Mondelinge vragen over vervuilde ammoniakmetingen meetstation Vredepeel

Mondelinge vragen van Statenleden Ton Braspenning en René Kuijken over vervuilde ammoniakmetingen van meetstation Vredepeel.

Klik op de volgende link: Mondelinge vragen over vervuilde ammoniakmetingen meetstation Vredepeel.

Geachte voorzitter,

Afgelopen week berichtten veel (agrarische) media over de ‘vervuiling’ in de meetgegevens van meetstation Vredepeel met betrekking tot ammoniak. Die zou worden veroorzaakt doordat het station is gelegen op ongeveer 150 meter van een groot pluimveebedrijf, terwijl richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitgaan van minimaal 300 meter. De analyses van de onderzoekers laten zien dat het pluimveebedrijf grote invloed heeft en zorgt voor een vertekening van de metingen ammoniakconcentratie.

Ook de provincie Noord-Brabant heeft deze vervuilde, vertekende gegevens gebruikt bij de uitgangspunten voor haar beleid. Hierom zou het CDA graag de volgende mondelinge vragen willen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten, tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 18 mei 2018:

01. Wat is de reactie van het college van Gedeputeerde Staten op het gegeven van de onderzoekers dat Brabantse ammoniakcijfers lijken te zijn ‘opgeplust’ door verkeerde gegevens?

02. Hoe komt het dat de locatie van het meetstation Vredepeel in een rapport van de provincie is veranderd ten opzichte van de werkelijke locatie?

03. 

  1. Was u op de hoogte van deze situatie?
  2. Wat vindt u hiervan?

Het CDA heeft in het (recente) verleden meerdere malen aandacht gevraagd voor het ter discussie staan van de meetgegevens van ammoniak. Dit heeft zich onder andere gemanifesteerd in twee moties getiteld Meten is weten.

04. Bent u het met het CDA eens dat de gegevens over de ammoniakdepositie nu toch weer extra ter discussie staan?

05. Verwacht u niet, net zoals het CDA, dat er zonder betere en meer meetpunten de discussie over de kwaliteit van de meetgegevens blijft terugkeren?

06. Verwacht u dat het in twijfel trekken van de ammoniakgegevens uw beleid juridisch kan ondermijnen?

07. Bent u het met het CDA eens dat de discussie over de betrouwbaarheid van het meten en modelleren van ammoniakdepositie afleidt van waar het echt over zou moeten gaan: hoe dringen we op een economisch en maatschappelijk proportionele manier de ammoniakdepositie terug?

08. Welke acties gaat u ondernemen om de betrouwbaarheid van de meetgegevens voor eens en voor altijd buiten discussie te plaatsen?

Wij hopen dat de procedurevergadering van Provinciale Staten positief besluit over toelating van deze mondelinge vragen tot het Vragen(half)uur tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 18 mei 2018.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Ton Braspenning en René Kuijken

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.