Energie & Wonen

Energie zet Brabant in beweging. Het CDA kiest echter wel voor de juiste energie, namelijk voor energie die duurzaam is opgewekt.

Er zijn wat het CDA betreft drie goede redenen om niet meer afhankelijk te willen zijn van fossiele brandstoffen (zoals aardolie, aardgas, steen- en bruinkool) en dus vol in te zetten op duurzame energie.

  1. Fossiele brandstoffen belasten ons leefmilieu te veel, terwijl er steeds meer duurzame alternatieven zijn.
  2. Fossiele brandstoffen maken ons te afhankelijk van landen en regio’s waar we liever niet afhankelijk van willen zijn, bijv. Rusland en het Midden-Oosten.
  3. Duurzame energie levert sociale energie en samenhang op. Veel mensen organiseren zich lokaal en gaan gezamenlijk aan de slag in lokale energiecollectieven.

Besparen en isoleren

Het CDA vindt zuinig omgaan met energie belangrijk. Daarom zetten we voor de korte termijn in op energiebesparing door zoveel mogelijk bestaande woningen te isoleren. Voor nieuwbouw geldt, wat het CDA betreft, energieneutraal minimaal als uitgangspunt.

Vernieuwen

Het CDA ondersteunt nieuwe technieken en initiatieven die schone energie mogelijk maken. Wij kiezen hierbij voor een gezonde groene mix, waarbij zon, wind en water en geo elkaar prima aanvullen en versterken.

Lokale netwerken

De beweging van onderop wil het CDA graag ondersteunen. Hier zit letterlijk en figuurlijk de energie van de toekomst. Dit past ook in onze visie om zoveel mogelijk energie lokaal op te wekken en in te zetten.