De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil Brabanders meer invloed geven op de plannen van de provincie. Zij vraagt het college van Gedeputeerde Staten daarom in 2016 een zgn. B1000 te organiseren.

De B1000 moet de provinciale variant worden van de G1000, een initiatief waarbij 1.000 mensen bij elkaar komen om mee te praten en te beslissen over het beleid van hun gemeente.

Statenlid Marcel Deryckere (woordvoerder):

“Het CDA is een partij die mensen graag zoveel mogelijk zélf aan zet laat bij het nemen van beslissingen over hun toekomst. Wij zijn dan ook groot voorstander van initiatieven als de G1000, waarmee mensen rechtstreeks invloed krijgen op gemeentelijk en provinciaal beleid. Het bestuur van de provincie moet een laagdrempelig bestuur zijn, dat dicht bij mensen staat en waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen.”

De schriftelijke vragen zijn in te zien door op de link onderaan dit bericht te klikken.

Marcel Deryckere
MDeryckere@brabant.nl

Schriftelijke vragen over B1000