Brede steun voor CDA-motie om sportcomplexen te verduurzamen

MOTIE:

Samen aan de bal voor een duurzaam sportief Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016,

Constaterende dat:

 • De ambitie om Brabant in 2050 energieneutraal te maken een grote opgave is en alleen slaagt als deze breed en concreet onder alle Brabanders wordt ingezet;
 • Bijna 700.000 Brabanders betrokken zijn bij 5100 sportverenigingen en -organisaties;
 • Dat deze verenigingen baat hebben bij het neutraliseren van hun energielasten als substantieel bestanddeel van de exploitatielasten;
 • Dat dit verenigingsvastgoed ook kansen biedt voor de omgeving in het kader van de regeling verlaagd tarief;
 • Dat investeringen in duurzaamheid werk oplevert voor installatiebedrijven (in Brabant);
 • Det college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten uitdrukkelijk uitnodigen de lege bladzijde in het Uitvoeringsprogramma Energie 2016-2019 mee in te vullen;
 • Dit uitvoeringsprogramma aan kwaliteit, kracht en effect wint wanneer de lege bladzijde gevuld wordt met concrete projecten die verbonden worden met de Brabantse samenleving en bijdragen aan structurele verduurzaming van de Brabantse samenleving (sociale innovatie);

Overwegende dat:

 • Een motie met deze strekking tijdens de Statenvergadering van 15 april is ingediend, op brede sympathie mocht rekenen, maar is aangehouden;
 • Dat GS inmiddels proactief een quick scan naar de mogelijkheden heeft laten uitvoeren;
 • Dat uit deze quick scan naar voren komt, dat er grote kansen liggen om sportverenigingen in Brabant te verduurzamen;
 • Dat dit een groot multiplier effect genereert en een stevige impuls geeft aan de provinciale ambitie op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, economie en sociale innovatie;

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

 1. Op basis van deze quick scan de kansen (besparen en duurzaam opwekken) die hierin naar voren komen verder voortvarend vorm en inhoud te geven;
 2. Provinciale Staten bij de Bestuursrapportage 2016 een voorstel voor te leggen t.a.v. de uitvoeringskosten en de voorfinanciering.

En gaan over tot de orde van de dag.

Namens:

CDA – Roland van Vugt

VVD – Peter Portheine

PvdA – Martijn de Kort

D66 – Ine Meeuwis

SP – Joep van Meel

GroenLinks – Arno Uijlenhoet

ChristenUnie-SGP – Hermen Vreugdenhil

50PLUS – Wim van Overveld

Partij voor de Dieren – Marco van der Wel

Lokaal Brabant – Jan Heijman

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.