De grootste uitdaging voor de komende tijd is niet of er in Brabant teveel dieren zijn, maar of er genoeg boeren zijn.

Dát is de kern van de reactie van het CDA op de geactualiseerde Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020, een reeks acties en maatregelen waarmee de provincie de landbouwsector in Brabant wil laten innoveren en verduurzamen.

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant schrikt keer op keer van de dramatische cijfers over bedrijfsopvolging in de agrarische sector, en vreest een leegloop van het Brabantse platteland met alle gevolgen van dien: het verdwijnen van kennis, een verwijdering van de agrarische sector van haar omgeving enz.

Omdat het college van Gedeputeerde Staten uitgerekend dit aspect van sociale innovatie in al haar plannen negeert, pleit het CDA ervoor om dit onderwerp tot één van de pijlers van het landbouwbeleid van de provincie te maken. Doen we dit niet en de uitstroom van jonge ondernemers zet door, dan ziet de toekomst van de landbouwsector er somber uit, aldus het CDA.

Statenlid Ton Braspenning (woordvoerder): “Naast de traditionele bedrijfsopvolgers zijn er ook talloze andere jonge ondernemers met goede ideeën, die vaak niet van de grond komen omdat er geen financiering voor kan worden gevonden óf omdat bestaande regelgeving knelt. Deze starters kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het keren van de leegloop van ons platteland. De provincie moet zich ervoor inspannen dat deze jonge mensen meer en betere kansen krijgen.”

Ton Braspenning
ABraspenning@brabant.nl

Klik op de volgende link en lees de volledige spreektekst van Ton terug: Spreektekst Ton Braspenning actualisatie UBA 2020 (19 februari 2016).