CDA wil Brabantse winkel- en retailtop voor provinciebrede aanpak leegstand

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil dat het Brabantse college van Gedeputeerde Staten op korte termijn een winkel- en retailtop organiseert om tot een provinciebrede aanpak van leegstand te komen.

Statenlid Stijn Steenbakkers (woordvoerder) wil het college hier via mondelinge vragen toe oproepen in de Provinciale Statenvergadering van 26 februari a.s.

Steenbakkers: “Het achter elkaar failliet gaan van winkelketens als V&D, Perry Sport en Aktie Sport leidt tot honderden werkloze Brabanders en slaat gaten in de winkelstraten van tientallen Brabantse gemeenten. De provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen en alle betrokken partijen bij elkaar brengen om tot een gedragen en gezamenlijke aanpak te komen die leegstand voorkomt en banen oplevert i.p.v. banen kost. Te denken valt aan gemeenten, maar ook aan het MKB en organisaties als de BZW en Brabant Advies.”

In andere provincies zijn tal van voorbeelden te vinden van hoe (regionale) overheden zich inspannen voor bestrijding van leegstand en versterking van de retailsector. Bijvoorbeeld in de provincie Overijssel, waar de provincie ook het initiatief tot een grote winkel- en retailtop heeft genomen.

Andere maatregelen/instrumenten die het CDA graag zou willen laten onderzoeken zijn het experimenteren met regelluwe zones, leegstandsboetes voor vastgoedeigenaren, het snijden in bestaande bestemmingsplannen die nog ruimte laten voor nieuwe ontwikkelingen, en het inzetten van het internationale netwerk van de provincie om buitenlandse bedrijven naar leegstandslocaties te trekken.

De Brabantse CDA-fractie wil dat de provincie Noord-Brabant met deze en andere voorbeelden aan de slag gaat en wenst hierover zo snel mogelijk met het college van Gedeputeerde Staten van gedachten te kunnen wisselen.

Stijn Steenbakkers
SSteenbakkers@brabant.nl

Schriftelijke vragen over onverlichte fietspaden nabij Cuijk en elders

Schriftelijke vragen van Statenleden Ankie de Hoon en Stijn Steenbakkers over onverlichte fietspaden nabij Cuijk en elders.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over onverlichte fietspaden nabij Cuijk en elders.

CDA: Brabant moet aan de slag met kredietunies

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant verzoekt de provincie Noord-Brabant een notitie te schrijven en een rondetafelgesprek te organiseren over kredietunies.

Het CDA heeft hiertoe schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Stijn Steenbakkers (woordvoerder):

“Hoewel de economie groeit, blijft de financierbaarheid van ons bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf (MKB), een groot probleem. Dit terwijl het MKB een voorname drager van werkgelegenheid en kleinschalige innovatie is. De Wet toezicht kredietunies, die op 1 januari jl. inging, stelt het MKB gelukkig in staat om via alternatieve financiering (spaar)geld aan te trekken, buiten de toezichtregels van de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank en de Europese Unie.”

Omdat een florerend MKB óók voor Brabant van groot belang is, wil het CDA dat de Brabantse MKB-ondernemers maximaal kunnen profiteren van de kansen die de Wet toezicht kredietunies biedt.

Daarom wil het CDA van het college een stand van zaken over kredietunies in Brabant én pleit zij voor een provinciebreed rondetafelgesprek met o.a. de Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN), de Kredietunie Brabant, participerende ondernemers, investeerders, gemeenten, de provincie en vertegenwoordigers van politieke partijen.

Steenbakkers: “De Wet toezicht kredietunies biedt financiële ruimte aan ons MKB, en die ruimte moet het MKB kunnen nemen. Dat begint met een gesprek met alle betrokken partijen en organisaties onder regie van de provincie, zodat we gezamenlijk kansen voor ondernemers kunnen verzilveren en eventuele obstakels wegnemen.”

Stijn Steenbakkers
SSteenbakkers@brabant.nl

Schriftelijke vragen over kredietunies