Spreektekst Caroline van Brakel – Themabijeenkomst over veehouderij op 14/09

Spreektekst1 Caroline van Brakel – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Themabijeenkomst over voortgang ondersteunende maatregelen versnelling transitie veehouderij
(14-09-2018)

Voorzitter,

Gelet op de tijd ga ik mij beperken tot de meest verstrekkende maatregelen.

Innovatieve stalsystemen: de cruciale vraag in dezen is van wie c.q. welk bedrijf u nu nog verwacht dat het met innovatieve stalsystemen gaat experimenteren? De sector zelf is afwachtend. Proefbedrijven, zoals in Sterksel, gaan afbouwen, lazen we onlangs in de krant. En naar onze stellige overtuiging werkt de door u in het leven geroepen stalderingsmethodiek juist averechts op de door u gewenste innovatie.

In uw stukken stelt u namelijk zelf dat het positief is als er meer stalderingsmeters vrijkomen, waarmee de bedrijven die al wel goed bezig zijn – even vrij geformuleerd – vooruit kunnen. Impliciet erkent u hiermee dat ook de bedrijven die volgens u al wel goed bezig zijn de extra door u opgelegde eisen zullen gaan compenseren door schaalvergroting, waarvoor extra meters – nu dus slechts via staldering te verkrijgen – nodig zijn.

Daarnaast laat u met deze systematiek het tempo van de innovatie volledig afhangen van de ‘stoppers’. Er moeten immers wel éérst meters worden ingebracht om te kunnen uitgeven. Zo krijg je geen innovatie en dus ook geen transitie op gang. Je zou moeten willen dat juist door het tempo van innovatie een aantal bedrijven, die dit niet meer kunnen bijbenen, als vanzelf gaan afvallen. Je hebt dan dus niet eens flankerend beleid nodig…

En dat uw beleid, dat zich slechts concentreert op het beperken van uitstoot uit stallen, onvoldoende effect zal sorteren, wordt nog eens letterlijk zo benoemd in de onlangs verschenen visie van onze minister. Ik citeer (pag. 19 halverwege):

Maar de afzonderlijke partijen kijken nog onvoldoende naar het systeem als geheel. Ook de regelgeving is vooral gericht op delen van het systeem.

Dit moet dus anders. En daarvoor geeft de visie van de minister al de nodige handvatten (zie pag. 37 van de visie).

Onze vraag is dus: wanneer kunnen wij als Staten de aanpassingen op uw beleid ontvangen geheel in lijn met de visie van het ministerie? U twittert namelijk zelf dat u net als de minister ijvert voor een kringloop-landbouw, en dat ook als doel heeft gesteld in uw bestuursakkoord.

Voor ons staat echter als een paal boven water dat u die doelstellingen niet gaat bereiken met dit veel te enge pakket aan maatregelen, dat heel specifiek op een relatief klein stukje van de hele keten is gericht. U wilt transformeren, maar komt zo niet verder dan het frustreren en saneren van een sector die Noord-Brabant groot heeft gemaakt.

1 Alleen het gesproken woord telt.

Spreektekst Caroline van Brakel voortgang ondersteunende maatregelen versnelling transitie veehouderij (14 september 2018)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.