Cultuur & Erfgoed

Cultuur en erfgoed bepalen in belangrijke mate de identiteit van Brabant en daarmee óók onze eigen identiteit: wie zijn we en waar komen we vandaan. Voor het CDA zijn cultuur en erfgoed dan ook heel belangrijk: niet alleen zijn ze identiteitsbepalend, ook inspireren ze én zorgen ze voor ontmoetingen.

Echter, we kunnen niet álles overeind en intact houden, dus we zullen keuzes moeten maken.

Het huidige beleid van de provincie is gericht op het ombuigen van een investeringsprogramma naar een ontwikkelaanpak, die uitgaat van drie programmalijnen:

  1. een goede basisinfrastructuur;
  2. wettelijke taken en verplichtingen;
  3. grote erfgoedcomplexen.

De focus ligt daarnaast op 4 zgn. ‘verhaallijnen’:

  1. Bevochten Brabant;
  2. Religieus Brabant;
  3. Innovatief Brabant;
  4. Bestuurlijk Brabant.

Het CDA kan zich vinden in deze aanpak, maar kiest wel voor de lijn éérst beleid, dan budget. Dat betekent dus dat er, wat het CDA betreft, niet zomaar wordt bezuinigd op cultuur en erfgoed.