Vanaf medio januari 2019 is op deze pagina een overzicht te vinden van alle moties (voorstellen) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) die de Provinciale Statenfractie van CDA Brabant in de bestuursperiode 2015-2019 heeft ingediend.

De documenten zijn ook te vinden op de website www.brabant.nl of op te vragen via cda@brabant.nl.

8 september 2017 – Motie archivering op orde

8 september 2017 – Motie betrekken wensen en bedenkingen ps

8 september 2017 – Motie contra expertise

8 september 2017 –Motie nafhankelijk financieel adviseur ps

16 december 2016 – Motie van Treurnis

18 november 2016 –Motie Right to Challenge verankeren in Sociale Veerkracht

18 november 2016 – Motie Sociale Veekracht eenzaamheid als lerende opgave

18 november 2016 – Motie sociale veerkracht, geen liberale veerkracht

18 november 2016 – Motie Het nieuwe retail

18 november 2016 – Motie Sociale veerkracht in alle Statenvoorstellen

11 november 2016 – Motie Voortzetten programma dementievriendelijke gemeenten

11 november 2016 – Motie Sociale Veerkracht

11 november 2016 – Motie Onderzoek terughalen Maakindustrie

21 oktober 2016 – Motie Den Haag, kom over de brug!

15 juli 2016 – Amendement platforms openbaar

15 juli 2016 – Motie van wantrouwen

24 juni 2016 – Motie ontwikkeling in de veehouderij

24 juni 2016 – Motie VisitBrabant

20 mei 2016 – Motie Uitvoeringsagenda Brabantse agrofood 2016-2020

15 april 2016 – Motie Toekomstperspectief Varkenshouderij

15 april 2016 – Motie Taskforce Zeeland-Brabant

15 april 2016 – Motie Werk aan de (s)Winkel

15 april 2016 – Motie Samen aan de bal voor een duurzaam sportief Brabant

15 april 2016 – OVergang ov-kaart voor scholieren

15 april 2016 – Motie Leegstand aanpak versnellen

15 april 2016 – Motie Bestuursopdracht Arbeidsmarktbeleid

15 april 2016 – Motie ‘handen op elkaar voor sociale veerkracht’

15 april 2016 – Motie Brabant opsporing verzocht

18 september 2015 – Amendement Aangepaste ijkpunten voor de investeringsstrategie

18 september 2015 –Amendement Arbeidsmarktbeleid

18 september 2015 –Amendement Gelden begrotingsprogramma Cultuur en Samenleving niet te laten vrijval

18 september 2015 – Motie Brabant heeft seniorenbeleid nodig

18 september 2015 –Motie Brabant neemt haar verantwoordelijkheid

18 september 2015 –Motie Circus Herman Renz is Brabants cultureel erfgoed

18 september 2015 –Motie Eindhoven Airport

18 september 2015 – Motie levensloopbestendige woningen

18 september 2015 – Motie Urgente oplossing voor verkeersknelpunten regio Eindhoven