Op deze pagina staat een overzicht van alle moties (voorstellen) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) die de Provinciale Statenfractie van CDA Brabant in de bestuursperiode 2015-2019 heeft ingediend.

De documenten zijn ook te vinden op de website www.brabant.nl of op te vragen via cda@psbrabant.nl.

13 dec. 2019 – Motie Flexibele datum (verworpen)

13 dec. 2019 – Motie Strostallen (aangenomen)

13 dec. 2019 – Motie Landelijk beleid (aangenomen)

13 dec. 2019 – Motie Het geheel is meer dan de som der delen (aangenomen)

13 dec. 2019 – Motie Houd jongvee gezond (aangenomen)

08 nov. 2019 – Motie Ondernemen in Brabant

08 nov. 2019 – Motie Ethisch toetsingskader op technologie

08 nov. 2019 – Motie Geen meter bedrijfsruimte erbij zonder zonnepanelen

08 nov. 2019 – Motie Corso’s Erfgoed

08 nov. 2019 – Motie Leefbaarheidsplan

08 nov. 2019 – Motie Aanpak drugsprobleem

08 nov. 2019 – Motie Voldoende politiecapaciteit in Brabant

08 nov. 2019 – Motie Pas op de plaats

08 nov. 2019 – Motie Aanpak dierenmishandeling en (zware) criminaliteit

08 nov. 2019 – Motie bewustwording voedselonderwijs

25 okt. 2019 – Motie Zorgvuldige keuzes maken als niet alles kan

14 dec. 2018 – Motie Plank voor rolstoelgebruiker in de bus

14 dec. 2018 – Motie Ladder voor duurzaamheid

07 dec. 2018 – Motie Realtime monitoring voor een 2×2 N279

07 dec. 2018 – Motie Vervolg voor OV-werkgroep

07 dec. 2018 – Motie Onderbouwing omleiding Dierdonk N279

09 nov. 2018 – Motie Green Deal

09 nov. 2018 – Motie Vakantieparken

09 nov. 2018 – Motie Impact vergrijzing

09 nov. 2018 – Motie Q-koorts

09 nov. 2018 – Motie Bereikbaarheid OV

09 nov. 2018 – Amendement Drugsafval

09 nov. 2018 – Amendement Faunaschade

09 nov. 2018 – Amendement Lokale media

28 sep. 2018 – Motie Nieuwe N629

28 sep. 2018 – Motie Energie op (de) weg

31 aug. 2018 – Motie MBO

29 jun. 2018 – Motie GOL

20 apr. 2018 – Motie Structurele steun kleine kernen

20 apr. 2018 – Motie Tijdelijke truckparkings

20 apr. 2018 – Motie Arbeidsmarkt zorg

20 apr. 2018 – Motie Bodem in zicht

20 apr. 2018 – Motie Markdal

20 apr. 2018 – Motie Digitalisering

20 apr. 2018 – Amendement Arbeidsmigranten

20 apr. 2018 – Amendement Bestuursopdracht arbeidsmarkt

06 apr. 2018 – Amendement Race naar duurzaamheid

01 dec. 2017 – Motie Proces tot externe rapporteur PS

01 dec. 2017 – Amendement EVZ’s

01 dec. 2017 – Amendement Eerst beleid dan geld

01 dec. 2017 – Amendement Een brug te ver

10 nov. 2017 – Motie Truckparkings

10 nov. 2017 – Motie Brabants E-team

10 nov. 2017 – Motie Procedureversneller

10 nov. 2017 – Motie Oplossen waar het knelt

10 nov. 2017 – Amendement VvE als energiefabrieken

10 nov. 2017 – Amendement Onderhoudsimpuls

10 nov. 2017 – Amendement Schot voor open doel

10 nov. 2017 – Amendement Indexeren kun je leren

10 nov. 2017 – Amendement Aanhouden middelen transitie veehouderij

17 okt. 2017 – Motie Onderbesteding

22 sep. 2017 – Motie Familiebedrijven cruciaal

22 sep. 2017 – Motie Spoedonderzoek Zuidelijke Rekenkamer

08 sep. 2017 – Motie Archivering op orde

08 sep. 2017 – Motie Betrekken wensen en bedenkingen PS

08 sep. 2017 – Motie Contra-expertise

08 sep. 2017 – Motie Onafhankelijk financieel adviseur PS

16 dec. 2016 – Motie Treurnis

18 nov. 2016 – Motie Right to Challenge verankeren in Sociale Veerkracht

18 nov. 2016 – Motie Sociale Veerkracht eenzaamheid als lerende opgave

18 nov. 2016 – Motie Sociale Veerkracht geen Liberale Veerkracht

18 nov. 2016 – Motie De nieuwe retail

18 nov. 2016 – Motie Sociale Veerkracht in alle Statenvoorstellen

11 nov. 2016 – Motie Voortzetten programma dementievriendelijke gemeenten

11 nov. 2016 – Motie Sociale Veerkracht

11 nov. 2016 – Motie Onderzoek terughalen maakindustrie

21 okt. 2016 – Motie Den Haag kom over de brug

15 jul. 2016 – Amendement platforms openbaar

15 jul. 2016 – Motie van wantrouwen

24 jun. 2016 – Motie ontwikkeling in de veehouderij

24 jun. 2016 – Motie VisitBrabant

20 mei 2016 – Motie Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020

15 apr. 2016 – Motie Toekomstperspectief varkenshouderij

15 apr. 2016 – Motie Taskforce Zeeland Brabant

15 apr. 2016 – Motie Werk aan de (s)Winkel

15 apr. 2016 – Motie Samen aan de bal voor een duurzaam sportief Brabant

15 apr. 2016 – Overgang ov-kaart voor scholieren

15 apr. 2016 – Motie Leegstandsaanpak versnellen

15 apr. 2016 – Motie Bestuursopdracht arbeidsmarktbeleid

15 apr. 2016 – Motie Handen op elkaar voor Sociale Veerkracht

15 apr. 2016 – Motie Brabant opsporing verzocht

18 sep. 2015 – Amendement Aangepaste ijkpunten voor de investeringsstrategie

18 sep. 2015 – Amendement Arbeidsmarktbeleid

18 sep. 2015 – Amendement Gelden begrotingsprogramma Cultuur en Samenleving niet laten vrijvallen

18 sep. 2015 – Motie Brabant heeft seniorenbeleid nodig

18 sep. 2015 – Motie Brabant neemt haar verantwoordelijkheid

18 sep. 2015 – Motie Circus Herman Renz is Brabants cultureel erfgoed

18 sep. 2015 – Motie Eindhoven Airport

18 sep. 2015 – Motie levensloopbestendige woningen

18 sep. 2015 – Motie Urgente oplossing voor verkeersknelpunten regio Eindhoven