Nieuwsbrief CDAV Brabant online: lees hier!

Wensen van duurzaamheid anno 2020
December 2019

Het jaar 2020 is een schrikkeljaar, zoals dat eens in de vier jaar voorkomt. Omdat de aarde in 365 dagen en ongeveer 6 uur om de zon draait. Dat houdt in dat we in het komende jaar een dag extra hebben om onze ambities op het gebied van duurzaamheid nu eens wél waar te maken. Met ‘onze eigen’ Frans Timmermans, polyglot en strenge Brusselse milieucommissaris, moet het lukken om in ieder geval binnen Europa grote stappen te zetten. Bovendien zou de moed en onverzettelijkheid van het jonge Zweedse meisje Greta Thunberg ons allen moeten inspireren om economische voordelen van de korte termijn opzij te zetten voor duurzaamheidwinst voor de lange termijn.

Behalve duurzaamheid voor het behoud van de aarde kennen we het begrip ‘sociale duurzaamheid’. Met het minder worden van de aloude sociale banden door kerken en verenigingen lijkt die op veel plaatsen aan betekenis te hebben ingeboet. De banden bestaan hier en daar nog wel, maar anno 2020 kan het geen kwaad om als samenleving naarstig op zoek te gaan naar manieren om de sociale cohesie te vergroten. Velen van ons dóen dat ook, en niet alleen in de kersttijd.

CDA’ers zijn zich terdege bewust van de verbondenheid met en de verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties, verwoord in het uitgangspunt ‘Rentmeesterschap’. Bijna niemand zal trouwens de noodzaak van duurzaamheid ontkennen. Maar hoe wordt de steun voor de diverse concrete maatregelen die nodig zijn verkregen? Voor een deel ligt de oplossing in de wijken waar de mensen wonen. Het invoeren van maatregelen die goed zijn voor ons milieu wordt gemakkelijker als mensen de plannen voor hun buurt begrijpen en er bij betrokken worden. Buurten die werken aan hun veiligheid. Dat is ook sociale duurzaamheid. Zoiets als sociale controle. Bepaalde mensen wisten altijd alles, waren misschien irritant nieuwsgierig, maar die sociale controle had ook als effect dat de veiligheid werd vergroot.
Het bruggetje met het thema van de CDAV-bijeenkomst van 22 november is snel gemaakt. Hoewel we Tweede Kamerlid Joba van den Berg in de eerste plaats hadden uitgenodigd om onze zorgen kenbaar te maken over de ontwikkelingen op het gebied van supersnel internet en de toenemende straling, zien we ook de voordelen daarvan: Het ‘internet of things’ (IoT) is misschien wel onze nieuwe buurvrouw, die door middel van slimme technologie je huis in de gaten houdt en zorgt voor veiligheid als je niet thuis bent. Op deze manier ontstaat anno 2020 meer contact met de buren, meer sociale duurzaamheid, meer gezelligheid in de buurt en meer bereidheid om mee te doen aan maatregelen die goed zijn voor de milieukwaliteit.
Al die apparaten die met elkaar verbonden worden. Het is voor velen van ons wennen. En we kennen ook nog niet de eventuele gezondheidsrisico’s. Toch kunnen we er veel voordelen van hebben. Voordelen die ook nog eens duurzaam zijn.

ALV in Oirschot/themabijeenkomst invoering 5G en gezondheidsrisico’s

Op 22 november was de najaarsbijeenkomst van het CDAV Brabant in Oirschot. Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling was onze sympathieke gastvrouw in de Raadskelder van het gemeentehuis in Oirschot.
In het huishoudelijk gedeelte werden het Jaarverslag en het Financieel Jaaroverzicht 2018 vastgesteld. De penningmeester wees erop dat de bijdrage van het CDA Brabant nihil is en zal blijven. We zullen daarom creatief met onze activiteiten om moeten gaan. Dat betekent dat we in de toekomst wellicht een kleine bijdrage zullen vragen aan de deelnemers van de bijeenkomsten. Geopperd werd om in plaats van een bijdrage naar het landelijk CDAV een kleine bijdrage over te maken aan het Brabantse CDAV. We zullen zien hoe een en ander gaat uitpakken. In iedere geval willen we op mooie locaties interessante thema’s op de kaart blijven zetten.

Aan de hand van een presentatie (bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief) gaf CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg een beeld van de problematiek en de stand van zaken van 5G. 5G is nodig om supersnel internet mogelijk te maken en 5G is nuttig. Tijden veranderen en ontwikkelingen houd je nu eenmaal niet tegen.
CDAV Brabant had vooraf nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de gezondheidsrisico’s van 5G. Joba gaf aan dat ze meer zorgen heeft om de ‘spyware’ dan om elektromagnetische straling. Niettemin heeft ze als woordvoerder 5G wel degelijk oog voor mogelijke gezondheidsrisico’s. Naar aanleiding van haar vragen aan de staatssecretarissen Mona Keijzer en Bruno Bruins en een aangenomen motie van haar hand is dit onderwerp nadrukkelijk in de Kamer aan de orde gesteld (zie bijlagen bij deze Nieuwsbrief). Begin november heeft de cie. VWS op verzoek van Joba de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over gezondheidsaspecten van 5G: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/werkprogramma/werkprogramma/01/5g-en-gezondheid.

Ook wees ze op het Rapport van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, waarin wordt benadrukt dat Europa met een eigen visie op wettelijke eisen moet komen.
Gevraagd naar de in sommige landen grotere terughoudendheid ten aanzien van elektromagnetische straling zei Joba toe hier informatie over in te winnen. De Zweedse overheid bijvoorbeeld adviseert mobiele telefoons niet te dicht bij het hoofd te houden. We blijven dit graag volgen.

Na afloop volgde een rondleiding door het prachtige Oude Raadhuis uit 1513. CDA-wethouder Piet Machielsen en een van de vrijwilligers van de VVV hielden een enthousiast betoog over het buitengewoon grote culturele en monumentale erfgoed dat Oirschot rijk is en recente ontwikkelingen .

Burgemeesters gefeliciteerd; afscheid Henny Houben

Onze CDAV Brabant-leden Annemieke van de Ven en Wilma van der Rijt zijn (bijna) benoemd tot burgemeester van respectievelijk de gemeenten Reusel-De Mierden en Brunssem. Annemieke volgt Jetty Eugster op, die waarnemer was in de gemeente Reusel-De Mierden. Van harte gefeliciteerd en heel veel succes en plezier gewenst in de nieuwe functie! We zijn trots op jullie.

Henny Houben neemt na vele jaren afscheid als bestuurslid van het CDAV-Brabant. We danken haar voor haar inzet en wensen haar alle goeds toe.

Het bestuur van het CDAV Brabant wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Joke Wagter, Anneke Sprong, Jetty Eugster, Elma Petter, Susanne de Groot, Esther van den Bogaart en Bettie de Leeuw
Redactie Bettie de Leeuw

Klik op de volgende link om de volledige nieuwsbrief te bekijken: Nieuwsbrief CDAV Brabant december 2019.

 

Uitnodiging CDAV Brabant – Bezoek Oirschot & Themabijeenkomst 5G op 22/11

UITNODIGING
Bezoek Oirschot & Themabijeenkomst 5G

Datum: vrijdag 22 november, van 13.30 uur tot 17.00 uur
Plaats: Het Oude Raadhuis (Markt 1, 5688 AC, Oirschot)

Dit keer zijn we te gast in de mooie Brabantse gemeente Oirschot, bij burgemeester Judith Keijzers-Verschelling.
Locatie is het Oude Raadhuis (bouwjaar 1513), gelegen aan de Oirschotse Markt (gratis parkeren). Het monumentale maar ook bruisende en hippe Oirschot kent vele bezienswaardigheden, waaronder meer dan 300 Rijks- en gemeentelijke monumenten. Burgemeester Keijzers-Verschelling laat ons kennismaken met dat mooie erfgoed.

Daarnaast praat Joba van den Berg, CDA Tweede Kamerlid, ons bij over de voor- en nadelen van de introductie van 5G, de vijfde generatie van het mobiele netwerk. Kenmerkend voor 5G is de zeer hoge snelheid, met grote mogelijkheden en vele toepassingen in de toekomst. Zo zullen de meeste apparaten en machines aangesloten kunnen zijn op het internet, het ‘internet of things’. Dankzij ingebouwde sensoren en een dataverbinding worden deze dan bijvoorbeeld eerder gerepareerd of geüpdatet. Maar hoe veilig is het nieuwe netwerk; hebben we nu al voldoende kennis van de eventuele effecten van de straling op onze gezondheid om tot invoering ervan over te gaan?
Er is gelegenheid om Joba vragen te stellen en met elkaar de discussie aan te gaan.

Programma:
13.30 uur: Inloop en welkom met koffie/thee en iets lekkers
14.00 uur: Opening door voorzitter Joke Wagter en gastvrouw Judith Keijzers-Verschelling
14.10 uur: Kort huishoudelijk gedeelte
14.15 uur: Joba van den Berg: inleiding 5G
14.35 uur: Pauze met koffie/thee en gelegenheid om vragen in te dienen
15.00 uur: Discussie
15.30 uur: Rondleiding door burgemeester Judith Keijzers
16.30 uur: Borrel

Het bestuur van het CDAV Brabant nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. Graag zo snel mogelijk, maar vóór 11 november a.s., opgeven via cdav@cdabrabant.nl. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Uitnodiging themabijeenkomst CDAV-Brabant op 14/06

UITNODIGING

Themabijeenkomst over invoering van 5G en
gezondheidsrisico’s
Tijd: vrijdag 14 juni, van 14.00u tot 16.30u
Plaats: Cultureel Centrum De Schakel
Adres: Kerkstraat 104, 5126 GD te Gilze

We willen overal bereikbaar zijn. De dataverbinding voor onze smartphones en computers moet snel zijn. Bovendien is het de bedoeling dat straks ook onze auto’s en huizen ‘connected’ zijn. In de toekomst zullen de meeste apparaten en machines op het internet zijn aangesloten, het ‘Internet of Things’. Dankzij ingebouwde sensoren en een dataverbinding kunnen deze dan bijvoorbeeld eerder worden gerepareerd of geüpdatet. De eisen die deze hoogwaardige digitale connectiviteit stelt aan het mobiele netwerk maken het noodzakelijk om dit netwerk ingrijpend aan te passen: van 4G naar 5G (de 5e Generatie mobiel netwerk). Voordelen te over (en nadelen, zoals mogelijke Chinese spionage door de fabrikant), maar wat betekent het gebruik van smartphones, WiFi en zendmasten voor onze gezondheid? In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor de gevaren. Natuurkundige Leendert Vriens heeft 30 jaar in het Natlab van Philips gewerkt. Hij kreeg steeds meer klachten en kwam erachter dat de 24 uur per dag stralende, snoerloze telefoon de oorzaak was. Sinds 2013 is hij webmaster van www.stopumts.nl.

Programma:

13.30 uur: Inloop en welkom met koffie/thee/cake
14.00 uur: Opening
14.05 uur: Kennismaking met Tanja van de Ven-Vogels, Statenlid sinds 28 maart jl.
14.15 uur: Introductie Leendert Vriens door Esther van den Bogaart, inleiding 5G en gezondheidsrisico’s
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: Joba van den Berg, CDA Tweede Kamerlid, over standpunt CDA-fractie
15.35 uur: Paneldiscussie

Het bestuur van het CDAV Brabant nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. Aanmelden graag vóór 4 juni a.s. via cdav@cdabrabant.nl.

NB. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!

ALV CDAV Brabant & Werkbezoek met René Peters 02/11

UITNODIGING:
Wat? Werkbezoek aan zorgboerderij Molenvelden.
Wanneer? Vrijdag 2 november 2018.
Hoe laat? 14.00-16.30 uur.
Waar? Zorgboerderij Molenvelden (adres: Molenvelden 3 te Knegsel).

Zorgboerderij Molenvelden in Knegsel biedt dagbesteding aan ouderen die moeite hebben met het invullen van de dag. Hulpbehoevende en dementerende ouderen kunnen er onder professionele begeleiding actief zijn. Zij blijven langer in een thuissituatie, in hun vertrouwde omgeving, en mantelzorgers worden ontlast. Zorgboerderij Molenvelden bevindt zich op het melkveebedrijf van Tonnie en Frans de Crom.

Op deze mooie locatie praat René Peters de aanwezigen bij over het armoedebeleid in Nederland. René Peters was de nr. 3 van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. In de Tweede Kamer is hij woordvoerder jeugd(zorg), werk & inkomen en schulden & armoede. Waar staan we nu en wat willen René en het CDA bereiken op het armoededossier?

Programma:
14.00 uur: Inloop en welkom met koffie/thee en cake
14.15 uur: Korte ALV (huishoudelijk deel: jaarverslag en financieel jaarverslag)
14.30 uur: Uitleg en rondleiding zorgboerderij door Tonnie de Crom
15.00 uur: Inleiding René Peters over armoedebeleid en discussie
16.30 uur: Einde

Het bestuur van het CDAV Brabant nodigt eenieder van harte uit om aanwezig te zijn.
Aanmelden bij voorkeur zo snel mogelijk en in elk geval vóór 25 oktober a.s. via: cdav@cdabrabant.nl.

Zomernieuwsbrief CDAV Brabant online: lees hier!

De zomernieuwsbrief van het CDAV Brabant staat online!

Klik op de volgende link om de nieuwsbrief te bekijken: Zomernieuwsbrief CDAV Brabant (juli 2018).

Begeleidend schrijven van het CDAV Brabant-bestuur:

Beste CDAV-ster,

Bijgaand de juli nieuwsbrief, met daarin onder meer een verslag van onze bijeenkomsten in het Provinciehuis – thema ambassadeurschap – en bij Waterschap De Dommel in Hapert.

Gelukkig waren bij beide bijeenkomsten veel leden aanwezig. Maar er kunnen er altijd meer bij!

Onze bijeenkomsten vinden plaatst op mooie locaties, we nodigen interessante sprekers uit en je steekt er veel van op.
Maar ook ontmoeten we elkaar voor een gezellig samenzijn.

Ter inspiratie de woorden van CDAV-voorzitter Josine Westerbeek-Huitink in haar bijdrage aan het boek ‘100 jaar vrouwenkiesrecht’, haar droom voor de toekomst van het CDAV:

‘Een CDAV dat gevormd wordt door een hecht netwerk dat verspreid is over het hele land. Een netwerk waarin vrouwen elkaar ontmoeten, inspireren en motiveren en elkaar uitdagen om elke keer een stapje verder te zetten als het gaat om politieke bewustwording en activering. Een club die vrouwen inspireert en stimuleert om meer en meer een actieve rol te spelen in het politieke krachtenveld. Actief op alle niveaus vanaf de basis tot aan de top om op die manier ook echt te komen tot een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen.’

Het bestuur van het CDAV-Brabant wenst een ieder een mooie zomervakantie toe! 

Netwerkbijeenkomst CDAV

UITNODIGING NETWERKBIJEENKOMST

Tijd: 2 februari, van 13.30 uur tot 16.30 uur
Plaats: Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Programma

13.30 uur: Aankomst Provinciehuis + Welkom

13.45-14.15 uur: Ontvangst door Marianne van der Sloot

14.15-15.45 uur: CDAV-programma, thema is ‘ambassadeurschap’ e.a.

15.45-16.30 uur: Rondleiding Provinciehuis

16..30 uur: Afsluiting

Thema van het CDAV-programma is ‘ambassadeurschap’, imago, integriteit. De netwerkbijeenkomst sluit aan bij de workshop van het landelijk CDAV, die gehouden wordt in Almere op 20 januari, voorafgaand aan de CDA nieuwjaarsreceptie. Ook onderwerpen van die workshop: gebruik social media, wie is je achterban, wat is jouw persoonlijke drive voor dit werk, persoonlijke campagne, hoe houd je jezelf staande in een mannenbolwerk, wat is je (vrouwen)agenda, relatie met thuis, opereren in het publieke domein, komen aan de orde.

Met de CDA POWERVROUWEN Esther de Lange (vice-vz EVP fractie Europees Parlement), Marianne van der Sloot (raadslid ’s-Hertogenbosch en vz PS fractie Noord-Brabant), en Jetty Eugster (wnd burgemeester Reusel-de Mierden)

Voor deze netwerkbijeenkomst zijn alle leden van het landelijk CDAV uitgenodigd.

Het bestuur van het CDAV Brabant nodigt je van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Graag zsm, maar vóór 24 januari opgeven via: cdav@cdabrabant.nl

CDAV-bijeenkomst met bisschop De Korte

Op vrijdag 12 mei a.s. houdt het CDAV Brabant een bijeenkomst met bisschop De Korte over het thema christendom en islam.

Gerard de Korte, sinds 14 mei 2016 bisschop van ‘s-Hertogenbosch, staat bekend als bruggenbouwer die steeds op zoek is naar dialoog en oecumene.

Plaats: Sint Petruskerk, Kloosterdreef 31 in Eindhoven.

Tijd: 12 mei, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Ook anderen dan CDAV-leden zijn van harte welkom!

Uitnodiging ALV CDAV Brabant

ALV CDAV-Brabant op 8 oktober 2016, 10.00 uur

Plaats: Museum voor Religieuze Kunst in Uden, Veghelsedijk 25, 5401 PB Uden
Het MRK is gevestigd in een vleugel van een bewoond klooster. Het presenteert een van de mooiste collecties religieuze kunst van ons land en heeft een bijzondere kruidentuin.

Thema ALV: De verhouding tussen overheid en religie in relatie tot de nieuwe religieuze verscheidenheid

Een pleidooi voor ‘waardeautonomie’

De talrijke aanslagen – veelal uit naam van het islamitisch geloof – die dit jaar in Europese landen plaatsvonden hebben ons angstig gemaakt. In bepaalde Franse gemeenten worden burkini’s verboden. Hoofddoeken en kruizen in klaslokalen worden in de ban gedaan. Ook in ons land zijn liberale partijen in snel tempo bezig om alles wat op maatschappelijk gebied herinnert aan het christelijk geloof snel te doen verdwijnen, uit angst voor ‘islamisering’. Doen we er goed aan om geloofsuitingen voortaan privé te houden en religie uit het publieke domein te weren?

Vorig jaar ontving Sophie van Bijsterveld de De Savornin Lohmanprijs, vanwege haar publicaties op het terrein van Religie en Overheid. Sophie is lid van het CDAV-Brabant. Zij vertelt ons over haar opvattingen over dit onderwerp en haar publicaties. CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch hebben we bereid gevonden om als vertegenwoordiger van het islamitisch geloof aan de discussie deel te nemen.

Programma

• 10.00 uur: Inloop, ontvangst met koffie/thee

• 10.15 uur: ALV huishoudelijk deel (Voorstellen Brabantse vrouwelijke kandidaten TK verkiezingen, Jaarverslag, Financieel JV)

• 10.30 uur: Thema: Verhouding religie en overheid, Sophie van Bijsterveld, hoogleraar Religie, recht en samenleving aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en lid EK-fractie en Mustafa Amhaouch, lid CDA TK-fractie

• 12.30 uur: Rondleiding door het Museum voor Religieuze Kunsten

Het bestuur van het CDAV Brabant nodigt je van harte uit om aanwezig te zijn bij deze CDAV bijeenkomst. Graag vóór 26 september opgeven via: cdav@cdabrabant.nl Je bent van harte welkom!
Ook introducés zijn welkom. Als je in het bezit bent van een MJK, neem die dan a.u.b. mee.