Berichten

Nieuwsbrief #06 online: terugblikken en vooruitkijken!

De zesde nieuwsbrief van dit jaar staat online, met het laatste nieuws van de Statenfractie en uit de partij.

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #6 CDA Brabant. Reageren? Mail naar info@cdabrabant.nl.

Bestuur en Statenfractie wensen u fijne feestdagen: een mooi Kerstfeest en een voorspoedig 2018!

 

Nieuwsbrief #05 online: het nieuwe politieke jaar is begonnen!

De vijfde nieuwsbrief van dit jaar staat online, met het laatste nieuws van de Statenfractie en uit de partij.

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #5 CDA Brabant. Veel leesplezier toegewenst!

Reageren? Mail naar info@cdabrabant.nl.

Nieuwsbrief #04 online: lees hier het laatste zomernieuws!

De vierde nieuwsbrief van dit jaar staat online, met het laatste nieuws van de Statenfractie en uit de partij.

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #4 CDA Brabant. Veel leesplezier toegewenst!

Reageren? Mail naar info@cdabrabant.nl.

Nieuwsbrief #03 online: lees hier!

De derde nieuwsbrief van dit jaar staat online, met updates van de Statenfractie en uit de partij.

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #3 CDA Brabant. Veel leesplezier toegewenst!

Reageren? Mail naar info@cdabrabant.nl.

Nieuwsbrief #02 online: lees hier!

In de tweede nieuwsbrief van 2017 word je bijgepraat over het laatste nieuws uit de Statenfractie en uit de partij.

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #2 CDA Brabant. Veel leesplezier en een mooi Paasweekend toegewenst!

Reageren? Mail naar info@cdabrabant.nl.

Nieuwsbrief #01 online: lees hier!

Onze eerste nieuwsbrief van 2017 staat online, met het laatste nieuws uit het Provinciehuis. O.a. over familiebedrijven, stoere boeren, drones, de campagne en meer!

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #01 CDA Brabant. Veel leesplezier!

Reageren? Mail naar info@cdabrabant.nl.

Spreektekst Huseyin Bahar begrotingsbehandeling 11/11

BEGROTINGSBEHANDELING 11 NOVEMBER 2016

SPREEKTEKST HUSEYIN BAHAR

(het gesproken woord telt)

Dank u wel voorzitter. Voorzitter, volgens goed gebruik volgt het geld het beleid in dit huis. De beleidswensen van het CDA heeft onze fractievoorzitter zojuist verwoord. Het is voor mij dan ook een eer en genoegen om mijn maiden speech te houden over de financiën van dit huis.
Een van de redenen waarom ik politiek actief ben geworden, is om een mooier en beter Brabant achter te kunnen laten voor onze kinderen. Een degelijk financieel beleid, met solide inkomsten en verantwoorde uitgaven, is dan een randvoorwaarde om dit mogelijk te maken. Het feit dat ik mijn eerste bijdrage ook nog eens op de 11de van de 11de mag leveren, maakt het voor mij in ieder geval onvergetelijk. Ik hoop dat mijn woorden u ook lang zullen bijblijven.

Voorzitter, graag sta ik met u stil bij 2 zaken;

 1. de voorliggende begroting en huidige financiële positie en
 2. de risico’s naar de toekomst.

Voorzitter, laat ik beginnen met de constatering dat de financiën nog steeds DEGELIJK zijn. Complimenten aan het college met de voortzetting van deze lijn. We kunnen als provincie wel wat lijden, mocht het onverhoopt misgaan. We moeten echter wel kritisch blijven op ontwikkelingen en risico’s in de toekomst. Dat deze begroting DEGELIJK is, komt met name door de middelen die wij NU als provincie hebben.

Maar voorzitter, zoals al eerder door het CDA staat gezegd staat de inkomstenkant flink onder druk. En dat al op redelijk korte termijn. Gelukkig kan dit even opgevangen worden door de dividendreserve van ca. 160 mln., maar hier moet ECHT een structurele oplossing voor komen. De gedeputeerde heeft bij de BURAP immers aangegeven niet extra te willen reserveren in de dividendreserve. Maar wat wordt dan de oplossing? Als CDA zouden wij hierover graag met GS van gedachten wisselen, op basis van een brief of memo waarin het college met voorbeelden aangeeft welke scenario’s het ziet EN of men een voorkeursscenario heeft. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, dan de risico’s. Een belangrijk thema, omdat we Brabant financieel gezond willen houden, nu en in de toekomst. Het is in dit geval helaas zo dat DEGELIJK en DUIDELIJK niet hand in hand gaan. Onze zorgen zitten vooral bij de inkomsten. Er is onduidelijkheid over de inkomsten, maar ook over de risico’s die u neemt om rendement en resultaat te behalen.

In de begroting zien we uitvoerige beschrijvingen van programma’s en uitgaven. Aan de inkomstenkant hebben we echter ook grote UITDAGINGEN. Enerzijds door verschuivingen in Rijksuitkeringen. Anderzijds door onzekerheid over inkomsten uit met name dividenduitkeringen.

Voorzitter, kennelijk wordt degelijk beleid niet door het Rijk beloond. We ontvangen nu al geen bijdrage uit het provinciefonds, volgend jaar is het zelfs negatief. HOE KAN DIT? Dit zou toch niet meer gebeuren? En wat betekent de verschuiving van de Brede Doel Uitkeringen? In de begroting is opgenomen dat dit budgetneutraal zal zijn, maar zijn deze middelen dan volledig vrij besteedbaar?

Vanuit Enexis hebben we in 2015 en 2016 een meevaller gehad. Hoe kijkt GS aan tegen toekomstige rendementen vanuit Enexis? Er zijn namelijk ook noordelijke gemeentes die aandelen verkopen. Wat is de visie van GS op ons belang in Enexis? Wij horen graag uw reactie.

Voorzitter, dan de risico’s die gepaard gaan met het behalen van rendement en resultaat. Door toenemende varianten en samenhang wordt de complexiteit vergroot. Dit kan de DEGELIJKHEID in gevaar brengen. Een voorbeeld zijn de leningen die wij verstrekken. Er is eigenlijk niets zo sociaal als het uitlenen van geld,zeg ik tegen een PvdA gedeputeerde. Het principe is namelijk zo dat een partij die geld OVER heeft een andere persoon of organisatie helpt die dit GOED kan gebruiken. Dit past ook bij het CDA, dichtbij en behulpzaam. Totdat een keer flink mis gaat. Dan komt ‘sociaal’ onder druk te staan. Daarom is het ook van belang om naast DICHTBIJ ook altijd DEGELIJK en DUIDELIJK te zijn.

Voorzitter, de provincie wil in de toekomst meer leningen rechtstreeks verstrekken aan derde partijen, zonder tussenkomst van een deelneming. In de begroting lezen we terug dat de risico’s op deze leningen afzonderlijk worden bepaald. Hierover een vraag aan de gedeputeerde. Hoe worden leningen aan partijen ‘zonder rating’, bijvoorbeeld de Efteling of Beekse Bergen, beoordeeld op kredietrisico’s? Met andere woorden: hoe ziet het risicobeheer over dergelijke leningen er bij de provincie uit? Wordt er bijvoorbeeld jaarlijks gereviseerd en kan er dan ook naar worden gehandeld?

Voorzitter, kijken we verder, dan zien we ook dat afzonderlijke risico’s met elkaar kunnen samenhangen door de complexiteit. Nu zien we al dat de provincie leningen verstrekt, er exploitaties plaats vinden via de BOM, en wij óók nog deelnemingen hebben als aandeelhouder.

Voorzitter, als we een infographic zouden maken van de complexiteit en hiermee gepaard gaande risico’s, dan zou dit er uit zien als een flink spinnenweb. Een Spiderman-pak zou de gedeputeerde niet misstaan, om in het carnavalsthema te blijven. Voorzitter, een voorbeeld is het Life Science Park in Oss, waar we de worsteling van het college terug kunnen zien. Als CDA dragen wij het Life Science Park een warm hart toe. Wel vragen wij ons af hoe u de afzonderlijke risico’s in samenhang signaleert en beheerst, zodat we DICHTBIJ mooie resultaten kunnen behalen. En DEGELIJK en DUIDELIJK blijven in onze aanpak.

In dit voorbeeld kunnen we het misschien nog net overzien, maar in andere situaties kan het nog eens knap lastig worden. Zelfs met een spidermanpak aan. De vraag aan de gedeputeerde is dan ook hoe AFZONDERLIJKE risico’s in SAMENHANG nu worden beheerst en gerapporteerd? Welke kaders of richtlijnen worden gehanteerd om complexiteit in constructies te voorkomen, en overzicht te houden voor GS EN provinciale staten?

Voorzitter, dan het thema ‘mobiliteit’. Het CDA constateert dat dit college in ruime mate bijdraagt aan de realisatie van Rijkswegen in Brabant. De gedeputeerde heeft echter ook een uitdaging om voor bepaalde projecten cofinanciering te regelen, samen met gemeenten. Dat zien we als het gaat over de bereikbaarheid in Zuidoost-Brabant. Hier ziet het CDA zowel in de cofinanciering als in de tijdslijnen de nodige risico’s en uitdagingen.

Daarom de volgende concrete vragen voor de gedeputeerde(n):

 • Zijn er gemeenten die NIET willen bijdragen?
 • Is de 50/50 verdeling een harde eis, of is passend maatwerk mogelijk? Het werkelijk belang voor de gemeente hoeft namelijk niet altijd 50/50 te zijn.
 • En wat als gemeenten niet op één lijn komen, wat betekent dit dan voor de tijdslijnen en haalbaarheid?
 • Om in SMART oplossingstermen te blijven: wat ziet de gedeputeerde op zijn scherm als hij de knop ‘Bereken alternatief’ gebruikt?

Voorzitter ter afsluiting: voor het CDA is de samenleving méér dan een winst- en verliesrekening. Inkomsten en uitgaven moeten elkaar blijven dekken. Dat heet DEGELIJKHEID. Laten we ons echter altijd realiseren dat het gaat over MENSEN. En dat DICHTBIJ en DUIDELIJK minstens zo belangrijk zijn.

Dank u voor uw aandacht. En dank in het bijzonder aan de ambtelijke ondersteuning voor al haar voorbereidende werk.

Spreektekst Marianne van der Sloot begrotingsbehandeling 11/11

BEGROTINGSBEHANDELING 11 NOVEMBER 2016

SPREEKTEKST MARIANNE VAN DER SLOOT

(alleen het gesproken woord telt)

Voorzitter,

De CDA fractie blijft erbij … Wat een gekke datum om te vergaderen. Op de 11e van de 11e bespreken we de begroting van volgend jaar. Niet zo opkomst bevorderend, zou je zeggen. Want heel veel Kruiken, Muggezifters, Knollevreters, Kneuters, Koffieleuters, Theebuiken en Oeteldonkers hebben vandaag wel wat anders te doen dan de Provinciale begrotingsbehandeling te volgen. Vandaag worden de kielen uit de kast gehaald en stiekem wordt er al een polonaise geoefend.

Voorzitter, Carnaval is het feest van de Omgekeerde Wereld. En elkaar een spiegel voorhouden. Dat komt goed uit, want dat wil de CDA-fractie graag doen bij deze begroting. Maar dan gaan we er ook vanuit dat vandaag niet alleen de Praalwagens van de coalitie in de prijzen vallen. En dat ook de inzendingen van de oppositie kans maken.

Voorzitter laten we daar mee starten.
In mijn bijdrage zal ik ingaan op onze visie op 2017. Met de  D’s van Dichtbij en Duidelijk. Mijn collega Huseyin Bahar zal dit zo dadelijk voor de financiën spreken vanuit de D van Degelijkheid.

In deze begroting staan zaken waar we het met het college eens  zijn zoals:

 • de ambitie voor energiebesparing bij maar liefst 200 sportclubs in heel Brabant, en;
 • de strakke regie op de Aanpak van leegstand.

Ook zien we zaken in de begroting waar we het niet mee eens zijn:

 • zoals het eiland-gedrag van Brabant bij de vernieuwing in de varkenssector;
 • het stoppen met nieuwe dementievriendelijke gemeenten.

Voorzitter, voor mijn fractie heeft een aantal onderwerpen prioriteit.
Ik zal ingaan op: 1) Sociale Veerkracht 2) De Maakindustrie en 3) het Buitengebied.

1) DICHTBIJ – Sociale Veerkracht

Ik start met Sociale Veerkracht.
Wij zijn trots op onze provincie van ‘samen doen, samen doorpakken en de schouders eronder’. Dichtbij. Dat gebeurt in onze vrijwilligersnetwerken. Ik noem de Seniorenverenigingen, de Vereniging Kleine Kernen, BUS, BRIZ, ’t Heft, PVR en Ypsilon-Trialoog. En al hun vrijwilligers.

In de voorstellen die nu voorliggen wordt per 1 januari de stekker uit die netwerken getrokken. Er is geen steun meer vanuit de provincie. Terwijl deze netwerken al jarenlang, soms al 20 jaar, een relatie met de provincie Brabant hebben. Het CDA vindt dat we het kind niet met het badwater moeten weggooien. En dat mogen we ook niet. We moeten een betrouwbare overheid zijn.

Dit alles pleit voor een fatsoenlijke overgangstermijn om aan de toekomst te werken. We zijn blij dat meer partijen in de Staten dat zien. Navraag bij de netwerken leert dat zij tijd nodig hebben om te veranderen. Daarom stellen wij een generieke overgangstermijn van 1 jaar voor. Zonder daarbij de ambities van de gedeputeerde in de weg te zitten. Het CDA heeft daarvoor een amendement.

Een andere keuze van Sociale Veerkracht die ons zorgen baart, is het plan om alleen te investeren in het zogenaamd ‘zwakkere’ West-Brabant en de middelgrote steden. Dat werkt niet. Want goede plannen uit de ‘sterke’ regio’s krijgen dan geen gehoor (en steun) in dit Huis.

Dat geldt ook voor crossovers. Deze week hoorde ik van een mooi project op Natuur & Milieu van gedeputeerde Van den Hout om, in het kielzog van NL Doet, de natuur- en milieunetwerken te versterken. Een goed idee. Dit kreeg echter een 0 op het rekest vanuit Sociale Veerkracht. Want het was voor héél Brabant en dát was niet de bedoeling. En nu ligt het stil. Wij horen graag van beide gedeputeerden hoe dit zit. En om dit in de toekomst te voorkomen komt het CDA met een motie.

DICHTBIJ: Voedselbank
Voorzitter, in onze provincie maken 13.000 mensen gebruik van de Voedselbanken op lokaal niveau. Onmisbaar voor de lokale voedselbanken is het Regionaal Distributiecentrum van de Voedselbank. We zijn blij met de betrokkenheid die we in de Staten zien op dit dossier.

Voorzitter, ik ga verder met de maakindustrie, die we DICHTBIJ willen laten plaatsvinden.

2) DICHTBIJ: Maakindustrie

Want in het verleden is er maakindustrie vertrokken uit Nederland naar het buitenland. Toch zien we met name de laatste jaren dat sommige van deze bedrijven overwegen terug te keren naar Nederland vanwege problemen met kwaliteit van producten, hogere arbeidskosten, duurzaamheid etc. Terugkeer is positief nieuws voor Brabant.

De maakindustrie is voor de Staten een belangrijk thema. En terecht, want 10 % van de laagopgeleiden in Brabant is werkloos. In antwoord op Statenvragen van collega Martijn de Kort van de PvdA vorig jaar, geeft u aan wat hier allemaal al op gebeurt. Het CDA ziet kansen en is hier enthousiast over.

De vraag is of we hier ook niet boter bij de vis moeten leveren. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of een Maakindustrie Fonds vanuit de provincie van meerwaarde zou kunnen zijn om meer maakindustrie te trekken. En daarmee ook meer mbo-geschoolde arbeid terug naar Brabant te halen.

Vandaar dat het CDA een motie indient die verzoekt om een onderzoek naar een dergelijk fonds. Voor de dekking hebben we ook een voorzet: de vrijkomende middelen vanuit het Breedbandfonds.

DICHTBIJ: Zorgeconomie
Voorzitter, de economische sector die 6,5 miljard toevoegd aan de Brabantse economie, en aan een van de grote maatschappelijke opgaven raakt, is de zorgeconomie.

In dat dossier gebeurt het een en ander:

 1. Ten eerste lijkt de verkering tussen de programma’s Samenleving en Economie voorbij, Het programma Zorgeconomie wordt gesplitst.
 2. Daarnaast zien we dat het Economisch deel van Zorgeconomie 0 euro op de begroting krijgt (i.p.v. een half miljoen de vorige jaren).
 3. En de pot voor de topsectoren, waaruit wel bijv. medicijnontwikkeling en een proeftuin worden gefinancierd, is 4x zo klein als vorig jaar.

Uit de technische vragen begrijpen we dat de omvang van het budget voor Zorgeconomie in december komt. Het CDA ziet veel kansen op dit vlak. Onze vragen: Wat gaat u doen? Waarom ligt de budgetwijziging vandaag niet voor?

Zo’n vraag  geldt overigens ook voor de Philharmonie Zuid. Opnieuw staat in deze begroting een groot vraagteken bij het Orkest. Terwijl we zien dat Limburg niets liever wil dan doorpakken. Wat we niet begrijpen in dit dossier is waarom GS pas in december kan besluiten. Graag uw duiding.

3) Ons laatste thema: Het Buitengebied

Het buitengebied kampt met veel uitdagingen, daar vragen wij DUIDELIJKHEID over.

 • Want als we het over veiligheid in het buitengebied hebben, horen wij geluiden over ondermijning. Bijvoorbeeld doordat criminelen drugsafval lozen in mestkelders. Kunt u een idee geven van de omgang van deze problematiek?
 • En hoe komt eigenlijk het dat u voor 2017 0 euro heeft opgenomen voor de post ‘Dumpen Drugsafval’?
 • Door de nieuwe wet natuurbescherming lijken we méér toezichts- en handhavingstaken te krijgen. De begroting zegt daar niets over. Wij vragen ons af wat voor effecten u ziet op het budget voor handhaving in het Buitengebied? En zijn onze handhavers voldoende uitgerust voor hun taak?
 • Voorzitter, Het noodweer van dit voorjaar in met name Zuidoost-Brabant zet ons allemaal aan het denken. Dit zal niet de laatste keer zijn. Bent u bereid om met de waterschappen te bekijken of de huidige inrichting van ons watersysteem nog wel voldoet bij langdurige zware regenval? En kunnen we de nodige extra afvoer capaciteit wel leveren?

De laatste vraag over het Buitengebied is een financieel-inhoudelijke vraag.
Bij de instelling van het Groenontwikkelingsfonds Brabant (GOB) in 2014 is gesteld dat voor €240 miljoen de EHS (ofwel het Natuurnetwerk) volledig gerealiseerd zou zijn. Dat vinden wij een mooi streven. Nu zien we dat een extra €50 miljoen voor 2017 wordt ingezet. Is dat om een extra ambitie te realiseren? Of is het geld nodig omdat doelen uit het Groenontwikkelingsfonds niet waargemaakt worden?

Voorzitter, ik sluit af met een de portefeuille van gedeputeerde Spierings.
Misschien zal u denken ‘wat een gekke dag, het CDA zegt nauwelijks iets over landbouw’. Dat klopt, wij hebben u onze zorgen, wensen en suggesties schriftelijk medegedeeld. We hopen dat u ze gebruikt bij het uitwerken van de verschillende landbouwdossiers.

Onze vraag aan de gedeputeerde nu gaat over: Veerkrachtig Bestuur.
Wij vragen ons af wat uw visie is op Veerkrachtig Bestuur en hoe en hoe snel u wilt doorpakken. Aan de hand van concrete casus: we begrijpen dat Eindhoven geen visie indient en wacht op de reactie van de buurgemeenten. Tegelijkertijd hoorden we tijdens onze Staten Heidag dat de nieuwe burgemeester van Eindhoven een deel van het advies van de commissie-Demmers naast zich neer legt. Hoe gaat u hierin optreden? En wanneer?

Voorzitter, mijn collega zal ingaan op de degelijkheid van de financiële begroting.

Sollicitaties Tweede Kamer (#TK2017)

’s-Hertogenbosch, 8 februari 2016

Beste Brabantse CDA’ers,

Op 15 maart 2017 zijn er in Nederland verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hiervoor zal een nieuwe kandidatenlijst worden opgesteld. Het CDA nodigt geïnteresseerden van harte uit te solliciteren naar het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Reageren kan tot 1 maart 2016.

Wie zoekt het CDA?

Het CDA zoekt Kamerleden die herkenbaar zijn voor kiezers en achterban. Een goed Kamerlid beschikt over verschillende competenties. De juiste kandidaten zijn authentiek en omgevingsgericht, zijn in staat zich blijvend te ontwikkelen en weten de CDA-boodschap te vertalen naar deze tijd. Ze hebben oog voor de samenleving, kunnen goed communiceren en voelen zich thuis in een politieke omgeving. Het CDA is een brede volkspartij en we willen die diversiteit dan ook nadrukkelijk tot uiting laten komen in de Tweede Kamerfractie.

Vanzelfsprekend zijn we ook vanuit Brabant op zoek naar goede kandidaten. We weten dat veel mensen uitstekend hun weg kunnen vinden binnen de sollicitatieprocedure, maar kunnen ons ook goed voorstellen dat er vragen zijn of dat er behoefte bestaat om een keer van gedachten te wisselen met mensen die bijvoorbeeld in de Tweede Kamer of een vergelijkbare omgeving werkzaam zijn geweest. Een aantal zeer ervaren mensen uit onze provincie is bereid u en ons hierin te faciliteren. Maakt u vooral van deze klankbordmogelijkheid gebruik, alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Wanneer u interesse hebt in een oriënterend gesprek, kunt u contact opnemen met Linda Hofman via het telefoonnummer 073-6812174 of het e-mailadresLHofman@brabant.nl.
Wie solliciteert en zijn of haar nek uitsteekt, loopt ook het risico om te worden afgewezen. Dat leidt soms tot teleurstelling én de vraag wat te doen om de volgende keer meer kans te maken of de wens om hulp bij het verkennen van andere politieke paden. Ook daarbij wil het bestuur u graag helpen en faciliteren.

Binnen het CDA Brabant overwegen we een nieuwe bestuursstructuur. Bij de opzet daarvan hoort ook heel nadrukkelijk de invulling van een ‘HR-pad’. In mijn volgende bericht kom ik daar op terug en wil ik u meenemen in wat we dit jaar gaan doen én u vragen daarbij te helpen.

Mocht u besluiten te solliciteren, dan wens ik u heel veel succes bij de voorbereiding. Weet ons te vinden, wanneer dat nodig is.
Vriendelijke groeten,

Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant