Angelique Wulms

Functie Bestuursmedewerker
Werkzaamheden Ambtelijk secretaris | Contactpersoon afdelingen en andere partijgremia | Ondersteuning partijbestuur | Scholingsconsulent | Steunpuntmedewerker
Woonplaats Bakel
Geboortedatum 30 oktober 1974
Nevenfuncties
Geen
In dienst vanaf 1 juli 2018
Werkdagen Flexibel