Bestuur & Ont-regelen

Besturen doen we samen

Een open en slagvaardig bestuur is een voorwaarde voor een sterke overheid. Het CDA pleit daarom voor een politiek bestuur dat transparant, duidelijk én uitnodigend naar de Brabanders opereert. Iedereen die wil meedenken of meedoen, moet welkom zijn. Om deze wijze van besturen handen en voeten te geven, wil het CDA dat Brabant jaarlijks een B1000 organiseert waarbij 1.000 gelote Brabanders kunnen meebeslissen over de toekomst van de provincie.

Herindelingen & democratische vernieuwing

Het CDA is geen groot voorstander van gemeentelijke herindelingen. De provincie moet zich wat het CDA betreft dan ook terughoudend opstellen en geen herindelingen van bovenaf opleggen. Brede steun van gemeenten en inwoners is voor het CDA een belangrijke voorwaarde voor een herindeling. Belangrijker dan het nadenken over het nut en de noodzaak van herindelingen is het vernieuwen en versterken van onze democratie. Gemeenten moeten de vrijheid krijgen om naar eigen inzicht hun bestuur, politiek en democratie in te richten. Zo ontstaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld buurtraden beslismogelijkheden te geven, omG1000’s (de lokale variant van de B1000) te organiseren én om te experimenteren met andere vormen van regionale samenwerking.

Ont-regelen

In de afgelopen jaren zijn er in onze provincie steeds meer regels bijgekomen. Veel Brabanders, bijv. boeren en ondernemers, hebben daar last van en ervaren zgn. ‘regelhinder’. Het CDA wil daarom dat de provincie iedere regel kritisch tegen het licht houdt en waar mogelijk overbodige regelgeving schrapt. Het CDA noemt dat ont-regelen.