Schriftelijke vragen over arbeidsmigranten in Brabant

Schriftelijke vragen van Statenlid Roland van Vugt over arbeidsmigranten in Brabant.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over arbeidsmigranten in Brabant.

Geacht college,

Graag brengen wij het thema arbeidsmigranten onder uw provinciale aandacht. 

In steeds meer Brabantse gemeenten is dit een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt en waarover inwoners zich in meer of mindere mate zorgen maken. Maar ook het lot van de arbeidsmigrant trekken wij ons aan, want het gaat hier om mensen die (vaak) hun familie verlaten en hier komen werken voor een betere toekomst. Bovendien is de realiteit dat zij ook onze Brabantse economie mede draaiend houden.
Wij signaleren in dit kader een aantal ontwikkelingen die steeds meer impact krijgen op dorpen en wijken. 

De fractie van het CDA ziet een aanhoudende trend van met name logistieke bedrijven, die zich grootschalig vestigen in Brabant. In ruimtelijke zin worden zij volop gefaciliteerd door gemeente(n) en provincie. Echter de realiteit is dat zij voornamelijk draaien op werknemers uit het buitenland. Terwijl vervolgens de huisvesting niet of onvoldoende is geregeld. Op dit aspect zien wij geen consistente (overheids-)sturing.

Het vraagstuk wordt veelal op de samenleving afgewenteld, waarbij knelpunten en ongewenste gevolgen ontstaan. Onder meer het opkopen van reguliere woningen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Hierdoor ontstaan niet alleen onveilige/onmenselijke situaties, maar zien we tevens het effect van verdringing op de woningmarkt. Ook signaleren wij parkeerproblematiek in woonwijken. En er ontstaan gevoelens van onveiligheid vanwege concentratie en soms overlast gevend gedrag. Maar ook uitbuiting of onverantwoorde huisvesting (te klein, onveilig) van buitenlandse werknemers vindt plaats. Stuk voor stuk zaken die we in Brabant niet zouden moeten willen.

Wij hebben daarom voor u de volgende vragen:

01. Herkent u het bovengenoemde?

02. Hebt u een beeld van de omvang van het aantal arbeidsmigranten in Brabant?

Omdat er nog geen einde lijkt te komen aan deze ontwikkeling – de uitgifte van grote logistieke kavels op het Logistiek Park Moerdijk moet nog beginnen – en ook bestaande bedrijven in toenemende mate afhankelijk zijn van buitenlandse werknemers, vragen wij ons af waar dit vraagstuk eindigt.

Wij stellen ons hierbij de vraag of dit het type economie is wat we in Brabant zouden moeten willen. Temeer omdat in de economische visie van de provincie nadrukkelijk staat dat we voor een ‘toegevoegde waarde economie’ gaan.

03. Hoe kijkt u aan tegen het bovenstaande: hebt u hier een opvatting over en wilt u hierbij ingaan op het aspect ‘toegevoegde waarde economie’? 

04. Ziet u op het thema arbeidsmigranten een provinciale rol?

05. Indien ja, welke? 

06. Indien niet, kunt u dit toelichten?

Misschien is onze indruk niet juist, maar het lijkt erop dat de provinciale betrokkenheid bij de inzet van buitenlandse werknemers groot is waar het gaat om kenniswerkers en ontbreekt zodra het gaat om productiemedewerkers.

07. Herkent u zich in dit beeld? Graag motiveren s.v.p.

Gelukkig zien we in Brabant ook positieve ontwikkelingen. Voorbeelden waarbij werkgevers hun verantwoordelijkheid pakken en met nieuwe concepten voor huisvesting komen, maar ook 24/7 toezicht borgen. We zien zelfs werkgevers die naast inzet van arbeidsmigranten investeren in het aan de slag helpen van mensen in de bijstand.

Helaas zien we ook gemeenten die nog wegkijken van het probleem, omdat men met de aanpak geen raad weet.

08. Ziet u als provincie een rol om deze goede voorbeelden te delen op Brabantbrede schaal en op deze wijze gemeenten te faciliteren in hun aanpak?

09. Welke andere rollen ziet u op dit punt voor de provincie

10. Wilt u Provinciale Staten informeren over/betrekken bij deze aanpak? 

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Roland van Vugt

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.