Het CDA Brabant in vier woorden: sterk, sociaal, veilig en duurzaam. Het CDA is verbindend en altijd in de buurt.

 

Voor een sterk Brabant

  • De provincie voert de regie op en stimuleert een sterke, brede economie voor heel Brabant, passend bij de leefomgeving, met meer hulp aan het mkb en familiebedrijven.
  • De provincie helpt gemeenten bij de uitwerking van de Omgevingsvisie en pakt effectief én innovatief de verkeersknelpunten voor auto, fiets en het openbaar vervoer aan.
  • De provincie betrekt Brabanders bij het bestuur en helpt kleinere gemeenten.

Voor een sociaal Brabant

  • De provincie stimuleert in aanvulling op en samen met gemeenten de leefbaarheid en sociale cohesie.
  • De provincie pakt het woningtekort aan met stimulerende maatregelen en door ruimtelijk nieuwe ontwikkelingen te faciliteren.
  • De provincie investeert in een breed cultuuraanbod, in zowel professionele als amateurkunst, cultuureducatie en behoud van beeldbepalend erfgoed.

Voor een veilig Brabant

  • De provincie pakt doeltreffend en actief criminaliteit aan en schuwt innovatieve methoden niet.
  • De provincie voert actief beleid gericht op het voorkomen van verkeersslachtoffers.

Voor een duurzaam Brabant

  • De provincie versnelt de overgang naar duurzame, schone energie op een voor iedereen betaalbare manier.
  • De provincie neemt regie, verbindt en ondersteunt de overgang naar duurzame landbouw samen met alle belanghebbenden.