CDA verzoekt extra debat over noodsteun ZO-Brabant

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil een extra debat over noodsteun aan gedupeerden van de hagelschade in Zuidoost-Brabant. De partij dient hiertoe een verzoek in voorafgaand aan de Provinciale Statenvergadering van 15 juli a.s. Wanneer Provinciale Staten het verzoekt steunt, vindt dit zgn. ‘interpellatiedebat’ diezelfde dag nog plaats.

Het CDA verzoekt een extra debat vanwege de grote onzekerheid waarin gedupeerde ondernemers, burgers en verenigingen al geruime tijd verkeren.

“Nu de bouwvakvakantie en het politieke zomerreces voor de deur staan, is het noodzaak dat er duidelijkheid komt over verzachtende overheidsmaatregelen voor de zwaar getroffen regio. Het CDA wil hierover met het college van Gedeputeerde Staten van gedachten wisselen, wanneer het naar onze mening te weinig of te langzaam handelt.” Aldus Statenlid René Kuijken.

In het debat wil het CDA aan het college van Gedeputeerde Staten in ieder geval de volgende vragen stellen:

 1. Erkent het college dat vele bedrijven en verenigingen het extra zwaar hebben door de geleden schade veroorzaakt door de extreme hagelbui van 23 juni?
 2. Is het college van mening dat we als provincie de zwaar getroffen regio de helpende hand zouden moeten toesteken?
 3. Welke kansen ziet dit college om deze extreme schade aan te grijpen om provinciale doelen dichterbij te brengen, zoals het steunen van boeren die hun bedrijf willen beëindigen?
 4. Heeft het college al concrete maatregelen bedacht ter ondersteuning van de regio?
 5. Wanneer komt het college met deze maatregelen?

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant bracht onlangs samen met Tweede Kamerleden Erik Ronnes en Jaco Geurts, lokale CDA’ers én de ZLTO een bezoek aan het dorp Luyksgestel, een van de plaatsen die door de hagelstorm zwaar is getroffen. Volgens het CDA zijn de schade en het menselijk leed dusdanig groot, dat sprake is van een ramp en de overheid de slachtoffers moet helpen.

Het CDA hoopt dat het Brabantse college van Gedeputeerde Staten beter meedenkt met de getroffen regio dan het kabinet tot dusver heeft gedaan. Vorige week wees verantwoordelijk staatssecretaris Van Dam noodsteun aan de regio immers af. Onbegrijpelijk, vindt het CDA.

CDA: kabinet laat getroffen boeren en tuinders aan hun lot over

De CDA Tweede Kamerfractie heeft via een spoedprocedure opheldering gevraagd aan het kabinet over steun aan door het noodweer getroffen boeren en tuinders in Limburg en Noord-Brabant. Staatssecretaris Van Dam heeft inmiddels een bezoek gebracht aan het getroffen gebied. “Hij stond erbij en keek ernaar. Alleen een hart onder de riem is niet voldoende, Van Dam had nu de kans te laten zien dat hij er ook voor de boeren is”, aldus CDA-woordvoerder Jaco Geurts.

Geurts: “Ik ben stomverbaasd. In plaats van snel te zoeken naar een passende oplossing komt de staatssecretaris met lege handen aan. Daar hebben de getroffen boeren, tuinders en burgers helemaal niks aan. Ik heb eerder deze week gevraagd om de evaluatie brede weersverzekering zo spoedig mogelijk af te ronden. In de evaluatie moet ook worden meegenomen wat de gevolgen zijn geweest van verhoging van de assurantiebelasting door dit kabinet van 9,7% naar 21%. Het lijkt erop dat deze verhoging voor ondernemers een te hoge drempel is geweest om aan de brede weersverzekering mee te doen. Dat wil ik graag van de staatssecretaris horen. Daarnaast wil het CDA inzichtelijk hebben waarom België en Duitsland blijkbaar wel schade vergoeden. En tot slot wil ik weten welke mogelijkheid het kabinet ziet om de Wet tegemoetkoming rampen in werking te laten treden.”

Het CDA heeft de staatssecretaris verzocht om morgen voor 16:00u met een reactie te komen. Inmiddels wordt de schade van de boeren en tuinders alleen al geschat op een half miljard euro.  De schade is dermate groot dat er mede een oplossing vanuit de overheid moet komen. Daarnaast zijn de weersomstandigheden zo extreem geweest, zoals in Luyksgestel en Someren waar mega hagelstenen uit de lucht kwamen vallen, dat daar geen verzekering op lijkt berekend.

CDA Tweede Kamerleden Jaco Geurts en Erik Ronnes zullen vrijdagavond 1 juli een bezoek brengen aan het getroffen gebied in de gemeente Bergeijk, om met de tuinders, boeren en bewoners te bezien welke vervolgstappen ondernomen kunnen worden om het kabinet tot actie te manen.

Beneluxparlement bezoekt Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

Op initiatief van o.a. CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert brengt een delegatie van het Beneluxparlement op 24 juni a.s. een werkbezoek aan Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Ook Brabants Tweede Kamerlid Erik Ronnes (CDA) is hierbij aanwezig.

Aanleiding voor het bezoek is de Belgische tolheffing, die in beide gemeenten voor grote verkeersproblemen en véél overlast zorgt. De parlementariërs, afkomstig uit Nederland, België en Luxemburg, laten zich hierover bijpraten en bekijken verschillende overlastlocaties.

Namens de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant zullen Statenleden Ton Braspenning en Ankie de Hoon aanwezig zijn. Zij stelden eerder schriftelijke vragen over de gevolgen van de Belgische tolheffing aan het Brabantse college van Gedeputeerden Staten.

Het programma dat de delegatie volgt, vindt u hieronder.

ALPHEN-CHAAM (locatie: Café Restaurant Bellevue – Dorpsstraat 27, 4861 AA, Chaam)

10.45-11.00 uur: Aankomst + Ontvangst

11.00-11.30 uur: Gesprek met burgemeester, raads- en collegeleden, dorpsraad en Actiegroep ‘Stop doorgaand vrachtverkeer Chaam’

11.30-12.30 uur: Wandeling langs overlastlocaties en ontmoeting met inwoners

12.30-13.15 uur: Lunch (besloten)

13.15-13.30 uur: Verplaatsingstijd naar Baarle-Nassau

BAARLE-NASSAU (locatie: Stadhuis – Singel 1, 5111 CC, Baarle-Nassau):

13.30-14.15 uur: Gesprek met burgemeester, raads- en collegeleden van de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog

14.15-14.30 uur: Bekijken overlastroute vrachtverkeer (vanuit S-bocht op de Singel)

14.30-15.00 uur: Uitzicht op overlastlocatie + Gesprek met inwoners vanaf Rabobank

15.00 uur: Einde + Vertrek

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om 11.30-12.30 uur en om 14.15-15.00 uur bij dit werkbezoek aan te sluiten. De overige programmaonderdelen zijn besloten.

Schriftelijke vragen fietspad Haghorst

Schriftelijke vragen van Statenleden Ankie de Hoon (CDA), Roland van Vugt (CDA) en Karel Burger Dirven (VVD) over de realisatie van een veilige fietsroute tussen Haghorst en Moergestel.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over fietspad Haghorst.

Nieuwsbrief #10 is uit: lees hier

Nieuwsbrief nr. 10 van het CDA Brabant staat online, met o.a. een terugblik op de Statendag van 10 juni jl. en véél leuke foto’s!

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #10 CDA Brabant. Veel leesplezier!

Reageren? Mail naar cda@brabant.nl.

Schriftelijke vragen integrale benadering leegstand en asbestdakenproblematiek

Uitnodiging themabijeenkomst “Seniorproof Wonen voor iedereen?!”

Beste heer/mevrouw,

Graag nodig ik u namens het CDA Senioren Netwerk Breda uit voor de themabijeenkomst:

“Seniorproof Wonen voor iedereen?!”

Wanneer:                             dinsdag 31 mei 2016

Tijd:                                       20.00 tot 22.30 inloop vanaf 19.30 met koffie/Thee

Doel:                                      De Themabijeenkomst heeft een interactief karakter. Doel is om de doelgroep van 50+ bewust te maken over het toekomstbestendig- en seniorproof- wonen voor ouderen. Hoe ziet die huisvesting van senioren er uit in de (nabije)toekomst en welke alternatieve woonvormen zijn er mogelijk. Het ligt in de bedoeling om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en een beeld te schetsen over het wonen voor senioren in de toekomst.

Voor wie:                             Iedereen is welkom en ook niet CDA leden zijn van harte welkom.

Aanmelding:                        Stuur een e-mail cda.snb@gmail.com  

Waar:                                    De Zilverberk, Schoolstraat 9,  4811 AC Prinsenbeek

Informatie:                          Monique van de Voorde moniquevandevoorde@hotmail.com


Programma van Thema-avond:

 • Woord van welkom door Monique van de Voorde namens CDA Senioren Netwerk Breda en introductie van de gespreksleider van de avond, Inge van Dijk (provinciaal voorzitter CDA Noord Brabant).

Gastsprekers:

 • Peter Smittenaar (voormalig bestuurder St Elisabeth Breda) hij spreekt a.d.h.v. een paar prikkelende stellingen onder de titel “we zijn er nog niet!” Hij zal u meenemen in o.a. de vraag  “Waar en hoe wil ik oud worden? Daarvoor tijdig zelfstandig keuzes maken”.
 • Stijn Steenbakkers (Lid Provinciale Staten Noord Brabant CDA)
 • Hij zal ingaan op facts and figures in Brabant. Hoe staat het met de woningbouw hoeveel komen we tekort? Wat doet de provincie aan duurzaam en toekomstbestendig bouwen? En wat doen we met de leegstandsproblematiek?
 • Marc Ouwehand van “Martha Flora” Hij zal ingaan op aantrekkelijk wonen en (dementie)zorg.
 • Liesbeth Smedinga en Rolph Jobse van “WIJ” zullen vanuit het Provinciaal Service punt in gaan op “Wonen met gemak”

Pauze:     Even tijd voor koffie/Thee of fris en het nadenken over vragen voor de forumdiscussie.

Forumdiscussie: onder leiding van Inge van Dijk.

      In het forum zullen naast de bovengenoemde gastsprekers aanschuiven:

 • Patrick van Lunteren, wethouder (SP) Jeugd, Wonen en Wijken Breda.
 • Don van Sambeek, voorzitter Senioren Netwerk CDA Noord-Brabant.
 • Peter Wouda, Geschikt wonen.

Afsluiting:  met gelegenheid voor een informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

Hopelijk mogen wij u 31 mei aanstaande verwelkomen!

Met vriendelijk groet,

Namens het CDA Senioren Netwerk Breda

Monique van de Voorde

 

Na afloop van de avond kunt op basis inschrijving via het Seniorennetwerk Noord Brabant enkele locaties bezoeken. In de bijlage treft u nadere informatie aan over een aantal initiatieven binnen Noord Brabant. Klik hier:
Bezoekadressen wooncomplexen

 

Schriftelijke vragen over sluipend vrachtverkeer door grensgemeenten