwikkeling van Schijndel richting de A2 loopt nu via de provinciale weg en dan door de kern van Boxtel. Zijn er mogelijkheden dat de provincie meedenkt om deze aansluiting via een oostelijke rondweg aan te laten sluiten op aansluiting Boxtel/Liempde van de A2 zonder dat het verkeer door de bebouwde kom moet?
  4. Wanneer is er duidelijkheid over de snelfietsroute en waar komt deze route te liggen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ankie de Hoon