CDA en GroenLinks: snel duidelijkheid over Logistiek Park Moerdijk

De Provinciale Statenfracties van CDA en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de vernietiging van het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan van het Logistiek Park Moerdijk door de Raad van State.

Dit provinciale inpassingsplan, door Provinciale Staten vastgesteld op 6 februari 2015, moet de aanleg van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in Moerdijk planologisch mogelijk maken.

Nu de Raad van State het besluit van de provincie echter heeft vernietigd, hebben CDA en GroenLinks de volgende vragen voor gedeputeerde Pauli van Economische Zaken.

  1. Kunt u aangeven hoe en waar het in het proces van voorbereiding en besluitvorming is misgelopen? In hoeverre had deze uitspraak voorkomen kunnen worden, gegeven eerdere uitspraken van de Raad van State in vergelijkbare gevallen?
  2. U definieert in uw reactie op de uitspraak van de Raad van State dat er sprake is van een vormfout en u verwacht dat deze kan worden hersteld. Kunt u die opvatting onderbouwen?
  3. Op welke termijn verwacht u, gelet op het antwoord op vraag 2, dat het inpassingsplan definitief kan worden vastgesteld?
  4. Welke mogelijkheden van beroep en bezwaar zijn er nog in dit proces?
  5. Wat betekent deze vertraging voor de exploitatie van het terrein?
  6. Welke risico’s zijn er in relatie tot deze uitspraak en de vertraging die hiervan het gevolg is?
  7. Om hoeveel bedrijven, die mogelijk afhaken, gaat het en in het verlengde hiervan om hoeveel arbeidsplaatsen en vierkante meters?
  8. Gelet op het feit dat het aantal VAL*/VAS** bedrijven van 5 ha en meer dat zich in Nederland vestigt, beperkt is, rijst de vraag in hoeverre de vertraging gevolgen heeft voor de levensvatbaarheid van dit terrein en de businesscase. Wat is uw visie hierop?
  9. In welke mate acht u aanpassing van de businesscase nodig of gewenst?

*VAL = Value Added Logistic: activiteiten die waarde toevoegen aan een product (zoals assemblage).
**VAS = Value Added Service: activiteiten die waarde toevoegen de productieketen (zoals marketing).

Woordvoerders Roland van Vugt (CDA) en Arno Uijlenhoet (GroenLinks): “Het is voor alle betrokkenen in de regio West-Brabant, zeker de inwoners van Moerdijk, van groot belang dat snel duidelijk wordt hoe de toekomst van Logistiek Park Moerdijk eruit ziet. Daarnaast moeten we hier als provincie van leren: hoe voorkomen we dat de Raad van State in de toekomst nog eens een provinciaal besluit vernietigt, met zoveel onrust en onduidelijkheid tot gevolg? En uiteraard willen we weten welke risico’s de provincie loopt.”

Roland van Vugt
RvVugt@brabant.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.