De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil dat de provincie Noord-Brabant in actie komt om de bereikbaarheid van bedrijventerreinen in West-Brabant te verbeteren. Het CDA heeft hiertoe schriftelijke vragen gesteld aan het Brabantse college van Gedeputeerde Staten.

Aanleiding is het artikel in BN De Stem op 30 juli jl., waarin de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) stelt dat ‘verschillende bedrijventerreinen in West-Brabant nog altijd slecht bereikbaar zijn per bus. Werknemers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer moeten daardoor kilometers lopen. Ook hebben bedrijven door de slechte verbinding moeite met het aantrekken van stagiaires.’1 Als voorbeeld van een aandachtsgebied noemt de BZW o.a. het industrieterrein in Moerdijk.

Het CDA vraagt de provincie nu om z.s.m. met de BZW in gesprek te gaan én samen met werkgevers, gemeenten, vervoerder(s), én reizigers naar oplossingen te zoeken, die de bereikbaarheid van West-Brabantse bedrijventerreinen structureel verbeteren. Te denken valt aan de inzet van shuttlebussen, deelfietsen of besloten vervoer van en naar een bedrijventerrein.

Statenlid Ankie de Hoon (woordvoerder Verkeer & Vervoer):

“Het is opmerkelijk dat de bereikbaarheid van bedrijven in Oost-Brabant veel beter is georganiseerd dan die in West-Brabant. Bijvoorbeeld in Eindhoven, waar provincie, gemeente en OV-bedrijf Hermes samen zorgen voor een goede busverbinding met bedrijventerreinen als Ekkersrijt en TU/e Science Park.

Dat moet in West-Brabant óók lukken. Samenwerking is daarbij dé sleutel tot succes. Als CDA willen we dat de provincie met alle betrokken partijen overlegt en voorstellen voor verbetering doet. Ook in West-Brabant moeten OV-gebruikers immers ongehinderd naar hun werk kunnen reizen. Dat is van groot belang voor zowel de werkgelegenheid als de leefbaarheid in deze regio.”

Klik op de volgende link om de schriftelijke vragen te bekijken: Schriftelijke vragen over bereikbaarheid bedrijventerreinen West-Brabant.

1 BN De Stem, Bedrijven in West-Brabant slecht per bus bereikbaar, http://www.bndestem.nl/regio/etten-leur/bedrijven-in-west-brabant-slecht-per-bus-bereikbaar-1.6229636, 30 juli 2016.