CDA op werkbezoek in Haaren

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant ging op 16 september jl. op werkbezoek in de gemeente Haaren.

De Statenleden spraken er o.a. met verschillende leden van Vereniging De Noenes over wonen en leven op het gelijknamige recreatiepark én brachten een bezoek aan Soiltech in Biezenmortel. Soiltech is een bedrijf gespecialiseerd in bodemgezondheid en plantvitaliteit, en werd eerder dit jaar door de provincie Noord-Brabant uitgeroepen tot Groen bedrijf van de maand. In 2014 won het bedrijf de Schoon Water Innovatieprijs voor haar bijdrage aan het chemievrij onderhouden van sportvelden.

Ook spraken zij met lokale CDA’ers over de politieke actualiteit in de gemeente, zoals de bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Fractievoorzitter Marianne van der Sloot:

“Als Statenfractie waren we blij met de uitnodiging om in Haaren, de tuin van Brabant, op bezoek te komen. Werkbezoeken als deze zijn belangrijk om te weten wat er in onze provincie gebeurt en om de provincie dichter bij de Brabanders te brengen. Zoveel mogelijk het Provinciehuis uit en de provincie in, is dan ook ons motto.”

CDA bezorgd over uitblijven verzachtende maatregelen hagelschade

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant is bezorgd over het uitblijven van verzachtende maatregelen voor gedupeerden van de hagelschade in Zuidoost-Brabant.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 15 juli jl. heeft het CDA er bij het college van Gedeputeerde Staten op aangedrongen om zo snel mogelijk verzachtende maatregelen te treffen, die de negatieve gevolgen van de hagelschade d.d. 23 juni jl. beperken. Het college gaf toen aan niet snel over maatregelen te kunnen beslissen, omdat veel van de mogelijke oplossingen de nodige voorbereidingstijd zouden kosten.

Het nemen van verzachtende maatregelen had wat het CDA betreft veel sneller gemogen, maar hiervoor bleek destijds in Provinciale Staten onvoldoende steun. Statenlid René Kuijken (CDA) heeft het college toen gevraagd om na de zomervakantie alsnog met concrete maatregelen te komen.

Inmiddels zijn we 2,5 maand verder en staat de herfst voor de deur. Afgelopen vrijdag, in de eerste vergadering van Provinciale Staten na de vakantie, kwam Kuijken terug op de eerdere toezegging van het college om maatregelen uit te werken. Helaas had het college weinig nieuws te melden, behalve dat het in oktober of november met een voorstel komt. Het CDA vindt dit veel te laat.

“Om bedrijfseconomische én redenen van dierenwelzijn is het volstrekt onwenselijk om met beschadigde asbestdaken de winter in te gaan”, aldus Kuijken. Eerder liet het kabinet de regio al in de steek door de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts) niet van toepassing te verklaren. Dit ondanks oproepen van o.a. gedupeerden, getroffen gemeentes en de provincie Noord-Brabant zelf.

Verantwoordelijk gedeputeerde Spierings gaf als verklaring voor het uitblijven van maatregelen dat er bij de provincie geen signalen van probleemgevallen meer zijn binnengekomen. Volgens het CDA zijn er op straat echter genoeg voorbeelden te vinden van ondernemers en gezinnen die in de knel zitten.

Het CDA roept deze mensen op om zich te bij de partij melden, zodat het CDA hun verhalen kan doorsturen naar de gedeputeerde. Melden kan door een e-mail te sturen naar cda@brabant.nl.

CDA over Tourambitie provincie: “niet achterover leunen, maar demarreren”

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant is blij met de positieve grondhouding van de provincie Noord Brabant t.a.v. een provinciale lobby voor een ‘Brabantse’ Touretappe of etappe in een vergelijkbaar wielerevenement. Wel mist het CDA bij het college van Gedeputeerde Staten nog enige ambitie én een concrete invulling.

Het CDA stelde recent schriftelijke vragen over dit onderwerp, die vorige week zijn beantwoord (zie Antwoord op schriftelijke vragen over Tour de France door Brabant).

Statenleden Stijn Steenbakkers en Ton Braspenning:

“Als CDA zijn we blij met de positieve grondhouding van de provincie, maar we hadden gehoopt op méér ambitie van een college dat nota bene Beweging in Brabant als motto heeft gekozen. De antwoorden op onze vragen zijn namelijk nog weinig concreet. Zo erkent het college het belang van lobbyen voor sportevenementen, maar ziet het niet het nut in van aansluiting bij lobby-initiatieven als die in Limburg gericht op een Touretappe in Zuid-Nederland. Het CDA vindt dat een gemiste kans. Om het in wielertermen uit te drukken: ”Brabant moet niet achterover hangen in het peloton, maar demarreren. De Tour wacht op niemand.”

In reactie op de antwoorden van het college heeft het CDA de volgende schriftelijke vervolgvragen gesteld:

  1. Wij begrijpen dat lobbytrajecten lang kunnen duren. In juni/juli jl. stond echter nog niet vast wat in 2017 het parcours van de Tour de France ná de proloog zou zijn. Op basis waarvan concludeert u in antwoord op vraag 4 dat het ondersteunen van de Limburgse lobby niets toevoegt?
  2. Bent u bereid om over deze conclusie met verantwoordelijk gedeputeerde Koopmans uit Limburg in gesprek te gaan?
  3. Indien ja, bent u dan bereid om, als blijkt dat ondersteuning vanuit Brabant wel degelijk van toegevoegde waarde is voor een Touretappe in Zuid-Nederland, een concreet voorstel hiertoe te doen aan Provinciale Staten?
  4. Wanneer 2017 toch te snel komt, laat het antwoord ‘wellicht’ op vraag 6 Brabant tamelijk in het ongewisse. U schrijft dat u een inventarisatie van de kansen voor Brabant gaat maken. Kunt u ons een doorkijkje geven naar deze inventarisatie? Voor welke evenementen acht u Brabant kansrijk?
  5. Voor welke wielerevenementen gaat u zich concreet inzetten?
  6. Hoeveel geld is er ongeveer met het binnenhalen van deze evenementen gemoeid?
  7. Helpt het u wanneer Provinciale Staten vooraf de financiële kaders goedkeurt? U hebt dan als college het mandaat om zonder financieringsvoorbehoud te opereren in uw lobby richting de betreffende organisaties én volstrekt duidelijk te zijn over financiële ondersteuning vanuit Brabant.
  8. In uw antwoorden op onze vragen meldt u dat financiële ondersteuning een belangrijke succesfactor is om (sport)evenementen naar Brabant te halen, maar óók dat een langdurige relatie met de organiserende instantie(s), in het geval van de Tour de France is dat de A.S.O.1, van belang is. Hoe onderhoudt Brabant deze relaties? Heeft het college hiervoor budget en capaciteit gereserveerd? En belegt de provincie dit intern of extern?

1 Amaury Sport Organisation.

Schriftelijke vragen ‘zorgstop’ in Boxtel

Schriftelijke vragen van Statenlid en fractievoorzitter Marianne van der Sloot over de ‘zorgstop’ in de gemeente Boxtel.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over zorgstop gemeente Boxtel.

CDA: haal de Tour naar Brabant!

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil dat de provincie Noord-Brabant gaat lobbyen om een Touretappe naar Brabant te halen. Het CDA heeft hiertoe schriftelijke vragen gesteld aan het Brabantse college van Gedeputeerde Staten.

Als het aan het CDA ligt, voert al in 2017 een etappe van de Tour de France door Brabant. Mocht dat niet mogelijk blijken, dan wil het CDA dat de provincie inzet op een van de Touredities daarna: 2018 of 2019.

In het huidige Sportplan van de provincie Noord-Brabant is er voor grote sportevenementen als de Tour geen plek en geld gereserveerd. Wil er een groot sportevenement in Brabant plaatsvinden, dan is daarvoor een apart voorstel mét financiële dekking nodig. Het CDA vraagt de provincie daarom met een voorstel voor een ‘Brabantse’ Touretappe te komen én een Tour-lobby te starten.

Statenlid Steenbakkers (woordvoerder sport):

“Brabant is een echte sportprovincie, waar top- en breedtesport hand in hand gaan. De Tour de France is niet alleen een sportevenement van wereldklasse, ook brengt de Tour mensen met uiteenlopende achtergronden van over de hele wereld bij elkaar. Tourhelden als Tom Dumoulin en Bauke Mollema zijn een voorbeeld voor generaties kinderen, die elkaar ontmoeten bij een van de vele wielerverenigingen die onze provincie rijk is. Prachtig!

Al jarenlang zetten bekende en immens populaire wielercriteria als die in Boxmeer, Chaam en Roosendaal Brabant op de kaart als provincie die sporten én fietsen hoog in het vaandel heeft. De Tour kan zowel de top- als breedtesport in Brabant een geweldige impuls geven én trekt ongetwijfeld veel Tourliefhebbers en fietstoeristen naar onze provincie. Goed voor de economie. Al met al genoeg redenen om ons maximaal in te spannen voor de Tour door Brabant!”

Het CDA heeft het college gevraagd om behalve voor de Tour de France óók te lobbyen voor andere wielerrondes over Brabantse bodem, zoals de Giro d’Italia en de Vuelta.

Klik op de volgende link om de schriftelijke vragen van Statenleden Stijn Steenbakkers en Ton Braspenning te bekijken: Schriftelijke vragen over Tour de France door Brabant.

Schriftelijke vragen mobiele sporttribunes

Schriftelijke vragen van Statenleden Stijn Steenbakkers (CDA) en Maurice Spapens (SP) over mobiele sporttribunes.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over mobiele sporttribunes.