Programma Bereikbaarheid Zuid-NL: inbreng Ankie de Hoon

Op 10 juni 2016 debatteerde Provinciale Staten over het Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland, een reeks voorstellen en maatregelen gericht op het oplossen van verkeersknelpunten en het beter bereikbaar maken van Brabant.

Namens het CDA voerde Statenlid Ankie de Hoon, woordvoerder mobiliteit, het woord. Haar spreektekst vindt u hieronder.

In het debat heeft het CDA o.a. aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van West-Brabant, waar ‘fileweg’ A58 dagelijks voor veel problemen zorgt bij knooppunten als De Stok (het gevaarlijkste stukje snelweg van Nederland) en Zoomland.

Ook heeft het CDA gepleit voor invoering van een Brabantse ‘verkeersmonitor’, die verschuivingen in het verkeersbeeld signaleert, de effecten van bepaalde verkeersmaatregelen weergeeft én helpt knelpunten op te sporen en op te lossen.

Andere aandachtspunten van het CDA waren een vierjaarlijkse evaluatie van het bereikbaarheidsprogramma (aan het einde/begin van iedere Statenperiode) én het toevoegen van een zgn. ‘projectenparagraaf’ aan de planning & control cyclus t.b.v. méér transparantie, controle en sturing op grote infrastructurele projecten.

Als CDA zijn we blij dat de verantwoordelijke gedeputeerde op al deze vier punten heeft toegezegd met voorstellen te komen, zodat we onze provincie voor de huidige én toekomstige generatie weggebruikers bereik- en leefbaar kunnen houden.

Hieronder kunt u de volledige spreektekst van Ankie de Hoon teruglezen (alleen het gesproken woord telt).

Spreektekst Ankie de Hoon – Statenlid CDA Brabant (woordvoerder mobiliteit)
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland (10-06-2016)

INLEIDING

Voorzitter,

De Vlaamse journalist Johan Anthierens heeft eens gezegd: “Je zit tegenwoordig vaster in het verkeer dan in de gevangenis”.

Het is waarschijnlijk toeval dat nu nét de ministers van Justitie én van Verkeer van VVD-huize zijn…

Maar gelukkig hebben wij hier een VVD-gedeputeerde die Brabant ‘in beweging’ wil houden.

Voorzitter,

Laat het CDA beginnen met grote waardering uit te spreken voor het proces.

Laten we bovendien voorop stellen dat het Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland belangrijk is voor ons allemaal, want het is:

  • Dichtbij over de bereikbaarheid voor héél Brabant;
  • Degelijk over geld en transparantie;
  • Duidelijk voor de Brabanders.

Zoals u van ons gewend bent, komen wij met een uiteenzetting van deze begrippen Dichtbij, Degelijk en Duidelijk.

DICHTBIJ

Het college wil de bereikbaarheid van Zuid-Nederland verbeteren door versneld knelpunten op te lossen, met als doel de economie en het vestigingsklimaat in Noord-Brabant te versterken. Dit is een goed streven, waar het CDA volledig achter staat. Wél vindt de CDA-fractie het jammer, dat dit streven maar beperkt is tot Midden- en Oost-Brabant. Alsof er in West-Brabant geen problemen zijn…

Zo is uit onderzoek begin dit jaar gebleken dat de A58, ter hoogte van Knooppunt De Stok, het gevaarlijkste stukje snelweg van Nederland is. En ook het Knooppunt Zoomland (A58/A4) kennen we uit vele fileberichten. De verkeershinder en filevorming op de A58, ter hoogte van Etten-Leur (A58/A16), is eveneens een terugkerend probleem.

Niet alleen West-Brabantse gemeenten vragen al jaren om een adequate aanpak, maar ook bijv. de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). De West-Brabantse economie heeft een flinke klap gehad door verlies van werkgelegenheid.

Dus als het college écht tot doel heeft om de knelpunten op te lossen en daarmee de economie en het vestigingsklimaat te versterken, gaat de gedeputeerde dan hiermee aan de slag? En erkent het college de problemen op de A58 vanaf Breda richting Bergen op Zoom?

En nemen wij, collega’s, als Provinciale Staten van Noord Brabant óók de verantwoordelijkheid om héél Brabant te vertegenwoordigen, inclusief West-Brabant?

Voorzitter,

Het CDA stelt voor om óók de knelpunten in West-Brabant op te nemen in dit Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland.

DEGELIJK

Voorzitter,

Onder Degelijk heeft het CDA 3 punten die over de ‘besturing’ van dit programma gaan, namelijk: planning en control, de lobby met Limburg én een principieel punt over de transparantie van zo’n groot project.

Ik start met het geld. (1)

De Rekenkamer West-Brabant heeft een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar Sturing Grote Projecten. Volgens mij ook in Roosendaal. Hierin kwam de Rekenkamer met goede en nuttige aanbevelingen. Aanbevelingen die óók voor de provincie relevant kunnen zijn.

Eén van de aanbevelingen van de Rekenkamer was om ‘projecten’ een vast onderdeel te laten vormen van de planning- & control cyclus, in de vorm van een zgn. ’projectenparagraaf’. Hierin moet veel aandacht zijn voor informatievoorziening én voor leesbaarheid.

Ziet de gedeputeerde ook dat een projectenparagraaf, bijv. bij de begroting, de Staten kan ondersteunen in haar controlerende rol? En kan de gedeputeerde toezeggen dat het Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland onderdeel gaat uitmaken van de P&C-cyclus?

Dan onze zuiderburen: Limburg. (2)

Het CDA mist draagvlak én daadkracht. Wij hadden liever gezien dat de provincies Limburg en Brabant krachtiger samen hadden opgetrokken. We zijn blij met 5 mln. euro van Limburg, maar hadden een beter onderhandelingsresultaat gewild vanuit Brabant. De 5 mln. euro die Limburg toevoegt aan dit plan staat niet in verhouding met de infrastructurele winst die de provincie behaalt. Voor de toekomst zou het CDA deze bijdrage dan ook groter willen zien, zowel in gelden als in lobby en steun. Ziet u dat ook zo?

Dan een principieel punt: de transparantie van dit grote project. (3)

Het CDA wil het volgende opmerken.

Grote projecten hebben vaak een looptijd van 12 tot 20 jaar. Dat zijn 3 tot 5 Statenperiodes, met 3 tot 5 Provinciale Staten in verschillende samenstelling. Elk met een eigen kaderstellende én controlerende rol. Waar wij naar zoeken, is transparantie in dit grote proces. De gedeputeerde ook, want hij heeft beloofd de Staten tweemaal per jaar te informeren.

Wij willen de gedeputeerde helpen om te zorgen voor transparantie in het dossier, óók over deze Statenperiode heen. Daarom wil het CDA, aan het einde van iedere Statenperiode, een glashelder overzicht van de stand van zaken tot dat moment. Zo blijft de zittende Staten geïnformeerd en kan een goede beoordeling maken. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe Staten metéén van start kan gaan met een overzichtelijk én transparant document voor de volgende vier jaar.

Daarnaast wil het CDA graag een ‘verkeersmonitor’. Met een verkeersmonitor wordt bekeken wat evt. verschuivingen in het verkeersbeeld zijn én welke knelpunten er binnen de verschillende regio’s mogelijk nog resteren. Zo kunnen wij als Staten het gehele traject volgen: van een duidelijk begin tot een duidelijk einde.

Voorzitter,

Een mooi bruggetje naar:

DUIDELIJK

Op 1 juni zou Zuidoost-Brabant, samen met u, met een voorstel komen voor de ontsluiting van deze regio: het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant. Wij zijn heel nieuwsgierig of u hier ook gas heeft kunnen geven. Kunt u ons bijpraten over de meest recente ontwikkelingen?

Duidelijkheid hoort ook bij Smart Mobility. Smart Mobility is waarschijnlijk hét toverwoord van vandaag. De dag van vandaag is gisteren oud nieuws en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Maar het moet wel te snappen zijn. Zo ziet het CDA een grote tegenstrijdigheid in de communicatie over het gebruik van de smartphone in het verkeer. De Rijksoverheid verbiedt telefoons en geeft boetes, terwijl de provincie Noord-Brabant het gebruik van telefoons in de auto stimuleert. Bent u alstublieft duidelijk tegen onze inwoners: vertel hun waar het werkelijk om gaat als u het heeft over ‘alert zijn’ in het verkeer, want nu bereikt u misschien een averechts effect.

En tot slot voorzitter, ik kan het niet laten, de 10 mrd. euro van het Rijk. Vóór 23 juni zal de minister I&M besluiten of het MIRT met twee jaar wordt verlengd. Wanneer dit besluit positief uitvalt, komt er 10 mrd. euro beschikbaar voor de periode 2028-2030.

Een paar vragen van ons voor u:

  • Kunt u ons vertellen hoe GS op dit nieuws zal inspringen?
  • Op welke projecten gaat u inzetten?
  • Kunnen wij als Staten uw leven gemakkelijker maken, wanneer een motie u mandaat geeft om slim en robuust toe te happen? Laat het maar weten!

AFSLUITING

Voorzitter, tot zover. Wij hopen als CDA dat Johan Anthierens, zonder vast te zitten, vrolijk van België naar Nederland kan rijden. Samen met alle Brabanders.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.