Berichten

Schriftelijke vragen over PHS-Infrastructuur Boxtel

Schriftelijke vragen van Statenlid Ankie de Hoon over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) en de infrastructuur in de gemeente Boxtel.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over PHS-Infrastructuur Boxtel.

Geacht college,

In 2013 heeft de gemeenteraad van Boxtel ervoor gekozen om een fietstunnel aan te leggen, wanneer de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat wordt afgesloten. Voordat daadwerkelijk tot sluiting van de dubbele spoorwegovergang kan worden over gegaan, zullen er nog een aantal andere maatregelen moeten worden genomen.

Het gehele project is onderverdeeld in deelprojecten:

Deelproject 1: opheffen dubbele spoorwegovergang Tongersestraat.
Deelproject 2: aanleg Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) (bestemmingsplan is goedgekeurd).
Deelproject 3: maatregelen buurtschap Tongeren.
Deelproject 4: capaciteitsuitbreiding Keulsebaan.
Deelproject 5: aanleg fietstunnel onder spoor Tongersestraat.

Hierbij zijn de volgende problemen geconstateerd:

  • Boxtel heeft geen rondwegstructuur.
  • Industrieterrein Ladonk en kern Lennisheuvel zijn na het opheffen van de dubbele spoorwegovergang bij calamiteiten moeilijk te bereiken.
  • Buurtschap Tongeren en Kalksheuvel zijn moeilijk te bereiken.
  • Er zijn onvoldoende financiële middelen voor het gehele project. Dit is destijds erkend door gedeputeerde Van Heugten, er zijn extra middelen toegezegd bij extra maatregelen (maar dit ligt niet vast).
  • Opheffen dubbele spoorwegovergang zal leiden tot drukte elders (o.a. Noord-Zuidas). Noord-Zuidas is niet toegerust op toename hoeveelheid verkeer, mogelijkheden tot verbreding zijn hier niet.
  • Men gaat nu verkeer ontmoedigen, kiest voor spreiding i.p.v. oplossing in Boxtel-Noord en gaat in Oost proberen verkeer vanuit Schijndel via een oostelijke rondweg af te wikkelen naar knooppunt Liempde op de A2.

De CDA Statenfractie verzoekt het college van Gedeputeerde Staten antwoord te geven op de volgende vragen hieromtrent:

  1. Heeft de provincie gelden toegezegd aan de gemeente Haaren om de spoorwegovergang in Esch veilig te maken?
  2. Zijn er mogelijkheden dat Boxtel aansluit bij dit proces?
  3. De verkeersafwikkeling van Schijndel richting de A2 loopt nu via de provinciale weg en dan door de kern van Boxtel. Zijn er mogelijkheden dat de provincie meedenkt om deze aansluiting via een oostelijke rondweg aan te laten sluiten op aansluiting Boxtel/Liempde van de A2 zonder dat het verkeer door de bebouwde kom moet?
  4. Wanneer is er duidelijkheid over de snelfietsroute en waar komt deze route te liggen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ankie de Hoon

CDA op werkbezoek in Boxtel

Vrijdagmiddag 12 januari komen de Statenleden Marianne van der Sloot (fractievoorzitter), Ton Braspenning (Landbouw & Energie), Ankie de Hoon (Mobiliteit, Natuur & Milieu ), Huseyin Bahar (Mobiliteit Oost-Brabant & Financiën) en communicatiemedewerker Ernst van Welij voor een werkbezoek naar Boxtel.

De provincie en de gemeente Boxtel hebben elkaar hard nodig. De provincie heeft veel invloed op onder andere de locatie van woningbouwprojecten, leefbaarheid in de kleine kernen, ontwikkeling van bedrijventerreinen en verkeer & mobiliteit. Het CDA gebruikt de korte lijnen tussen raadsfractie en de Statenleden om elkaar goed te informeren over knelpunten, ontwikkelingen en mogelijkheden. De Statenleden willen graag met Dorpsberaad Liempde en SPIN in gesprek, zodat ze deze punten ook provinciaal aan kunnen kaarten.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

We starten bij de dubbele spoorwegovergang en bespreken de gevolgen van PHS voor bereikbaarheid en leefbaarheid en dat er veel te weinig geld is voor aanvullende benodigde maatregelen. De vraag die hier centraal staat: Wat kan de provincie doen en hoe moet de gemeente Boxtel dit aanpakken?

De volgende stop is bij de geplande locatie van het biomassaplein. We spreken daar met Patrick van Loosbroek, voorzitter SPIN,  over de ontwikkeling van industrieterrein Vorst B. SPIN en CDA willen geen biomassaplein op dit industrieterrein, maar wel de ontwikkeling van duurzame bedrijven. Bedrijventerrein Ladonk mag zich door de beslissing van de provincie alleen ontwikkelen op duurzaamheid. Wat is mogelijk? En wat kan de provincie hierin betekenen? Het tweede onderwerp dat we hier bespreken, is PHS en de gevolgen voor de bereikbaarheid en veiligheid daarvan voor bedrijventerrein Ladonk.

Vervolgens ontmoeten we voorzitter Bert van Ruremonde en portefeuillehouder wonen Mark van der Laan van Dorpsberaad Liempde op de locatie Roderweg/Hamsestaat en spreken daar over de stagnatie van dit woningbouwproject. In het Raadhuis van Liempde spreken we verder over de gevolgen van het tekort aan nieuwe woningen voor de leefbaarheid van Liempde. Ook bespreken we de noodzaak van alternatieve woningbouwlocaties in Liempde en Boxtel.

Om 16.00 uur trappen de leden van het CDA Boxtel samen met de Statenleden de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezing 2018 af in Restaurant De Rechter.

Schriftelijke vragen ‘zorgstop’ in Boxtel

Schriftelijke vragen van Statenlid en fractievoorzitter Marianne van der Sloot over de ‘zorgstop’ in de gemeente Boxtel.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over zorgstop gemeente Boxtel.