CDA Brabant benoemt twee bestuurlijke vertrouwenspersonen

Het bestuur van CDA Brabant heeft twee bestuurlijke vertrouwenspersonen benoemd. Wij stellen ze graag aan u voor:

Frans Ronnes. Frans Ronnes is recent met pensioen gegaan als  burgemeester van Haaren . Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Bernheze.Te bereiken via telefoon 06-10933005 en via e-mail frans@ronnes.nl
Joseph Vos. Joseph Vos is voormalig Dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta ,voormalig burgemeester van Someren en Uden en voormalig wethouder van Roosendaal. Te bereiken via telefoon 06-81634104 en via e-mail jamvos@casema.nl.
Taken vertrouwenspersonen.

1.Deze vertrouwenspersonen  zijn primair bedoeld als een “luisterend oor” en een “spiegelend gesprekspartner”  voor (aanstaande) bestuurders – wethouders, burgemeesters, waterschapsbestuurders en anderen – die prijs stellen op een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek over hun functioneren, hun toekomst en hun ambities. Wethouders of anderen, die burgemeester willen worden, kunnen zich melden voor zo’n gesprek. Maar ook bestuurders, die anderszins een vervolgstap willen zetten in hun loopbaan en advies willen over hoe dat aan te pakken. Ook bestuurders, die “gewoon” eens willen praten over hun functioneren, kunnen bij de vertrouwenspersonen te recht.

Hoewel zij in beginsel alleen optreden indien daar om wordt gevraagd, kunnen zij bij duidelijke signalen (bv. in de pers) zichzelf ook vrijblijvend als gesprekspartner aanbieden.

Met de aanstelling van deze vertrouwenspersonen nemen CDA Brabant, noch de vertrouwenspersonen de eigen verantwoordelijkheid over. Zij luisteren, geven feed-back en tips, maar elke sollicitatie of andere handeling blijft natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid.

Het spreekt voor zich, dat de gesprekken strikt vertrouwelijk zijn .
2.  Daarnaast zijn de vertrouwenspersonen ook beschikbaar voor lokale CDA fracties, die willen praten over hun rol en aanpak bij de komst van een nieuwe burgemeester. Hoe stel je een profielschets op, hoe kun je kandidaten informeren over de verwachtingen, hoe voer je een sollicitatiegesprek. Zij zorgen in deze ook voor een goede afstemming met de landelijke partijwerkgroep Burgemeestersbenoemingen onder leiding van de partijvoorzitter.

Noot: In de taken van de vertrouwenspersonen zitten ook elementen van de taak, die voorheen zaten in het takenpakket van “de burgemeesterslobbyisten”. Wij kiezen evenwel voor de benaming vertrouwenspersoon, omdat lobbyist naar onze mening minder past in  de huidige benoemingsprocedures en ook verkeerde verwachtingen kan wekken.

Breder kader
Deze benoemingen maken deel uit van een breder veranderingsproces in onze provinciale afdeling. In dat kader hebben we – samen met het bestuur van de Brabantse Bestuurdersvereniging (BSV) geconstateerd, dat er niet altijd een goede taakafbakening is tussen de besturen van de BSV en CDA Brabant en dat het daardoor niet altijd helder is, waar bestuurders bij vragen terecht kunnen.

Daarom hebben beide besturen besloten hun krachten te bundelen.

In dat kader zal het bestuur van de BSV haar leden tijdens een BSV bijeenkomst op 19 november voorstellen om de BSV als zelfstandige entiteit  op te heffen en de taken onder te brengen bij een werkgroep “Bestuur” van CDA Brabant. Daarin zullen zitting hebben de huidige voorzitter (Gedeputeerde Ruud van Heugten) en vice-voorzitter (Burgemeester Anton Ederveen)  van de BSV en de bestuursleden van CDA Brabant  Annemieke van de Ven (wethouder Veghel) en Renze Bergsma (wethouder Woudrichem).

Ook de twee benoemde vertrouwenspersonen zullen deel uitmaken van deze bestuurlijke werkgroep. Op deze manier blijven de vertrouwenspersonen ook goed aangesloten bij de bestuurlijke vraagstukken in onze provincie. Vanzelfsprekend zijn individuele cases nooit onderwerp van gesprek in deze werkgroep.
Tenslotte.

Met deze andere opzet van de BSV en met de aanstelling van de vertrouwenspersonen zetten we een nieuwe stap. We zullen deze stap goed evalueren en later bezien of ook nog andere taken meer aandacht behoeven. Te denken valt dan bv. aan het voordragen van CDA bestuurders voor andere relevante maatschappelijke organisaties. Dergelijke initiatieven vergen ook een goede afstemming met de landelijke partij. En we zullen ook moeten evalueren , of deze vertrouwenspersonen een voldoende antwoord zijn op de noodzaak om het aantal CDA bestuurders op peil te houden.

Maar ook Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd.

Wil van der Kruijs,

Voorzitter CDA Brabant.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.