Schriftelijke vragen huisvesting doelgroepen

Schriftelijke vragen van Statenlid en fractievoorzitter Marianne van der Sloot over de huisvesting van doelgroepen.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over huisvesting doelgroepen.

Geacht college, 

Vorige week berichtte o.a. BN De Stem over het onderzoek naar de huisvestiging van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in onze provincie. Uit dit onderzoek, in opdracht van de provincie uitgevoerd, blijkt dat meer dan helft van de Brabantse gemeenten ‘achterloopt’ en nog niet aan hun taakstelling voldoet. Als belangrijkste reden hiervoor stellen de onderzoekers dat de plannen van de gemeenten te weinig realistisch zijn en van onvoldoende kwaliteit.

Het CDA vindt deze onderzoeksconclusies opmerkelijk, o.m. omdat wij de indruk hadden dat gemeenten juist goed op weg waren om huisvesting te organiseren. Derhalve hebben wij de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

01. Het huisvesten van vergunninghouders gebeurde in eerste instantie via een regionale aanpak. Later werd deze aanpak ineens weer losgelaten. Vindt u dit logisch?

02. Inmiddels zijn er woonregio’s vastgesteld waarbinnen wooncorporaties worden geacht te opereren. Hoe staat u tegenover het idee om het oplossen van het huisvestingsvraagstuk op dit niveau te laten plaatsvinden, dus terug te keren naar de regionale aanpak?

03. Bent u het met het CDA eens dat een tekort aan sociale huurwoningen medeoorzaak is van het huisvestingsprobleem van vluchtelingen met een verblijfsvergunning?

04. In hoeverre spelen hierbij de zwalkende prognoses van het Rijk mee én de targets die, zonder rekening te houden met het concrete woonaanbod, van bovenaf worden opgelegd?

05. Denkt u dat er op lokaal niveau voldoende inzicht is in de effecten van het huisvesten van alleenreizenden, gezinshereniging, gezinnen en speciale doelgroepen als ouderen of mensen met een beperking? Graag een toelichting.

06. Ziet u voor de provincie mogelijkheden om gemeentes te helpen bij het zoeken naar alternatieve oplossingen, zoals:

  1. het omvormen van (grote) particuliere woningen en kantoorpanden naar sociale huurwoningen en -appartementen; of
  2. het versneld toestaan van semipermanente bouw op weloverwogen plaatsen?

Graag uw reactie en een toelichting.

07. Welke, alternatieve c.q. creatieve, mogelijkheden ziet u nog meer om als provincie iets te betekenen bij het oplossen van dit huisvestingsprobleem?

Een mogelijke oplossing om verdringing op de huizenmarkt te voorkomen is om, in goed overleg met de woningcorporaties, te bezien in hoeverre ook de mensen op de wachtlijsten bij de corporaties kunnen worden meegenomen in deze ‘nieuwe’ huisvestigingsalternatieven.

08. Hoe kijkt u aan tegen deze oplossing?

De woningcorporaties zijn voor gemeenten, provincie en andere overheden een belangrijke partner. Het huisvestingsprobleem oplossen doen we, wat het CDA betreft, immers samen.

09. Hoe beoordeelt u op dit moment de samenwerking tussen corporaties, gemeenten, provincie en andere overheden en partners?

Het CDA vindt dat, voor de lange termijn, de provincie gemeenten moet manen om bij woningcorporaties voor voldoende bouw én spreiding van sociale huurwoningen te pleiten. Dit kan bijvoorbeeld via financiële prikkels.

10. Zijn financiële prikkels voor u als provincie een optie om ervoor te zorgen dat woningbouwcorporaties méér en gespreid gaan bouwen? Graag een toelichting.

11. Bent u bereid de suggesties en oplossingsrichtingen hierboven mee te nemen in de extra ‘aandacht’ die u in 2017 aan het oplossen van het huisvestingsprobleem wilt geven?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Marianne van der Sloot

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.