Spreektekst Huseyin Bahar begrotingsbehandeling 11/11

BEGROTINGSBEHANDELING 11 NOVEMBER 2016

SPREEKTEKST HUSEYIN BAHAR

(het gesproken woord telt)

Dank u wel voorzitter. Voorzitter, volgens goed gebruik volgt het geld het beleid in dit huis. De beleidswensen van het CDA heeft onze fractievoorzitter zojuist verwoord. Het is voor mij dan ook een eer en genoegen om mijn maiden speech te houden over de financiën van dit huis.
Een van de redenen waarom ik politiek actief ben geworden, is om een mooier en beter Brabant achter te kunnen laten voor onze kinderen. Een degelijk financieel beleid, met solide inkomsten en verantwoorde uitgaven, is dan een randvoorwaarde om dit mogelijk te maken. Het feit dat ik mijn eerste bijdrage ook nog eens op de 11de van de 11de mag leveren, maakt het voor mij in ieder geval onvergetelijk. Ik hoop dat mijn woorden u ook lang zullen bijblijven.

Voorzitter, graag sta ik met u stil bij 2 zaken;

  1. de voorliggende begroting en huidige financiële positie en
  2. de risico’s naar de toekomst.

Voorzitter, laat ik beginnen met de constatering dat de financiën nog steeds DEGELIJK zijn. Complimenten aan het college met de voortzetting van deze lijn. We kunnen als provincie wel wat lijden, mocht het onverhoopt misgaan. We moeten echter wel kritisch blijven op ontwikkelingen en risico’s in de toekomst. Dat deze begroting DEGELIJK is, komt met name door de middelen die wij NU als provincie hebben.

Maar voorzitter, zoals al eerder door het CDA staat gezegd staat de inkomstenkant flink onder druk. En dat al op redelijk korte termijn. Gelukkig kan dit even opgevangen worden door de dividendreserve van ca. 160 mln., maar hier moet ECHT een structurele oplossing voor komen. De gedeputeerde heeft bij de BURAP immers aangegeven niet extra te willen reserveren in de dividendreserve. Maar wat wordt dan de oplossing? Als CDA zouden wij hierover graag met GS van gedachten wisselen, op basis van een brief of memo waarin het college met voorbeelden aangeeft welke scenario’s het ziet EN of men een voorkeursscenario heeft. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, dan de risico’s. Een belangrijk thema, omdat we Brabant financieel gezond willen houden, nu en in de toekomst. Het is in dit geval helaas zo dat DEGELIJK en DUIDELIJK niet hand in hand gaan. Onze zorgen zitten vooral bij de inkomsten. Er is onduidelijkheid over de inkomsten, maar ook over de risico’s die u neemt om rendement en resultaat te behalen.

In de begroting zien we uitvoerige beschrijvingen van programma’s en uitgaven. Aan de inkomstenkant hebben we echter ook grote UITDAGINGEN. Enerzijds door verschuivingen in Rijksuitkeringen. Anderzijds door onzekerheid over inkomsten uit met name dividenduitkeringen.

Voorzitter, kennelijk wordt degelijk beleid niet door het Rijk beloond. We ontvangen nu al geen bijdrage uit het provinciefonds, volgend jaar is het zelfs negatief. HOE KAN DIT? Dit zou toch niet meer gebeuren? En wat betekent de verschuiving van de Brede Doel Uitkeringen? In de begroting is opgenomen dat dit budgetneutraal zal zijn, maar zijn deze middelen dan volledig vrij besteedbaar?

Vanuit Enexis hebben we in 2015 en 2016 een meevaller gehad. Hoe kijkt GS aan tegen toekomstige rendementen vanuit Enexis? Er zijn namelijk ook noordelijke gemeentes die aandelen verkopen. Wat is de visie van GS op ons belang in Enexis? Wij horen graag uw reactie.

Voorzitter, dan de risico’s die gepaard gaan met het behalen van rendement en resultaat. Door toenemende varianten en samenhang wordt de complexiteit vergroot. Dit kan de DEGELIJKHEID in gevaar brengen. Een voorbeeld zijn de leningen die wij verstrekken. Er is eigenlijk niets zo sociaal als het uitlenen van geld,zeg ik tegen een PvdA gedeputeerde. Het principe is namelijk zo dat een partij die geld OVER heeft een andere persoon of organisatie helpt die dit GOED kan gebruiken. Dit past ook bij het CDA, dichtbij en behulpzaam. Totdat een keer flink mis gaat. Dan komt ‘sociaal’ onder druk te staan. Daarom is het ook van belang om naast DICHTBIJ ook altijd DEGELIJK en DUIDELIJK te zijn.

Voorzitter, de provincie wil in de toekomst meer leningen rechtstreeks verstrekken aan derde partijen, zonder tussenkomst van een deelneming. In de begroting lezen we terug dat de risico’s op deze leningen afzonderlijk worden bepaald. Hierover een vraag aan de gedeputeerde. Hoe worden leningen aan partijen ‘zonder rating’, bijvoorbeeld de Efteling of Beekse Bergen, beoordeeld op kredietrisico’s? Met andere woorden: hoe ziet het risicobeheer over dergelijke leningen er bij de provincie uit? Wordt er bijvoorbeeld jaarlijks gereviseerd en kan er dan ook naar worden gehandeld?

Voorzitter, kijken we verder, dan zien we ook dat afzonderlijke risico’s met elkaar kunnen samenhangen door de complexiteit. Nu zien we al dat de provincie leningen verstrekt, er exploitaties plaats vinden via de BOM, en wij óók nog deelnemingen hebben als aandeelhouder.

Voorzitter, als we een infographic zouden maken van de complexiteit en hiermee gepaard gaande risico’s, dan zou dit er uit zien als een flink spinnenweb. Een Spiderman-pak zou de gedeputeerde niet misstaan, om in het carnavalsthema te blijven. Voorzitter, een voorbeeld is het Life Science Park in Oss, waar we de worsteling van het college terug kunnen zien. Als CDA dragen wij het Life Science Park een warm hart toe. Wel vragen wij ons af hoe u de afzonderlijke risico’s in samenhang signaleert en beheerst, zodat we DICHTBIJ mooie resultaten kunnen behalen. En DEGELIJK en DUIDELIJK blijven in onze aanpak.

In dit voorbeeld kunnen we het misschien nog net overzien, maar in andere situaties kan het nog eens knap lastig worden. Zelfs met een spidermanpak aan. De vraag aan de gedeputeerde is dan ook hoe AFZONDERLIJKE risico’s in SAMENHANG nu worden beheerst en gerapporteerd? Welke kaders of richtlijnen worden gehanteerd om complexiteit in constructies te voorkomen, en overzicht te houden voor GS EN provinciale staten?

Voorzitter, dan het thema ‘mobiliteit’. Het CDA constateert dat dit college in ruime mate bijdraagt aan de realisatie van Rijkswegen in Brabant. De gedeputeerde heeft echter ook een uitdaging om voor bepaalde projecten cofinanciering te regelen, samen met gemeenten. Dat zien we als het gaat over de bereikbaarheid in Zuidoost-Brabant. Hier ziet het CDA zowel in de cofinanciering als in de tijdslijnen de nodige risico’s en uitdagingen.

Daarom de volgende concrete vragen voor de gedeputeerde(n):

  • Zijn er gemeenten die NIET willen bijdragen?
  • Is de 50/50 verdeling een harde eis, of is passend maatwerk mogelijk? Het werkelijk belang voor de gemeente hoeft namelijk niet altijd 50/50 te zijn.
  • En wat als gemeenten niet op één lijn komen, wat betekent dit dan voor de tijdslijnen en haalbaarheid?
  • Om in SMART oplossingstermen te blijven: wat ziet de gedeputeerde op zijn scherm als hij de knop ‘Bereken alternatief’ gebruikt?

Voorzitter ter afsluiting: voor het CDA is de samenleving méér dan een winst- en verliesrekening. Inkomsten en uitgaven moeten elkaar blijven dekken. Dat heet DEGELIJKHEID. Laten we ons echter altijd realiseren dat het gaat over MENSEN. En dat DICHTBIJ en DUIDELIJK minstens zo belangrijk zijn.

Dank u voor uw aandacht. En dank in het bijzonder aan de ambtelijke ondersteuning voor al haar voorbereidende werk.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.