Op deze pagina staat een overzicht van de moties (voorstellen) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) die de Provinciale Statenfractie van CDA Brabant in de periode 2015-heden heeft ingediend, waarbij het CDA initiatiefnemer en/of 1ste indiener was.

De documenten zijn ook te vinden op de website www.brabant.nl of op te vragen via cda@psbrabant.nl.

19 jun. 2020 – Motie Meewegen recente arbeidsmarktstudies (aangenomen)

19 jun. 2020 – Motie Arbeidsmarkt in crisistijd (aangenomen)

05 jun. 2020 – Motie Interprovinciale aanpak zwervende wolf (aangenomen)

05 jun. 2020 – Motie Een blijvende herinnering (aangenomen)

15 mei 2020 – Motie Bestuursakkoord 2020-2023 (aangenomen)

13 dec. 2019 – Motie Flexibele datum (verworpen)

13 dec. 2019 – Motie Strostallen (aangenomen)

13 dec. 2019 – Motie Landelijk beleid (aangenomen)

13 dec. 2019 – Motie Het geheel is meer dan de som der delen (aangenomen)

13 dec. 2019 – Motie Houd jongvee gezond (aangenomen)

08 nov. 2019 – Motie Ondernemen in Brabant (verworpen)

08 nov. 2019 – Motie Ethisch toetsingskader op technologie (aangehouden)

08 nov. 2019 – Motie Geen meter bedrijfsruimte erbij zonder zonnepanelen (aangenomen)

08 nov. 2019 – Motie Corso’s Erfgoed (verworpen)

08 nov. 2019 – Motie Leefbaarheidsplan (aangehouden)

08 nov. 2019 – Motie Aanpak drugsprobleem (aangenomen)

08 nov. 2019 – Motie Voldoende politiecapaciteit in Brabant (aangenomen)

08 nov. 2019 – Motie Pas op de plaats (verworpen)

08 nov. 2019 – Motie Aanpak dierenmishandeling en (zware) criminaliteit (aangenomen)

08 nov. 2019 – Motie bewustwording voedselonderwijs (aangenomen)

25 okt. 2019 – Motie Zorgvuldige keuzes maken als niet alles kan (aangenomen)

14 dec. 2018 – Motie Plank voor rolstoelgebruiker in de bus (aangenomen)

14 dec. 2018 – Motie Ladder voor duurzaamheid (aangenomen)

07 dec. 2018 – Motie Realtime monitoring voor een 2×2 N279 (aangenomen)

07 dec. 2018 – Motie Vervolg voor OV-werkgroep (aangenomen)

07 dec. 2018 – Motie Onderbouwing omleiding Dierdonk N279 (verworpen)

09 nov. 2018 – Motie Green Deal (aangenomen)

09 nov. 2018 – Motie Vakantieparken (aangenomen)

09 nov. 2018 – Motie Impact vergrijzing (verworpen)

09 nov. 2018 – Motie Q-koorts (aangenomen)

09 nov. 2018 – Motie Bereikbaarheid bedrijventerreinen met OV (aangehouden)

09 nov. 2018 – Amendement Drugsafval (verworpen)

09 nov. 2018 – Amendement Faunaschade (ingetrokken)

09 nov. 2018 – Amendement Lokale media (aangenomen)

28 sep. 2018 – Motie Nieuwe N629 Smart Mobility corridor (verworpen)

28 sep. 2018 – Motie Energie op (de) weg (aangenomen)

31 aug. 2018 – Motie MBO (ingetrokken)

29 jun. 2018 – Motie GOL (aangenomen)

20 apr. 2018 – Motie Structurele steun kleine kernen (verworpen)

20 apr. 2018 – Motie Tijdelijke truckparkings (ingetrokken)

20 apr. 2018 – Motie Arbeidsmarkt zorg (aangehouden)

20 apr. 2018 – Motie Bodem in zicht (ingetrokken)

20 apr. 2018 – Motie Markdal (aangehouden)

20 apr. 2018 – Motie Digitalisering (aangenomen)

20 apr. 2018 – Amendement Arbeidsmigranten (ingetrokken)

20 apr. 2018 – Amendement Bestuursopdracht arbeidsmarkt (aangehouden)

06 apr. 2018 – Amendement Race naar duurzaamheid (ingetrokken)

01 dec. 2017 – Motie Proces tot externe rapporteur PS (verworpen)

01 dec. 2017 – Amendement EVZ’s (verworpen)

01 dec. 2017 – Amendement Eerst beleid dan geld (verworpen)

01 dec. 2017 – Amendement Een brug te ver (aangenomen)

10 nov. 2017 – Motie Truckparkings (aangenomen)

10 nov. 2017 – Motie Brabants E-team (aangehouden)

10 nov. 2017 – Motie Procedureversneller (ingetrokken)

10 nov. 2017 – Motie Oplossen waar het knelt (verworpen)

10 nov. 2017 – Amendement VvE als energiefabrieken (verworpen)

10 nov. 2017 – Amendement Onderhoudsimpuls (ingetrokken)

10 nov. 2017 – Amendement Schot voor open doel (verworpen)

10 nov. 2017 – Amendement Indexeren kun je leren (ingetrokken)

10 nov. 2017 – Amendement Aanhouden middelen transitie veehouderij (ingetrokken)

27 okt. 2017 – Motie Onderbesteding (aangenomen)

22 sep. 2017 – Motie Familiebedrijven cruciaal (aangehouden)

22 sep. 2017 – Motie Spoedonderzoek Zuidelijke Rekenkamer (verworpen)

08 sep. 2017 – Motie Archivering op orde (aangenomen)

08 sep. 2017 – Motie Betrekken wensen en bedenkingen PS (verworpen)

08 sep. 2017 – Motie Contra-expertise (verworpen)

08 sep. 2017 – Motie Onafhankelijk financieel adviseur PS (verworpen)

07 jul. 2017 – Motie Salderen (verworpen)

07 jul. 2017 – Motie Afkeuring (verworpen)

07 jul. 2017 – Motie Moreel appel op retailsector om de verduurzaming van de agrarische sector te ondersteunen (aangenomen)

07 jul. 2017 – Motie Warm saneren hotspotgebieden (verworpen)

07 jul. 2017 – Motie Voorkomen aanbiedersmonopolie (verworpen)

07 jul. 2017 – Motie Geef agrarische sector de kans met een alternatief te komen (verworpen)

07 jul. 2017 – Motie Meten is weten (aangenomen)

07 jul. 2017 – Motie Los het probleem op waar het zit (verworpen)

07 jul. 2017 – Amendement 2028 (verworpen)

07 jul. 2017 – Amendement 2024 (verworpen)

07 jul. 2017 – Amendement Biologische landbouwsector 2028 (verworpen)

07 jul. 2017 – Amendement Beter Leven Keurmerk 2028 (verworpen)

07 jul. 2017 – Motie Ontzien uitzitters (verworpen)

07 jul. 2017 – Amendement Gecertificeerde bedrijfssystemen voor biologische veehouderijen of dierenwelzijn (verworpen)

07 jul. 2017 – Amendement Verhoging mestverwerkingsplafond (verworpen)

07 jul. 2017 – Amendement Mestverwerking door loonwerkers (verworpen)

07 jul. 2017 – Amendement Aanvoer mest via pijpleidingen (verworpen)

07 jul. 2017 – Amendement Intern salderen (ingetrokken)

07 jul. 2017 – Amendement Biologisch produceren (ingetrokken)

07 jul. 2017 – Amendement Beter Leven Keurmerk (ingetrokken)

07 jul. 2017 – Motie Niet van ’t padje af voor pedelec (aangenomen)

16 dec. 2016 – Motie Treurnis (verworpen)

18 nov. 2016 Motie Sociale Veerkracht in alle Statenvoorstellen (verworpen)

18 nov. 2016 – Motie Right to Challenge verankeren in Sociale Veerkracht (aangehouden)

18 nov. 2016 – Motie Sociale Veerkracht eenzaamheid als lerende opgave (verworpen)

18 nov. 2016 – Motie Sociale Veerkracht geen Liberale Veerkracht (verworpen)

18 nov. 2016 – Motie Het nieuwe retail (ingetrokken)

11 nov. 2016 – Motie Voortzetten programma dementievriendelijke gemeenten (ingetrokken)

11 nov. 2016 – Motie Sociale Veerkracht (verworpen)

11 nov. 2016 – Motie Onderzoek terughalen maakindustrie (aangehouden)

21 okt. 2016 – Motie Den Haag kom over de brug (verworpen)

15 jul. 2016 – Motie Vertrouwen (aangenomen)

15 jul. 2016 – Amendement platforms openbaar (verworpen)

15 jul. 2016 – Motie Eendracht maakt macht (aangenomen)

24 juni 2016 – Motie Schrappen besluit 2d (verworpen)

24 juni 2016 – Motie Geen extra regels geforceerde krimp (verworpen)

24 jun. 2016 – Motie Brabant C en VisitBrabant (verworpen)

24 juni 2016 – Motie Eerlijke verdeling cultuursubsidies (aangehouden)

24 juni 2016 – Motie Sport Verbindt! (aangenomen)

20 mei 2016 – Motie Sociale innovatie platteland (ingetrokken)

15 apr. 2016 – Motie Toekomstperspectief varkenshouderij (verworpen)

15 apr. 2016 – Motie Taskforce Zeeland-Brabant (aangenomen)

15 apr. 2016 – Motie Werk aan de (s)Winkel (aangenomen)

15 apr. 2016 – Motie Samen aan de bal voor een duurzaam sportief Brabant (aangehouden)

15 apr. 2016 – Overgang ov-kaart voor scholieren (aangehouden)

15 apr. 2016 – Motie Leegstandsaanpak versnellen (verworpen)

15 apr. 2016 – Motie Bestuursopdracht arbeidsmarktbeleid (aangehouden)

15 apr. 2016 – Motie Handen op elkaar voor sociale veerkracht (verworpen)

15 apr. 2016 – Motie Brabant opsporing verzocht (ingetrokken)

18 sep. 2015 – Amendement Aangepaste ijkpunten voor de investeringsstrategie (verworpen)

18 sep. 2015 – Amendement Arbeidsmarktbeleid (verworpen)

18 sep. 2015 – Amendement Gelden begrotingsprogramma Cultuur en Samenleving niet laten vrijvallen (aangehouden)

18 sep. 2015 – Motie Brabant heeft seniorenbeleid nodig (verworpen)

18 sep. 2015 – Motie Brabant neemt haar verantwoordelijkheid (aangenomen)

18 sep. 2015 – Motie Eindhoven Airport (verworpen)

18 sep. 2015 – Motie Levensloopbestendige woningen (aangehouden)

18 sep. 2015 – Motie Urgente oplossing voor verkeersknelpunten regio Eindhoven (verworpen)

04 sep. 2015 Motie Circus Herman Renz is Brabants cultureel erfgoed (ingetrokken)