Beste CDAV-er,

We willen als bestuur van het CDAV-Brabant graag contact blijven houden met onze leden. Gelukkig kan dat goed via internet, maar we hadden het natuurlijk graag anders gezien.

Normaal gesproken was er al lang een Nieuwsbrief verschenen, maar veel nieuws over onze activiteiten valt er niet te melden. Wel willen we graag aan de leden voorleggen dat Joke Wagter na 12 jaar voorzitterschap te kennen heeft gegeven terug te willen treden.

We zijn erg blij dat een andere kei zich kandidaat heeft willen stellen. Uiteraard wilden we graag goedkeuring van de leden voor haar benoeming. Ons voorstel leggen we in deze uitzonderlijke tijd op deze wijze voor, in plaats van in een algemene ledenvergadering. (NB Als je akkoord gaat met de benoeming hoef je niet te reageren.)

Een en ander staat te lezen in de onderstaande bijlagen:

Bericht aan de leden klik hier
Jaarverslag CDAV Brabant 2019 klik hier

Met een hartelijke groet,

namens het bestuur CDAV-Brabant,

Bettie de Leeuw