Het CDA wil graag dat er gehoor wordt gegeven aan de oproep van de bewoners die langs de snelweg wonen in Rosmalen. De bewoners willen dat de snelweg wordt voorzien van tweelaags zeer open asfaltbeton (ZOAB) om geluidsoverlast te beperken. In 2017 wordt de snelweg opnieuw onderhanden genomen, de bewoners hebben Rijkswaterstaat verzocht bij het onderhoud de snelweg te voorzien van fluisterasfalt. Door de gekozen PPS-constructie is er onduidelijkheid over wie voor de kosten opdraait. Het CDA is van mening dat hierover geen discussie mag zijn. Bij het geplande onderhoud in 2017 moet Rijkswaterstaat, als eigenaar van de weg, hiermee aan de slag.

CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg, maar ook Ankie de Hoon, lid van provinciale staten en raadslid Olaf Thelissen: ‘wij hebben de afgelopen periode signalen ontvangen van geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer op de A59 bij Rosmalen. Naar aanleiding van de vele gesprekken die wij hebben gevoerd met bewoners en wijkraden, hebben wij op landelijk, provinciaal en regionaal niveau vragen gesteld.’

Bij de ombouw van de A59 is voor het eerst in Nederland gebruik gemaakt van een PPS-constructie (publiek-private samenwerking). Bij deze constructie waren drie overheden betrokken: de provincie Noord-Brabant (aanbesteder en opdrachtgever), Rijkswaterstaat (eigenaar) en de gemeente ’s-Hertogenbosch (eigenaar van het grondgebied). De aanleg en onderhoud (tot 2020) is gegund aan het consortium “Poort van Den Bosch”.

De huidige snelweg langs Rosmalen is voorzien van enkellaags zeer open asfaltbeton (ZOAB). Ter beperking van de geluidsoverlast, hebben de bewoners Rijkswaterstaat gevraagd om de weg, bij het geplande onderhoud in 2017, te voorzien van fluisterasfalt, dubbellaags ZOAB. Dit asfalt wordt nu gebruikt bij aanleg en vervanging van rijkswegen langs woonkernen. Rijkswaterstaat wijst dit verzoek af en legt de verantwoordelijkheid hiervoor neer bij het consortium en gemeente. Door de gekozen PPS-constructie is er onduidelijkheid over wie nu voor de kosten opdraait.

Schriftelijke vragen over onderhoud A59