Jaarstukken 2015: spreektekst Stijn Steenbakkers

Spreektekst* Stijn Steenbakkers – Statenlid CDA Brabant

Jaarstukken 2015 (20-05-2016)

Algemeen

Voorzitter, de Amerikaans schrijver Nathaniel Hawthorne was van mening dat ‘nauwkeurigheid de tweelingbroer van eerlijkheid moest zijn en onnauwkeurigheid de tweelingbroer van oneerlijkheid’.

Voor ons ligt nu de jaarrekening 2015 van onze provincie. Het centrale doel van een jaarrekening is een getrouw en eerlijk beeld te geven van de financiële positie en performance van de provincie, zoals deze was ultimo 2015.

 • En met haar 270 pagina’s exclusief alle bijlagen is deze jaarrekening volgens ons absoluut gedetailleerd en nauwkeurig.
 • Maar betekent dit volgens de les van Hawthorne dan ook dat de jaarrekening getrouw is? Geeft zij een juist beeld van de financiële positie van de provincie, zoals deze ook daadwerkelijk is.

Voorzitter, het CDA vindt, na een goede overweging, over het algemeen van wel en wil dit college en in het bijzonder verantwoordelijk gedeputeerde Van Merrienboer dan ook danken voor alle inzet.

Echter, om er ook in de toekomst voor te zorgen dat de jaarrekeningen getrouw blijven én de gezonde financiële positie van Brabant ook gezond te houden, vragen wij wél aandacht voor een aantal belangrijke aandachtspunten en zorgen van het CDA. En voorzitter, ik heb ze geclusterd in drie groepjes.

 (1) Verbonden Partijen / Deelnemingen

Voorzitter, de accountant is hier glashelder over. Dit moet beter qua informatie-aanlevering, maar dat is slechts het begin. Ook qua risico-inschatting en asset-waardering moeten zaken nauwkeuriger. Aangezien we veel geld hebben uitstaan bij deelnemingen, dit wellicht in de toekomst meer wordt om het schatkistbankieren te omzeilen, is een juiste risicoanalyse en onafhankelijke controle van levensbelang. We kunnen ons geen gedoe permitteren met het geld van de Brabanders. Is de gedeputeerde bereid een diepgaande risicoanalyse op alle verbonden partijen te verrichten? Het CDA lijkt dit verstandig.

Met betrekking tot de individuele deelnemingen en verbonden partijen heeft het CDA behoorlijk wat vragen:

 • Verkoop Vennootschap BV. Hier zit de General Escrow van Essent in. M.a.w. het geld dat nog vastzit vanuit de verkoop en waar RWE als kopende partij tot 30 september 2015 claims op kon indienen. Er resteert ultimo 2015 nog een bedrag van EUR 113 mln. RWE heeft slechts EUR 38 mln. aan claims ingediend, dit is exclusief eventuele additionele claims i.v.m Attero en Enexis. Waarom is de resterende EUR 75 mln. van de EUR 113 mln. vanuit de Escrow dan eind 2015 nog niet uitgekeerd richting de provincie? Waarop bezien de EUR 38 mln. aan claims van RWE?
 • Voorzitter, dan CSV Amsterdam BV. Dit is de rechtspersoon die de Escrow, de nog niet uitgekeerde verkoopopbrengst, van Attero beheert. Hier zit EUR 13,5 mln. in. Nu lees ik dat op 22 mei 2015 Waterland een claim van tenminste EUR 9,5 mln. heeft neergelegd op de Escrow en dat om die reden de volledige EUR 13,5 mln. nog niet wordt uitgekeerd. Klopt dit? Waar is dit voor bedoeld? Waarom heeft Waterland dit ingediend? Hoe staat het hier mee? Wat is de kans dat we dit geld niet krijgen?
 • Voorzitter, dan Enexis. De lening aan Enexis van EUR 1,8 mld. (dit is in 2009 ontstaan uit een lening van Essent aan Enexis). Kan de 3e tranche betaald worden op 30 september 2016 en gaat de 4e tranche Enexis (EUR 350 mln.) geconverteerd worden naar EV? Er staat dat dit afhankelijk is van bepaalde ratio’s? Welke ratio’s en gaan die voor 30 september 2016 gehaald worden?
 • Brabant Water NV. Risico op de schadeloosstelling voor de verplichtte overname van de Tilburgse Waterleiding Maatschappij. Om welk bedrag gaat het hier? Tot welk bedrag is provincie hier aansprakelijk? Hoe is dit meegenomen in de risicoafweging?
 • Voorzitter, dan de Omgevingsdiensten. Wij hebben al veel vragen gesteld over het reilen en zeilen hier. Ook bij de perspectiefnota konden wij niet onze vinger achter alle extra middelen krijgen én vonden wij de beantwoording op onze vragen onvoldoende. De CDA-fractie vindt het inmiddels tijd dat de Zuidelijke Rekenkamer gaat kijken naar hoe het financiële reilen en zeilen hier speelt. De heer Kuijken zal hier namens het CDA een motie voor indienen.
 • Voorzitter, dan de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Hier wordt een risico ingeschat van EUR 15,1 mln. In dit scenario zijn de afdrachten aan de provincie ad EUR 168 mln. dan al wel gedaan. Waarom wordt hiervan uitgegaan? Is het 100% zeker dat de EUR 168 mln. afdrachten aan de provincie worden gedaan? Moet hier geen risicoreserve voor worden aangehouden?
 • Dan het Pivot Park. Hier ligt een sterke afwaardering van het vastgoed in het verschiet. Heeft de gedeputeerde al een inschatting hoeveel en kan het gevolgen hebben voor de toekomstige vestiging van ondernemers op Pivot Park en de werkgelegenheid aldaar? Is GS het bovendien met wethouder Brok van Oss eens dat er destijds te veel geld is betaald voor het vastgoed door Oss en de provincie dan dit kwam door tijdsgebrek?
 • Voorzitter, en tot slot de BOM. Veel fondsen hebben lange looptijden. Maar enkele fondsen hebben kortere looptijden en lopen al af eind 2016. Klopt dit ook voor het Life Sciences & Health Fund en het Spinn of Fund? Kan de gedeputeerde ons uitleggen wat er gebeurt wanneer een fonds sluit. Worden de gelden hieruit dan naar de provincie overgemaakt? Hoe zit dit bijvoorbeeld bij de verkoop van Ascerta en Bionoviom? Wanneer zijn al deze gelden binnen bij de BOM en waar gaat dit geld dan naartoe? Graag een reactie.

(2) Vermogenspositie en rendementen

 • Voorzitter, dan de vermogenspositie van de provincie. Deze is sterk door verstandige beslissingen uit het verleden. Maar zoals bij mijn eerste financiële bijdrage al vermeld, maakt het CDA zich ernstig zorgen over de bestendigheid van de inkomsten door de lage rentepercentages. Alleen de boekwinsten op de obligaties zorgen er nu feitelijk voor dat de benodigde EUR 122,5 mln. wordt gehaald. De externe validatie van professor Koedijk bevestigt dit beeld. Hij stelt zelfs dat ‘de doelen voor de immunisatieportefeuille door de dalende rente vermoedelijk niet gehaald gaan worden’. Vraag aan GS is wat men nu van plan is. Doorgaan op de huidige weg door steeds meer als bank te functioneren voor lokale overheden en overheidsorganen? Gewoon kiezen voor schatkistbankieren? Extra investeren?
 • Voorzitter, binnen nu en een jaar valt er precies EUR 253 mln. vrij uit de obligatieportefeuille. Wat voor visie heeft het college op deze vrijval? Gaat dit naar Dijsselbloem en brokkelt ons rendement verder af of zoekt men naar alternatieven? Graag een reactie.

(3) Overige vragen

Voorzitter, de CDA-fractie werd aangenaam verrast door de mededeling dat er een subsidieregeling komt voor kredietunies. Het CDA wil daarvoor een compliment geven aan de gedeputeerde. Maar wat we bijzonder vinden is de incidentele subsidie van EUR 100.000 die twee maanden geleden is gegeven aan Kredietunie Brabant, onderdeel van de club van de heer Kamminga. Waarom is deze subsidie los verstrekt, terwijl er nu een subsidiereglement komt voor alle soorten van kredietunies?

 • Voorzitter, dan de interne organisatie en ik richt mij dan tot gedeputeerde Van der Maat. Laat voorop staan dat het CDA de vele ambtenaren hier ontzettend dankbaar is voor hun goede werk. Volgens mij hebben de meeste het hier ook ontzettend naar hun zin, want ik zie dat er in 2015 slechts 35 waren die vrijwillig vóór hun pensioenleeftijd bij de provincie zijn vertrokken. Dat is aan de ene kant heel mooi, maar aan de andere kant ook minder mooi. Onlangs heb ik mogen lunchen met een groot aantal Brabantse trainees. Op mijn verzoek: ik was nieuwsgierig naar hoe zij het werken binnen onze provincie en meer specifiek binnen ons Huis ervaren. Voorzitter, daar zat ik met circa 10 talentvolle jonge mensen, die echt hart hebben voor de publieke zaak, voor de provincie en voor Brabant. Maar stuk voor stuk gaven ze aan dynamiek te missen, reuring en soms ook verantwoordelijkheid. U als, en u moet dit is als compliment zien, relatief jonge gedeputeerde moet dit kunnen begrijpen. Dit college wil vernieuwing en bij vernieuwing hoort ook verjonging. Dit moet ook in een hoger tempo… Hoe wil de gedeputeerde dit bereiken en hoe kan PS hem hierin ondersteunen? Het CDA wil ervoor zorgen dat Brabant een goed ambtenarenapparaat behoudt, dat past bij de vragen uit de veranderende samenleving.

Tot zover.

*Alleen het gesproken woord telt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.