Schriftelijke vragen van Statenlid Ton Braspenning over de nieuwvestiging van veehouderijen.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over nieuwvestiging veehouderijen.