Schriftelijke vragen van Statenleden René Kuijken en Ton Braspenning over een integrale benadering van de leegstand- en asbestdakenproblematiek.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over integrale benadering leegstand- en asbestdakenproblematiek.