CDA: projecten van ouderenbonden verdienen provinciale steun

Het CDA heeft tijdens de Statendag van 26 februari haar steun uitgesproken voor de provinciale subsidies aan projecten van de Brabantse ouderenbonden.

Statenleden Marianne van der Sloot en Marcel Deryckere: ”De provincie bereikt en ondersteunt via de ouderenbonden honderdduizenden Brabantse senioren met de meest fantastische projecten. We hebben hiermee goud in handen. Koester deze projecten en draai ze niet de nek om.”

Het CDA heeft het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om de projectsubsidies beslist niet af te schaffen, zoals de VVD verzocht. De Statenfractie zal dit thema de komende maanden blijven volgen en strijden voor behoud van provinciale steun aan projecten van de Brabantse ouderenbonden.

Marcel Deryckere
MDeryckere@brabant.nl

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: stand van zaken

In december 2015 werd de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) onder toezicht gesteld van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit vanwege een tekort van 3,4 miljoen euro op haar begroting 2015.

Op 16 februari jl. heeft het dagelijks bestuur van de OMWB tijdens een informatiebijeenkomst een toelichting gegeven op de stand van zaken. Sindsdien gaat er een golf van verontwaardiging door West-Brabant. Zo circuleren in verschillende gemeenteraden moties die oproepen tot het aftreden van het dagelijks bestuur.

Het CDA is altijd zeer kritisch geweest op de omgevingsdiensten en ook op de OMWB. Het begrotingstekort is onacceptabel en zowel het dagelijks als het algemeen bestuur hebben fouten gemaakt. Op 9 maart a.s. bespreekt het dagelijks bestuur echter een nieuwe begroting, die op 15 maart naar het ministerie gaat.

Aangezien het dagelijks bestuur op zo’n korte termijn met dit ombuigingsvoorstel komt, lijkt het de Provinciale Statenfractie van het CDA het beste om nog even rust te bewaren en het voorstel af te wachten. Bovendien komt de evaluatie van het dagelijks bestuur spoedig naar buiten, waarna de volksvertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten op basis van deze stukken kunnen bezien of zij vertrouwen hebben in het plan, het dagelijks bestuur (als uitvoerder van het plan) en het algemeen bestuur (als controleur van het dagelijks bestuur).

Bij gemeenteraden en bij Provinciale Staten bestaat veel frustratie over de slechte informatievoorziening, mede het gevolg van twee bestuurslagen tussen raden en Staten enerzijds en de OMWB anderzijds. In de afgelopen jaren ontvingen zowel raden als Staten op verschillende momenten signalen over een chaotische administratie en volgde herhaaldelijk bijstelling van de financiële situatie in negatieve zin. Dit leidt tot veel frustratie. Het CDA heeft dan ook een begroting geëist die de financiële realiteit kraakhelder weergeeft.

De Statenfractie van het CDA hoopt dat CDA-fracties in West-Brabant, gemeenteraden en Provinciale Staten nog even rust bewaren en de nieuwe realiteit van medio maart zullen aangrijpen om dit hete debat verder te voeren.

René Kuijken
RKuijken@brabant.nl