De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil dat Brabanders hun fiets voortaan in de bus kunnen meenemen. De fractie bereidt hiertoe een initiatiefvoorstel voor, met als werktitel Spring maar achterin bij mij.

Momenteel kunnen OV-gebruikers hun fiets, buiten de spits, gratis meenemen in de stoptrein (Sprinter), maar zijn in de bus alleen vouwfietsen toegestaan. Het CDA wil de mogelijkheid van het meenemen van de fiets in de bus nu óók voor gewone rijwielen laten onderzoeken.

Voor het CDA is een goede bereikbaarheid van Brabantse steden en dorpen heel belangrijk, o.a. in de kleine plattelandsgemeenten waar het soms lang wachten is op de bus of lang lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte. Bij veel bushaltes ontbreekt het bovendien aan (voldoende) fietsenrekken, waarin OV-gebruikers hun meegebrachte fietsen kunnen stallen.

Om de bereikbaarheid, en daarmee óók de leefbaarheid, in de provincie te vergroten, wil het CDA het voor de Brabantse reiziger gemakkelijker maken om verschillende wijzen van vervoer te combineren. Bijvoorbeeld door het meenemen van de fiets in of op de bus.

Statenlid Ankie de Hoon (woordvoerder):

“Het CDA vindt dat de provincie ervoor moet zorgen dat iedere Brabander ongehinderd van A naar B kan reizen. Niet alleen door knelpunten op te lossen, maar ook door het bestaande netwerk van wegen, wandel- en fietspaden beter te benutten. Ons voorstel strekt tot een handige combinatie van OV- en fietsgebruik, waarmee bijv. OV-reizigers uit het buitengebied, onder wie forenzen en (thuiswonende) studenten, enorm zijn geholpen.

Daarnaast draagt het bij aan onze ambitie om van Brabant dé fietsprovincie van Nederland te maken: aantrekkelijk voor fietstoeristen van binnen én buiten de provincie, en dus goed voor onze recreatiesector.”

Ankie de Hoon
AdHoon@brabant.nl