Schriftelijke vragen over de introductie van het edelhert in Brabant

Schriftelijke vragen van Statenlid René Kuijken over de introductie van het edelhert in Brabant.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over het edelhert.

Geacht college, 

Het CDA heeft grote twijfels bij de recente introductie van het edelhert, omdat het huidige initiatief ter introductie van 13 gevaccineerde dieren op een oppervlakte van 300 hectare meer weg heeft van een hertenkamp dan van natuur. Het CDA erkent dat het terreinbeheerders vrij staat om dergelijke hertenkampen aan te leggen op hun grond. Het CDA vraagt u middels deze brief zeer terughoudend te zijn met het inzetten van middelen en ondersteuning vanuit de provincie voor kunstmatige instandhouding van groot wild in Brabant.

Daarnaast heeft Provinciale Staten op 21 september 2012 aan Gedeputeerde Staten verzocht met kracht af te zien van het herintroduceren van de Big Five in Brabant. Hiermee werden de beoogde 8 miljoen euro voor de introductie van een vijftal dieren geschrapt.

Wij willen u daarom graag de volgende vragen stellen:

01. Welke materiële en immateriële steun heeft de provincie Noord-Brabant verleend bij de recente herintroductie van het edelhert in Brabant?

02. Volgt uw college nog steeds het besluit van Provinciale Staten om geen medewerking te verlenen aan de introductie van het edelhert?

03. Zou er volgens uw college een vrije wildbaan voor edelherten mogen komen in Brabant? Indien ja, op welke termijn?

04. In welke gebieden zou een vrije wildbaan voor edelherten volgens uw college bespreekbaar zijn?

05. Vindt u dat er volgens uw visie in de provincie Noord-Brabant voornamelijk oernatuur zou moeten zijn of voornamelijk cultuurlandschap zoals heide, blauwe graslanden en schraal grasland? Of beide?

Zonder de in de nota Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) genoemde € 8 mln. ter introductie van de Big Five lopen er toch al vier van de vijf beoogde diersoorten rond in Brabant. Dit impliceert dat de oorspronkelijk gevraagde € 8 mln. niet nodig zijn geweest. Dit wordt bevestigd door de uitspraak van gedeputeerde Van den Hout in het Brabants Dagblad “dat het oordeel van PS nog niet betekent dat de dieren niet terugkeren. Organisaties kunnen nog steeds zelf plannen ontwikkelen”1 2.

06. Voor welke materiele en immateriële ondersteuning waren de beoogde € 8 mln. voor de introductie van de Big Five oorspronkelijk bedoeld?

07. Is uw college in de toekomst van plan nog geld uit te trekken voor de (her)introductie van bepaalde diersoorten in Brabant?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

René Kuijken

1 Zie http://www.omroepbrabant.nl/?news/180923812/Provinciale+Staten+zit+niet+te+wachten+op+terugkeer+Big+Five.aspx.

2 Zie http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/s-hertogenbosch/brabant-heeft-big-five-oerdieren-bijna-rond-1.5413058.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.