Berichten

Eindrapportage commissie-Machielsen

De samenstelling van Provinciale Staten van Noord-Brabant is in enkele verkiezingsrondes stevig gewijzigd. De kiezer heeft zijn keuzes verdeeld over meer smaken, waardoor van één dominante politieke stroming in onze provincie geen sprake meer is. Vanuit democratisch oogpunt een voordeel; partijen zullen hun boodschap helder over moeten brengen aan de kiezer. En elk nieuw provinciaal coalitieprogramma zal een brede diversiteit aan politiek-maatschappelijke wensen in evenwicht moeten brengen.

De commissie-Machielsen is door het bestuur van CDA Brabant ingesteld op verzoek van de algemene ledenvergadering (ALV) van CDA Brabant van 30 mei 2015. Dit naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen van 2015. De commissie heeft als doel om te kijken naar het recente verleden (leereffect) en zich vooral te richten op de aanbevelingen/strategie om het CDA te positioneren als krachtige volkspartij in de Brabantse samenleving en politiek.

De commissie-Machielsen heeft haar werkzaamheden afgerond en heeft op de ALV van 28 mei 2016 haar eindrapportage aangeboden aan de leden en het bestuur. Klik op de link hierna om de eindrapportage te lezen: Eindrapportage commissie-Machielsen (28 mei 2016).

De commissie-Machielsen heeft ook een videoclip gemaakt over haar bevindingen. Klik op de volgende link om deze te bekijken: Videoclip commissie-Machielsen.

Het bestuur bedankt de leden van de commissie ontzettend voor al hun inzet en tijd: voorzitter Piet Machielsen, Anton Ederveen, Anke van Extel, Kees Groen, Willy Hanssen, Tim Mureau, Sandra van den Nieuwenhof, René Peters, Caspar Rutten en Sophie Tinnemans.