Samenstelling HRM-commissie CDA Brabant:
Inge van Dijk (voorzitter)
Ger de Weert (secretaris)
Lambert van Nistelrooij (scout burgemeesters)
Mark van den Broek (opleiding & ontwikkeling)

De HRM-commissie van CDA Brabant wil graag talenten vinden en ontwikkelen voor de rollen en taken in het openbaar bestuur. Dat kan bestuurlijk zijn maar ook politiek, voor algemeen en dagelijks bestuursleden en op alle niveaus (lokaal, provinciaal, landelijk en Europees).

Hiertoe wil de HRM-commissie samenwerken met alle Brabantse CDA-afdelingen. Zowel voor individuele leden als voor bestuurlijke en politieke teams is er begeleiding, advies en opleiding. Bijvoorbeeld door ondersteuning vanuit de HRM-commissie en via middelen vanuit het landelijke CDA Partijbureau, zoals trainingen, handleidingen en het programma DIRK. Toptalenten wil de HRM-commissie koppelen aan loopbaanadviseurs, ervaringsdeskundigen uit onze eigen partij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuursmedewerker Angelique Wulms via awulms@psbrabant.nl of tel. 06-40271507.