Missie

PPP is een clubje mensen ontstaan aan de basis (grassroots)

*   met ideeën en een visie verbonden met de christendemocratie,
*   dat het zout in de pap wil zijn, en
*   dat het christendemocratisch gedachtegoed wil bevorderen door lezingen en door dialoog
*   als lid van een netwerkorganisatie