Verkeer & Vervoer

Jong en oud moeten in Brabant kunnen wonen, werken, studeren en plezier maken. Dan is het belangrijk dat je overal in onze provincie snel, veilig, comfortabel én betaalbaar van A naar B kunt reizen. Het CDA heeft zich daar altijd voor ingespannen en blijft dat doen.

Dat betekent dat we knelpunten willen oplossen, door bijv. een knooppunt als Hooipolder stoplichtvrij te maken, en snelwegen als de A67, waar veel files staan en ongelukken gebeuren, versneld verbreden. Hetzelfde geldt voor de fileregio Eindhoven, waarvoor het CDA een alomvattend plan wil zien dat files oplost en voldoende steun krijgt van omwonenden uit omliggende gemeenten.

Voor het CDA hangt bereikbaarheid (van A naar B) nauw samen met leefbaarheid (prettig leven). We willen dat ook het platteland aantrekkelijk blijft om te wonen, en dus moet het buitengebied goed bereikbaar zijn. Dit kan o.a. door verschillende vormen van (openbaar) vervoer beter op elkaar af te stemmen: met de fiets in of op de bus bijvoorbeeld. En niet alleen betere, maar óók slimmere afstemming is wat het CDA betreft nodig. Te denken valt bijv. aan het combineren van het vervoer van scholieren met het vervoer van andere OV-gebruikers, zoals de bezoekers aan de polikliniek van een ziekenhuis. Met andere woorden: bereikbaarheid en leefbaarheid moeten voor het CDA logisch in balans zijn.

Het CDA verwacht dat de provincie alles doet om het belang van de Brabantse reiziger te dienen, zelfs wanneer de provincie er niet direct over gaat. De provincie kan méér doen door invloed uit te oefenen op regels uit Den Haag of Brussel, door streng te zijn tegen de aanbieders van ons openbaar vervoer, en door partijen met tegenstrijdige belangen bij elkaar aan tafel te zetten. Sluiten de aankomsttijden van bussen en treinen niet aan op de lestijden van studenten of zijn er onvoldoende zitplaatsen, dan moet het openbaar vervoer zich aanpassen en niet de leraar of student.