Schriftelijke vragen provinciaal arbeidsmarktbeleid

Schriftelijke vragen van Statenlid Marcel Deryckere over het provinciaal arbeidsmarktbeleid in Brabant.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over provinciaal arbeidsmarktbeleid.

Geacht college, 

In juni 2016 heeft de provincie Noord-Brabant haar eigen arbeidsmarktbeleid vastgesteld. In opmaat hiernaartoe heeft BrabantAdvies meermaals opgeroepen vooral te sturen op resultaat en niet te kiezen voor ouderwetse, pondsgewijze subsidieverlening.

Tijdens de behandeling van het arbeidsmarktvoorstel in Provinciale Staten meldde u nog geen indicatie te kunnen geven over de precieze inhoud en resultaten van het beleid. Dit zou namelijk mede afhankelijk zijn van concrete voorstellen van de vier Brabantse arbeidsmarktregio’s.

In dit licht is het CDA verbaasd in de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten d.d. 18 oktober jl. terug te lezen dat u aan elke arbeidsmarktregio een subsidie van twee miljoen euro verstrekt. Dit terwijl u zowel de concrete programma’s die u met de arbeidsmarktregio’s gaat uitvoeren als de bijbehorende doelstellingen en prestatie-indicatoren nog niet aan Provinciale Staten hebt toegelicht.

Het CDA hoopt dat de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid sterk resultaat gestuurd is, zodat de vrijgemaakte middelen ook daadwerkelijk leiden tot nieuwe banen. De subsidieverstrekking aan de arbeidsmarktregio’s, zoals aangekondigd in uw besluitenlijst, doet echter anders vermoeden.

Dit brengt de fractie van het CDA tot de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

 1. Welke inhoudelijke en regio specifieke arbeidsmarktprogramma’s ondersteunt u via deze subsidies?
 2. Hebben de arbeidsmarktregio’s al kenbaar gemaakt wat zij met het subsidiegeld gaan doen?
 3. Indien ja, wat dan precies?
 4. Waarom hebt u besloten aan elke regio hetzelfde bedrag toe te kennen?
 5. Waarom kon u ons bij de behandeling van het arbeidsmarktbeleid in Provinciale Staten niet laten weten dat u van plan was aan elke arbeidsmarktregio twee miljoen euro subsidie te verstrekken?
 6. In hoeverre is het op deze wijze inzetten van de arbeidsmarktmiddelen in lijn met de oproep van BrabantAdvies?
 7. Hoe gaat u de samenwerking met de arbeidsmarktregio’s vormgeven?
 8. Hebt u nog enige regie over de verstrekte subsidie en het uit te voeren arbeidsmarktbeleid?
 9. Zijn er KPI’s1 of andere prestatie-indicatoren verbonden aan de verstrekte subsidies?
 10. Indien ja, welke zijn dat?
 11. Hoeveel banen hoopt u mede met dit arbeidsmarktbeleid te helpen realiseren?
 12. In maart 2015 hebt u samen met veel maatschappelijke partners een Sociaal Pact gesloten om langdurig werklozen aan het werk te helpen. Hoeveel mensen hebben dankzij dit pact een baan gekregen?
 13. In hoeverre heeft of krijgt het Sociaal Pact een rol in het arbeidsmarktbeleid van de provincie Noord-Brabant en/of de arbeidsmarktregio’s?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Marcel Deryckere

1 KPI’s = Kritieke Prestatie-Indicatoren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.