De contactpersoon voor burgemeesters is Lambert van Nistelrooij (lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu).