Berichten

Schriftelijke vragen over economische schade in Brainport en ‘Braxit’

Schriftelijke vragen van Statenleden Kees de Heer en Ankie de Hoon over economische schade in Brainport en vrees voor ‘Braxit’.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over ‘Braxit’.

Geacht college,

Sinds de uitspraken van verkeersgedeputeerde Van der Maat in het Eindhovens Dagblad staat de slechte bereikbaarheid van de regio Eindhoven ‘ineens’ weer volop op de provinciale agenda. Waar het CDA altijd is blijven hameren op een oplossing, was de urgentie daartoe bij het huidige provinciebestuur in de afgelopen jaren compleet afwezig. Ieder voorstel en elke mogelijke oplossingsrichting werden weggestemd en het geld bestemd voor de ‘Ruit’ is inmiddels verdampt.

Het CDA is blij dat de slepende verkeersproblemen rondom Eindhoven nu wél de aandacht krijgen die ze verdienen, maar is bezorgd over de economische schade die Brabant en de regio ondertussen blijven oplopen. Moeten we vrezen voor een ‘Braxit’: een vertrek van bedrijven uit Brainport? In dat licht heeft het CDA voor u de volgende vragen:

Vraag 1

  1. Hoe groot schat u de economische schade a.g.v. files en de slechte bereikbaarheid van Eindhoven e.o. in de periode 2015-2019?Hoeveel euro is dat resp. per Brabander en per inwoner van de Brainport-regio?
  2. Indien deze cijfers niet bekend zijn, bent u bereid die te laten doorrekenen?

Vraag 2

  1. Hoeveel geld denkt u dat Brainport in de afgelopen jaren is misgelopen door de slechte bereikbaarheid van de regio?
  2. Indien niet bekend, bent u bereid dit te laten onderzoeken?

Vraag 3

  1. Is bekend hoeveel bedrijven voornemens waren zich in afgelopen jaren in de regio Eindhoven te vestigen, maar daar omwille van de slechte bereikbaarheid, zonder perspectief op verbetering, van hebben afgezien?
  2. Indien niet bekend, bent u bereid hiernaar navraag te doen bij bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven en werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland?

Vraag 4

  1. Zijn u signalen bekend over een ‘Braxit’, d.w.z. een vertrek van bedrijven uit Brainport?
  2. Hebt u aanwijzingen dat bedrijven Brainport mijden a.g.v. de slechte bereikbaarheid en hun toevlucht zoeken in andere landen, zoals België, of provincies, bijvoorbeeld Limburg?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Kees de Heer en Ankie de Hoon

Schriftelijke vragen economische schade a.g.v. files

Schriftelijke vragen van Statenleden Stijn Steenbakkers, Ankie de Hoon en Huseyin Bahar over de economische schade in Brabant a.g.v. files.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over economische schade a.g.v. files.

Geacht college,

Vandaag berichten o.a. de NOS en Omroep Brabant over de economische schade als gevolg van de vele files in ons land. Dit naar aanleiding van de Economische Wegwijzer, een onderzoek van TNO in opdracht van ondernemersverenigingen EVO, Fenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Uit dit onderzoek blijkt dat de omvang van de economische schade voor heel Nederland meer dan een miljard euro bedraagt. Files op wegen in Brabant, zoals de A67 en de A58, dragen daar aan bij.

Het CDA maakt zich al geruime tijd zorgen over de bereikbaarheid van onze provincie en vreest dat de vele files en verkeersknelpunten Brabant banen gaan kosten. Aan iedere dag dat een automobilist of vrachtwagenchauffeur stilstaat hangt immers een duur prijskaartje. Volop reden dus om bij de minister de alarmlichten te laten knipperen.

Het CDA heeft de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Bent u bekend met het onderzoek van TNO, de zgn. Economische Wegwijzer?

2. Onderschrijft u de conclusies uit het onderzoek?

3. Hoe groot is volgens u de economische schade a.g.v. files voor Brabant als geheel?

4. Hoe groot is volgens u de schade a.g.v. files voor ondernemers in Brabant specifiek?

5. Welke sectoren in Brabant lijden volgens u de meeste schade als gevolg van de filedruk?

6. Bent u bereid om proactief met vertegenwoordigers van deze sectoren in gesprek te gaan over de uitkomsten van deze Economische Wegwijzer?

7. Hoe gaat u anticiperen op de economische schade die Brabantse ondernemers, gegeven de ontwikkelingen uit het onderzoek van TNO, voor 2017 en later kunnen verwachten?

8. Bent u het met het CDA eens dat de huidige verkeerssituatie in Brabant niet bevorderlijk is voor het tegengaan van de ‘braindrain’, het terughalen van oude en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid?

De A67 is één van de wegen in Brabant waar de economische schade hoog is: maar liefst 8,4 miljoen euro in 2015. Op de A67 vinden veel ongevallen plaats, waar vaak vrachtwagens bij betrokken zijn.

9. Gaat u n.a.v. het onderzoek van TNO bij de minister van Infrastructuur en Milieu pleiten het besluit over aanpak van de A67 te vervroegen?

10. Indien ja, wat gaat uw inzet zijn?

Behalve de A67 leiden ook de files op de A58 tot grote economische schade. Voor aanpak van deze files heeft de minister geld toegezegd, maar pas na 2020.

11. Wat gaat uw inzet zijn om de gehele A58 aan te pakken tot en met knooppunt De Stok?

12. Wat gaat t.a.v. de A58 specifiek uw inzet zijn op het traject Breda-Tilburg?

13. Bent u bereid dit namens de provincie Noord-Brabant in te brengen bij het overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)?

Andere geldverslindende knelpunten in onze provincie zijn het prehistorische knooppunt Hooipolder én de A2 ter hoogte van ’s-Hertogenbosch. Wie over de slimste snelweg van Rotterdam naar Wenen rijdt, belandt bij ’s-Hertogenbosch nu regelmatig in de fuik.

14. Wat gaat uw inzet zijn t.a.v. knooppunt Hooipolder? Ziet u hier, net als het CDA, de aanleg van een knooppunt type klaverblad als meest wenselijke oplossing?

15. Wat gaat uw inzet zijn t.a.v. de A2 bij ’s-Hertogenbosch?

16. Welke smart mobility oplossingen ziet u nog meer om de economische schade a.g.v. de filedruk in Brabant te verminderen?

17. Bent u bereid namens de provincie Noord-Brabant een vroege, snelle aanpak van de A67, A58, A2 en knooppunt Hooipolder samen met evt. smart mobility oplossingen in te brengen bij het overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Stijn Steenbakkers

Ankie de Hoon

Huseyin Bahar