Berichten

Schriftelijke vragen over een experiment met cameratoezicht in de Biesbosch

Schriftelijke vragen van Statenlid Roland van Vugt over een experiment met cameratoezicht in de Biesbosch.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over een experiment met cameratoezicht in de Biesbosch.

Geacht college,

Het dealen van drugs en het dumpen van drugsafval in het Brabantse buitengebied is inmiddels een dagelijkse praktijk geworden. Ook de uitgestrekte Biesbosch is kwetsbaar voor deze criminele activiteiten. Bijzonder aan het Noordwaard-gedeelte van dit natuurgebied is dat er slechts één doorgaande route is, via de Bandijk, van en naar de Biesbosch. Een andere route om het gebied in te komen is via de veerpont bij de Kop van ‘t Land. Kortom, een zeer beperkt en overzichtelijk aantal entrees. Mede om die reden lijkt het CDA dit een aangewezen plek voor een experiment met cameratoezicht.

Graag zien wij dat u in samenwerking met de gemeente Werkendam, of vanaf 1 januari a.s. met de nieuwe gemeente Altena, de opsporingsdiensten en andere relevante partijen een experiment start voor cameratoezicht in de Biesbosch. 

Het gezamenlijke belang is dat drugsgerelateerd, crimineel gedrag ondermijnend werkt op de openbare orde, volksgezondheid, natuur, milieu en leefbaarheid in deze regio.

De ervaringen met een dergelijk experiment bieden wellicht een nieuw instrumentarium in de strijd tegen drugsgerelateerde criminaliteit, waarbij de overheid als geheel aan de lat staat.

Het CDA heeft daarom voor u de volgende vragen:

 1. Bent u, gelet op de specifieke kenmerken van het Werkendamse Biesbosch-gedeelte, bereid hier in overleg met betrokken partijen een experiment met cameratoezicht te faciliteren?
 2. Wilt u hierover op korte termijn met deze partijen in gesprek gaan?
 3. Wilt u ons informeren over de verdere uitwerking van een dergelijk experiment?

Wellicht kunt u zich laten inspireren door projecten met cameratoezicht in Gelderland en Zuid-Holland, waaraan de betreffende provincies hebben bijgedragen.

Voorbeeld provincie Gelderland:

https://www.destentor.nl/deventer/provincie-betaalt-twee-ton-mee-aan-cameratoezicht-bedrijventerreinen~ace69db9/.

Voorbeeld provincie Zuid-Holland:

https://www.politie.nl/nieuws/2017/november/23/07-provincie-zuid-holland-helpt-politie-met-opsporing-door-deelname-‘camera-in-beeld’.html.

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Roland van Vugt

Schriftelijke vragen over flamingo’s in Brabant

Schriftelijke vragen van Statenleden Roland van Vugt (CDA) en Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP) over flamingo’s in Brabant.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over flamingo’s in Brabant.

Geacht college,

Gisteren, 11 juni 2018, Twitterde boswachter Thomas van der Es1 dat een zwerm Europese flamingo’s is neergestreken op het Krammer-Volkerak nabij de Biesbosch. Dat is niet voor het eerst: in de afgelopen jaren maakten deze ‘exotische’ dieren vaker een tussenstop in onze provincie.

De fracties van CDA en ChristenUnie-SGP zijn verheugd met dit nieuws. Want hoewel er in de afgelopen jaren merkbaar een andere wind door onze provincie is gaan waaien, die sommige bewoners, met en zonder veren, in hun voortbestaan bedreigt (pechvogels), is Brabant voor anderen blijkbaar nog steeds een aantrekkelijk toevluchtsoord (geluksvogels). In het bijzonder de Biesbosch, een logistieke hotspot als het gaat om het vogelverkeer van Zuid- naar Noord-Europa en vice versa.

Een paradijs op aarde, een plek om te koesteren. Voorwaar een goede reden om, zoals wij al vele malen hebben bepleit, alles te doen wat nodig is om de Biesbosch dump- en dealvrij te maken. En voor iedereen toegankelijk. Of je nu in Brabant bent geboren of niet, of je nu toevallig komt aangevlogen of noodgedwongen op zoek moet naar bed, bad en brood.

Gegeven deze ontwikkelingen hebben wij voor u de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met de recente waarnemingen van flamingo’s in Brabant?
 2. Vindt u dit een goede of een slechte zaak?
 3. Weet u hoeveel flamingo’s onze provincie jaarlijks aandoen en of er sprake is van een stijging dan wel daling van het aantal flamingo-landingen?
 4. Verwacht u de komende jaren nog meer vreemde vogels in Brabant? Zou er sprake kunnen zijn van een aanzuigende werking?
 5. Bent u het met ons eens dat behalve vrachtwagenchauffeurs ook flamingo’s en andere trekvogels geholpen zouden zijn met voldoende veilige verzorgingsplaatsen, waar zij kunnen rusten en bijkomen?
 6. Indien ja, bent u bereid dit bij uw natuurbeleid te betrekken? Indien niet, waarom niet?
 7. Ziet u met ons mogelijkheden om de flamingo in de toekomst in de Brabantse Big Five op te nemen?
 8. Denkt u dat een toename van het aantal flamingo’s enerzijds en de door u gewenste afname van o.a. pluimvee anderzijds kan leiden tot een ongewenste tweedeling in de gevederde samenleving? Vreest u voor spanningen tussen geluks- en pechvogels?
 9. Ziet u de belangstelling van de flamingo voor onze provincie als een aansporing om extra inzet te plegen teneinde gebieden als de Biesbosch te vrijwaren van drugsdealers, afvaldumpers, stropers en illegale wildcrossers?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de fracties van CDA en ChristenUnie-SGP,

Roland van Vugt (CDA) en Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP) 

1 Twitter Thomas van der Es: @ThomasvanderEs.

Schriftelijke vragen over het moeten betalen voor de Biesbosch

Schriftelijke vragen van Statenleden Roland van Vugt (CDA), Marcel Deryckere (CDA) en Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP) over het voornemen van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch om te moeten gaan betalen voor de Biesbosch.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over het moeten betalen voor de Biesbosch.

Geacht college,

Via de media moesten wij vernemen van het voornemen van de directeur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch om voor bezoek aan dit gebied geld te vragen van de bezoeker. Wat CDA en ChristenUnie-SGP betreft een slecht idee.

Natuur moet wat ons betreft gratis toegankelijk blijven: wij willen geen klassennatuur. Niet in Brabant, niet in Altena.

Gelet op het bovenstaande hebben wij voor u de volgende vragen:

01. Bent u op de hoogte van het voornemen van het Parkschap om entree te heffen?

02. Wat vindt u van dit voornemen gelet op uw ambitie, inspanningen en investeringen om van Brabant een aantrekkelijke, recreatieve provincie te maken?  

03. Hoe verhoudt het bovenstaande zich met deze ambities?

In een interview noemt de directeur van het Parkschap “geld als grote uitdaging voor de Biesbosch”1.

04. Bent u het met CDA en ChristenUnie-SGP eens dat toezicht, ter voorkoming/bestrijding van bijvoorbeeld drugscriminaliteit, dé grote uitdaging voor de Biesbosch is?

05. Kan het onzalige voornemen om te moeten pinnen voor natuurbeleving in de toekomst voor meer Brabantse natuurgebieden gelden?

06. Wat kunt u als provincie doen om dit te voorkomen?  

07. Hebt u, gelet op het bovenstaande, inmiddels geen spijt dat u als provincie per 1 januari uit het Parkschap bent gestapt? 

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA,                 

Roland van Vugt en Marcel Deryckere

Namens de fractie van ChristenUnie-SGP,

Hermen Vreugdenhil

1 Zie https://www.ad.nl/economie/proef-met-betalen-in-biesbosch~ac83b8b5/.

CDA: onderzoek de inzet van drones ter bescherming van de Biesbosch

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil dat de provincie Noord-Brabant samen met het Rijk de mogelijkheid onderzoekt om drones in te zetten tegen (drugs)criminelen in de Biesbosch.

Het CDA is geschrokken van berichten dat drugscriminelen in de Biesbosch nagenoeg vrij spel hebben en ongrijpbaar zijn voor de politie. Zeer zorgelijk, vindt de partij, die pleit voor méér middelen en mogelijkheden om deze boeven aan te pakken.

Het bestrijden van drugsgerelateerde criminaliteit is voor het CDA topprioriteit. Drugs ontwrichten de samenleving en mogen géén gemeengoed worden. Hennepplantages en gedumpt drugsafval maken van onze prachtige Biesbosch een levensgevaarlijke vuilnisbelt. Aldus Matthijs van Oosten, wethouder te Werkendam.

Vanwege de ondringbaarheid van het natuurgebied wil het CDA dat de provincie laat onderzoeken of én hoe de inzet van drones, of andere onconventionele technieken, kan bijdragen aan het opsporen én verjagen van criminelen uit de Biesbosch en vergelijkbare gebieden. Vanzelfsprekend voor zover dit geen schade toebrengt aan de natuur. Het CDA denkt dat de mogelijke inzet van drones tot een win-win situatie kan leiden: criminaliteit aanpakken én natuurontwikkeling ondersteunen.

Op uitnodiging van Staatsbosbeheer brengt het CDA op 27 januari een werkbezoek aan de Biesbosch. Behalve een kennismaking met het museum en het Nationaal Park staat op uitdrukkelijk verzoek van het CDA óók de aanpak van drugs op de agenda. Hiervoor heeft het CDA Brabant Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg, woordvoerder Veiligheid & Justitie, uitgenodigd én een deskundige op het gebied van drones.

CDA Kamerleden op werkbezoek bij ZLTO Altena-Biesbosch

CDA Tweede Kamerleden Jaco Geurts en Erik Ronnes brengen op 16 januari a.s. een werkbezoek aan de ZLTO-afdeling Altena-Biesbosch. Op het programma staan o.m. een kennismaking met de afdeling en een aantal bedrijfsbezoeken in de regio Altena-Biesbosch.

Geurts is sinds 2012 Kamerlid en voor de fractie van het CDA o.a. woordvoerder land- en tuinbouw. Recent werd hij voor de derde keer op rij uitgeroepen tot beste landbouwpoliticus van Nederland. Ronnes, Kamerlid vanaf 2015, is woordvoerder wonen en Rijksdienst. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart staat Geurts op plaats 10 en Ronnes op plaats 17 van de CDA-kandidatenlijst.

Geurts: “Vanuit mijn boerenervaring en met gezond boerenverstand blijf ik opkomen voor de boeren, tuinders, fruittelers en vissers. Het afgelopen jaar heb ik met veel mensen gesproken over de zorgen die zij hebben en die hun kinderen afraden hun bedrijf over te nemen door de strenge overheidsregels. Dat kan en mag niet gebeuren en daarom is het tijd voor verandering. Het familie- en gezinsbedrijf moet weer centraal komen te staan. En zij verdienen ons vertrouwen en de ruimte om gewoon hun werk te kunnen doen. Ik zet mij namens het CDA in voor een eerlijke economie en een beter Nederland.”

Het werkbezoek start om 10.00u en duurt tot uiterlijk 12.30u. Startlocatie is het landbouwbedrijf van de familie Straver, gelegen aan de Provincialeweg Zuid 34, 4286 LL in Almkerk.

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om een deel van het werkbezoek mee te maken. Hiervoor én voor meer informatie, bijvoorbeeld interviewverzoeken of het aanleveren van tekst- en fotomateriaal, kunnen zij contact opnemen met communicatiemedewerker Ernst van Welij (06-10485989), die nadere inlichtingen kan verstrekken.